КОНТАКТ

—————————————————————————————————————————————————

Техничка школа Смедерево

Вука Караџића 13

Смедерево

—————————————————————————————————————————————————
Директор: 026/617-389 Секретар: 026/617-388
Зборница и помоћници директора: 026/617-387
Референт за ученичка питања и рачуноводство: 026/617-386 (телефон и факс)
Практична настава: 026/617-385
—————————————————————————————————————————————————
Адреса електронске поште: tehsd@eunet.rs
—————————————————————————————————————————————————

Comments are closed.