„Парче знања“ Ово је квиз који су креирали ученици: Емилија Марковић, Богдан Јоцић, Никола Јанковић и Михајло Ранђеловић у сарадњи са професорком српског језика и књижевности, Лидијом Ивановић. Квиз је креиран као алат за проверу знања из опште културе и српског језика и књижевности, али и као алат за учење истог.   Квиз можете играти тако што скинете апликацију са сајта Itch.io скинете фајл „parceznanja.apk“ и инсталирате.      

  Евиденцијa лица за заштиту података Редни број Име и презиме/назив руковаоца односно обрађивача Адреса/седиште руковаоца односно обрађивача Име и презиме лица за заштиту података Адреса лица за заштиту података Имејл лица за заштиту података Број телефона лица за заштиту података 1. Техничка школа Вука Караџића 13, 11300 Смедерево Мaрија Милошевић Несторовић Партизанска 83, 11300 Смедерево milosevic.nestorovic.marija@tehnickasd.edu.rs 061/71-50-730  

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року, школске  2022/2023.годинe   МЕХАНИКА (БРАВАР ЗАВАРИВАЧ) – испитивач Цветковић Мирослав ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (РУКОВАЛАЦ СРЕДСТВИМА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА) – испитивач Цветковић Мирослав ОСНОВЕ МАШИНСТВА – испитивач Цветковић Мирослав ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА – испитивач Цветковић Мирослав БИОЛОГИЈА – испитивач Обрадовић Нада ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Голић Бранивој ИСТОРИЈА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – испитивач Ранчић Милица Полажу се у четвртак, 15. 12.…