Лична карта школе

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ

Техничка школа у Смедереву основана је 1899. год. као
Занатско-трговачка вечерња школа,а од 1993.год. носи садашњи назив.
Сврстава се у једну од највећих школа у Србији.

Седиште школе: Улица Вука Караџића 13
Површина школе: 10800 m^2
Капацитет: до 1700 ученика
Начин рада : 2 смене – 4 подручја рада

Подручја рада :

1. МАШИНСТВО

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

3. САОБРАЋАЈ

4. МЕТАЛУРГИЈА

ОСНОВНО ОПРЕДЕЉЕЊЕ : Припрема младих за живот и рад, али
и припрема талентованих ученика за наставак
школовања у високошколским установама.

 

Просторно – техничка опремљеност :

– 36 учионица опште намене
– 20 кабинета и лабораторија, од тога:

6 кабинета за машинство,
6 кабинета за електротехнику,
1 кабинет за саобраћај,
1 кабинета за металургију,
1 специјализована учионица за ликовну уметност,
6 кабинета за рачунарство, моделирање, компјутерско управљање и програмирање,
1 кабинет за хемију,
1 кабинет за биологију,
13 радионица за практичну наставу
1 радионица за компјутерску дијагностику моторних возила,

– фискултурна сала,
– ауто-школа,
– добро опремљена библиотека,
– школско двориште површине 5.000 м2,
– школска амбуланта,
– разглас
– видео надзор…

Видео снимак са презентације школе снимљен у Регионалном центру за
професионални развој запослених у образовању – Смедерево

Наставна средства :
– више од 200 персоналних рачунара
– 5 преносних рачунара
– 8 видео пројектора
– 2 дијапројектора
– 2 електронске табле
– 4 стоне компјутерски управљане машине
– 3 компјутерски управљане машине
– 1 модел флексибилне производне ћелије
– 10 осцилоскопа
– лиценцирани компјутерски програми…

Видео снимак презентације рада робота произведеног у школи у раду

CNC машина произведена у радионицама Техничке школе из Смедерева

Треба нагласити да је у протеклих пет година Техничка школа опремила
кабинете савременим наставним средствима и увела доста нових образовних
профила и то :

  • АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
  • ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ,
  • ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ (ОПЕРАТЕР КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА),
  • МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ
  • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
  • ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ
  • ОПЕРАТЕР ПРЕРАДЕ МЕТАЛА (ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ)

Богатство наше школе јесу ђаци, који заједно са професорима,
у оквиру секција и редовне наставе, израђују помоћна наставна
средства и предмете који имају употребну вредност.
Заједно , ученици и професори , остварују ефикасан начин
праћења нових технологија , а самим тим унапређују наставу.
Паралелно са практичном обуком, ученици се кроз теоријску
наставу припремају за школовање у  високошколским
установама.


Рукометаши Техничке школе Смедерево који су представљали Европу на светском првенству у Турској


Пехари освојени на разним такмичењима у знању, разним практичним и
специјалним вештинама, али и на разним спорстким манифестацијама

Техничка школа из Смедерева веома успешно сарађује са привредом о чему сведоче
многобројни састанци које школа реализује у сарадњи са Привредном комором и локалном самоуправом.

Comments are closed.