ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ


– Први пут се уписује од школске 2019/ 2020. године
Енергетика је стратешка област електротехнике која је увек актуелна светска тема, с обзиром да је, после хране и воде енергија најдрагоценији ресурс. Чињеница је да је енегије све мање у оном виду како смо је до сада користили, а недовољно у облику у коме смо тек почели да је користимо. У том смислу обновљиви извори енергије(енергија Сунца, ветра, биомасе…) су будућност енергетике, а енергетика свакако будућност електротехнике.
Електротехничар енергетике је иновиран профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за рад у области производње и дистрибуције електричне енергије и једино занимање где се ставља акценат на обновљиве изворе енергије. Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у Електродистрибуцији, фабрикама на одржавању машина, инсталација и трафо-станица, предузећима које се баве трговином опреме потребне за производњу и транспорт електричне енергије, у електранама, електросервисима…
_____________________________________________________________________________________________________

 • тестирање, отклањање кварова
 • системски софтвер, инсталација и подешавања оперативних система
 • кориснички софтвер
 • програмирање, програмски језици C, C#, HTML
 • базе података
 • рачунарске мреже

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
За све профиле могућност запошљавања након завршене средње школе или могућност наставка школовања на готово свим високошколским установама.
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 • уградња и одржавање електричних каблова и инсталационе опреме у пословним и стамбеним објектима
 • уградња и одржавање система осветљења објеката, улица, мостова, спортских објеката, тргова
 • испитивање и отклањање кварова на електричним инсталацијама и системима осветљења
 • замена неисправне и застареле опреме
 • веома тражено занимање на тржишту рада како у нашој земљи тако и у иностранству
 • Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у Електродистрибуцији, фабрикама на одржавању машина, инсталација и трафо-станица, предузећима које се баве трговином опреме потребне за производњу и транспорт електричне енергије, у електранама, електросервисима…

_____________________________________________________________________________________________________

Comments are closed.