МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Ово је страница на коју ће бити постављан материјал за преузимање књига, предавања, часописа, информација, скрипти… и осталих неопходних докумената потребних како ученицима, тако и професорима.

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОФЕСОРЕ:

Теме за матурски рад и изборни предмет свих струка:

Машински техничар – теме за матурски и питања за изборни предмет

Саобраћајни техничар – теме за матурски и питања за изборни предмет

Техничар за компјутерско управљање – теме за матурски и питања за изборни предмет

Шаблони и упутства:

Изглед обрасца – стручно усавршавање и напредовање

Изглед обрасца за портфолио

Шаблон за специјалистицки испит

Шаблон за матурски рад

Шаблон за завршни рад возача моторних возила

Шаблон за завршни рад

Упутство за израду завршног рада

Упутство за израду завршног рада возача моторних возила

Упутство за израду матурског рада

План рада машинске секције

Образац припреме за час

Празна табела – План допунске и додатне.doc

Годишњи и месецни план (Глобални и Месецни) рада наставника

МЕСЕЧНИ ПРОГРАМ РАДА

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СМЕНЕ – МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ за школску 2008/09

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА МАШИНСКОГ И САОБРАЋАЈНОГ ПОДРУЧЈА РАДА за школску  2008/09

 ГОДИШЊИ (МЕСЕЧНИ) ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА МАШИНСКОГ и САОБРАЋАЈНОГ подручје рада

Закон о основама система образовања – Латиница

Закон о основама система образовања – Ћирилица

МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕНИКЕ:

Све што Вам треба о саобраћају можете погледати на адреси:

http://automobilizam.org/

М А Т Е М А Т И К А  

Трећа година – Задаци за припрему за полагање  поправног и ванредног испита из Математике за 3. разред занимања Техничар друмског саобраћаја, Техничар за компјутерско управљање и Машински техничар за компјутерско конструисање!

Механика
Механичка енергија – презентација

Задаци за домаћи

Задаци за вежбу

Примери за размишљање

Видео (закон о одржању механичке енергије – математичко клатно) – линк 1.

Видео (закон о одржању механичке енергије – Њутнова колевка) – линк 2.

Видео (механичка енергија) – линк 3.

Видео (пример за размишљање – мртва петља) – линк 4.

Машински елементи за – 2/17 професор Верица Петровић Манић:

Навојни спојеви (кликните и преузмите фајл)

Клинови  (кликните и преузмите фајл)

Подела вратила и осовина

Домаћи задатак подсећање

ПРОРАЧУН ВРАТИЛА

Прорацун тешког вратила I групе -1 –

Прорачун тешког вратила  II групе -1 –

Прорачун тешког вратила III групе -1 –

Прорачун тешког IV групе вратила -1 –

Принцип рада коленасто и брегасто вратило –  – Видео клип

Карданско вратило   – Видео клип

Цео механизам   – Видео клип

Предавања из “Термодинамике”
налазе се на адреси:

http://termodinamika.blog.rs/

http://masinstvotehsd.blog.rs/blog/masinstvotehsd/album/termodinamika

Предавања из “Моделирања машинских елемената и конструкцијаналазе се на адреси:

http://cadcae.blog.rs

Предавања из “Програмирања компјутерски управљаних машина” и “Пројектовања технолошких система” за III разред налазе се на адреси:

Пројектовање технолошких система 3. разред

http://masinstvotehsd.blog.rs/blog/masinstvotehsd/album/programiranje-rnuma-cnc-strugova

Предавања из “Програмирања компјутерски управљаних машина” и “Пројектовања технолошких система” за IV разред налазе се на адреси:

Пројектовање технолошких система 4. разред

Наставни материјали из “Аутоматизације са роботиком”
налазе се на адреси:

http://automatizacija.blog.rs

http://masinstvotehsd.blog.rs/blog/masinstvotehsd/album/automatizacija

Технологија обраде за IV-11, професор Мирослава Стевановић:

tehobr.blog.rs/

1 Кинематика резања 2013-14

2 Процес стварања струготине 2013-14

3 Наслаге, топлотне појаве и постојаност алата 2013-14

Уводно предавање

5 КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕЗНИХ АЛАТА

Стругање II-11 2013-14
6. 
Алати за стезање и режим обраде 2013-14

7 Стругови 2013-14

Све о саобраћају

http://www.automobilizam.net

https://sr.wikipedia.org/sr-el/Аутомобилизам

https://autoblog.rs

https://www.kakopedija.com/automobili/

http://www.vrelegume.rs/

Све о уметности мозете прочитати на страницама:

https://prodajaslika.info/

https://artgalerija.net

umetnickeslike.org

http://uljenaplatnu.com

Све о књижевности можете прочитати на страницама:

http://www.knjizevnost.org

http://www.riznicasrpska.net/knjizevnost/

Ljiljana Šarac Pisac

https://www.ikum.org.rs

Comments are closed.