МАШИНСТВО

ПРЕЗЕНТАЦИЈА МАШИНСКОГ ПОДРУЧЈА РАДА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ СМЕДЕРЕВА!

ОПИС ЗАНИМАЊА МАШИНСКОГ ПОДРУЧЈА РАДА – ШКОЛСКА ГОДИНА 2019/2020.

————————————————————————————————————————————————————————–

Техничар за компјутерско управљање
(техничар технолог за компјутерски управљане процесе обраде)

30 ученика – четворогодишње школовање

Овај техничар пројектује технолошке и обрадне процесе и управља радом савремених, компјутерски управљаних машина – CNC машина. Израђује геометријски модел ( или модел) машинског дела на компјутеру на основу кога дефинише поступак његове израде  и коначно прави програм потребан за његову обраду на компјутерски управљаним машинама. Овај профил захтева одређену креативност коју ученик развија израдом великог броја модела на рачунару у току школовања. Вештина израде технолошке документације се профилише кроз велики број израђених технолошких поступака израде дела на компјутерски управљаним машинама (технолошки поступак = рецепт за израду машинског дела). Излаз из процеса пројектовања технологије је програм намењен компјутерски управљаној машини. Програм директно управља кретањем машине у простору које се дефинише координатама –  путањама кретања алата или предмета обраде (предмета кога обрађујемо). Веома је слично програмирање CNC машина и робота, тако да овај техничар веома лако може да програмира и роботске системе у процесној индустрији – роботе који фарбају, секу, манипулишу или монтирају… Ово је најатрактивније занимање у оквиру машинства јер обједињује пројектовање и производњу уз велики удео употребе апликативних рачунарских програма тј. уз велику удео компјутера. Веома лако се са овим занимањем може доћи до посла, или наставити школовање на високошколским установама. Све више се у настави моделирања и пројектовања технологије рада на компјутерски управљаним машинама користе штампачи и скенери. За рад са оваквим техничким системима се управо припрема техничар за компјутерско управљање, који у савременим кабинетима и радионицама Техничке школе из Смедерева већ дуги низ година учи модерне вештине, свог такође модерног заната.

————————————————————————————————————————————————————————–

Машински техничар за компјутерско конструисање
(техничар конструктор на рачунару)

30 ученика – четворогодишње школовање


Овај техничар се бави пројектовањем машинских елемената и конструкција на компјутеру. За конструисање користи најпопуларније и најзаступљеније програме намењене компјутерском цртању и моделирању, као што су: Autodesk Inventor, SolidWorks, AutoCAD… На основу 3Д-модела машинске конструкције, на компјутеру израђује техничке цртеже склопова, подсклопова и њихове радионичке цртеже. Након завршетка школовања оспособљен је да учествује у процесу развоја и изради нових производа у било ком програму који је намењен за креирање рачунарске графике. Могућност запошљавања : у аутомобилској индустрији, процесној техници, компјутеризованој машинској обради и другим областима где се користе компјутеризоване технологије. Има широк дијапазон избора високошколских институција – може да упише скоро све факултете осим медицинског и њему сродних…

————————————————————————————————————————————————————————–

Оператер машинске обраде
(оператер на компјутерски управљаним машинама)

30 ученика – трогодишње школовање


Оператер машинске обраде (оператер компјутерски управљаних машина) израђује машинске делове (зупчанике, осовине, вратила…) на струговима, глодалицама, брусилицима и компјутерски управљаним машинама тј. CNC машинама. На компјутеру (рачунару) припремају програм за израду одређеног машинског дела, симулирају и верификују програм потребан за рад компјутерски управљане машине уз помоћ специјалних програма, са кога га даље преносе до саме CNC машине на којој и израђују машински део. Веома савремен образовни профил, рађен по европским стандардима са већим бројем часова стручних предмета и практичне наставе. У трећем разреду има практичну наставе распоређену у 3 дана, а само 2 дана теоријске наставе. Ово занимање омогућује брзо запошљавање у малим и средњим предузећима. Са мало улагања оператер може покренути властити посао израде радних предмета који су потребни тржишту. Ово занимање је веома тражено (на тржишту рада) јер се CNC машине све више користе у машинској производњи. За ово занимање највише потреба је исказала фирма Метех, али и остале фирме машинског производног програма попут фирми Autotrade-а, Митрашиновић…

————————————————————————————————————————————————————————–

Заваривач

15 ученика – трогодишње школовање


Занимање заваривача је попут занимања оператера машинске обраде једно од најтраженијих занимања на тржишту рада, како у Србији, тако и у иностранству. За свако од ова два занимања је планом уписа предвиђено максимално 15 ученика – механичар хидраулике и пнеуматике – (15 ученика) и заваривач – (15 ученика). Уважена кинеска компанија је поред већ изражених потреба за запошљавањем механичара хидраулике и пнеуматике и заваривача изразила потребу и за запошљавањем машинских техничара, оператера и техничара за прераду метала. Занимања заваривача поред компаније ХЕСТИЛ-а траже и производни системи попут МЕТЕХ-а, Милан Благојевић-а, Autotrade-а и остале компаније сличних производних програма. Заваривач се бави поступцима обраде спајањем метала. У току школовања учи да заварује (спаја метале) са електричном струјом и гасом, али и да спаја метале специјалним поступцима попут заваривања нетопивом електродом (једна таква метода је метода заваривања нетопивом електродом са инертним гасом – ТИГ поступак који се користи за заваривање легура Алуминијума), електроотпорно (тачкасто), под заштитним прахом и сл. Фирма Метех у свом погону има роботску станицу за заваривање тако да је могуће у оквиру договора са овом фирмом, иначе пријатељском компанијом школе, усагласити одређен број сати практичне обуке наших заваривача на овој радној станици.

————————————————————————————————————————————————————————–

АУТОМЕХАНИЧАР

15 ученика – трогодишње школовање


Претежно се бави контролом рада моторних возила. Проналази узрок отказа и отклања га. Свој рад обавља најчеће у затвореном специјализованом простору—гаражи, хали за сервисирање, радионици за технички преглед. Уз помоћ хидрауличних дизалица и савремених програма за дијагностику рада моторних возила, рад му је знатно олакшан. Ово занимање  је веома популарно за самостални приватни рад, а са повећањем броја моторних возила, расте и потреба за њим …

 

 

 

Comments are closed.