МЕТАЛУРГИЈА

ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

 

  • оспособљавање ученика за правилно схватање одрживог развоја (енергетска ефикасност и чистија производња)
  • оспособљавање ученика за правилно схватање принципа складиштења и транспорт отпадних материја

Ово је мултидисцплинарно занимање у огледу и образује се само у пет школа у Србији. Делокруг послова и радних задатака за наведени образовни профил је:

  • оспособљавање ученика за правилно дефинисање, управљање и рециклажу материјала
  • стицање знања да се стара о безбедности и здрављу запослених на пословима рециклаже
  • стицање знања да се стара о заштити животне средине

Презентацију занимања можете погледати кликом на линк испод.

техничар за рециклажу – оглед сајам образовања–>

Comments are closed.