Поштовани ученици и родитељи,

На предлог наших колега, стручњака Краљевине Норвешке, који су нажалост имали искуство слично нашем, одлучили смо да организујемо разговоре са свим ученицима који су погођени трауматичним искуством.

Важно нам је да поразговарамо са сваким учеником појединачно, јер су они ти који би требало да нам укажу како да се руководимо системима подршке за опоравак од трауматичног искуства. Сматрамо да су консултације најбољи начин да унапредимо наше разумевање изазова са којима се ученици ове школе суочавају, као и да радимо на смишљању решења за превазилажење истих.

Последице трауме не морају увек бити видљиве и искуство колега из Норвешке јесте да се могу јавити и годинама после, зато нам је важно да остваримо дуготрајан контакт са свим ученицима ове школе испратимо њихов опоравак.

Планирано је да разговори са ученицима трају око 30 минута. Разговоре ће водити обучени стручњаци, психолози са искуством у раду са децом и младима, како бисмо створили пријатну и безбедну атмосферу за разговор на ову осетљиву тему. За ученике испод 15 година је потребна сагласност родитеља/старатеља. Исходи интервјуа остају поверљиви и доступни само на захтев ученика и/или његовог родитеља/старатеља.

Крајњи циљ процене трауматизованости јесте пружање подршке путем давања стручне препоруке како даље поступити. Препоруке се односе на:

  • упућивање ученика саветодавни разговор са психологом школе
  • упућивање ученика на саветодавни разговор у Психосоцијалном     саветовалишту, и
  • само у случају потребе упућивање ученика на преглед код психијатра у некој од установа за метално здравље деце и младих.

Резултате интервјуа ће добити само родитељ и ученик. Подаци биће чувани на осигураном месту и без могућности да било ко осим ученика и родитеља дође до података.

Надамо се да ћете учествовати и допринети нашем циљу да пружимо адектватну подршку ученицима који су доживели ово тешко животно искуство. Стојимо Вам на располагању, и спремни смо да отворено, заједно и без притиска радимо на најбољем рецепту за свачији опоравак.

Тим за споровођење Пројекта кризне психосоцијалне подршке заједници и сигурности младих (Институт за ментално здравље)

PREGLED  PRIHVAĆENIH  STIPENDIJA 2023-24.
R.b. Ime i prezime Smer Razred
1  Jelena Stojičić elektrotehnika III
2 Emilija Ivković elektrotehnika III
3 Vukašin Ševo elektrotehnika II
4 Nevena Đorđević elektrotehnika I
5 David  Mitrović mašinstvo II
6 Andrija  Savić mašinstvo III
7 Miloš Janković mašinstvo IV
8 Stefan Marković mašinstvo III
9 Luka Vukašinović elektrotehnika III
10 Petar Živković elektrotehnika III
NISU PRIHVAĆENE
1 Mihailo Perić elektrotehnika III
2 Ema Savić elektrotehnika I
3 Nina Radivojević elektrotehnika I
4 Lazar Janojlić elektrotehnika I
5 Lazar  Mikić mašinstvo III
6 Lana Bugarinović mašinstvo II