ИСТОРИЈА ШКОЛЕ

Историја школе

Школовање занатског подмлатка поцело је у Смедереву још крајем 1899.године, када је град добио Занатско-трговачку вечерњу школу.

Прво сведочанство браварског заната издато је 1922. године када је у Смедереву и оформљена Општа занатска школа.

У тој школи оспособљавали су се квалификовани радници за занатске потребе а касније се она претвара у Струцну продужну школу града Смедерева.

Као четвороразредна школа поциње да ради 1931.године под називом Железничко-занатска школа. Ова школа је радила до 1947.године и за то време у њој је завршило 424 ученика.

Железничка индустријска школа-позната по скраћеници ЖИШ основана је 1946. и као таква радила је до 1953.године. Исте године основана је и школа ученика у привреди. Железничка индустријска школа се спојила са осталим мањим индустријским школама које су постојале при месним предузећима.

Тако је настала јединствена индустријска школа која 1955.године прерасла у школу са практичном обуком “Лењин”.

Паралелно са овим школама ради и новооснована Техничка школа цији је правни наследник садашња Техничка школа у Смедереву. Школа је имала машински и електро одсек, а од 1960.године уводи се и металуршки одсек.

На основу одлуке Скупштине општине Смедерево од 28. фебруара 1972. године Техничка школа и школа за КВ раднике, која је основана 1956.године, спојене су у једну образовно-васпитну установу – школски центар “Милентије Поповић” са две Основне организације удруженог рада.

Центар је поцео са радом 1974.године а од 27. фебруара 1975.године носио је име – Образовни центар “Милентије Поповић”.

Данашња Техничка школа, која под тим именом ради од 1.07.1991.године највећа је образовно-васпитна установа на територији општине Смедерево и једна од највећих те врсте у Републици Србији.

 

 

Comments are closed.