ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ОКТОБРУ, школске  2020/2021.годинe   ФИЗИКА (ТДС) ХЕМИЈА (МТЗКК) Полажу се у понедељак, 19.10.2020. године у 12:00 часова у бр. 60 Стојиловић Љиљана Ранковић Јасмина Обрадовић Нада   ПРАКТИЧНА НАСТАВА (РСУТ, ТДС, ИНСТРУКТОР и ВМВ) САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (ТДС и ВМВ) ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР) Полажу се у понедељак, 19.10.2020. године у 12:00 часова у кабинету бр.94 Радмиловић Марко Терзић…

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ОКТОБРУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Полаже се у УТОРАК, 20.10. 2020.године у 11:45 часова – писмени део испита, уч.бр.60 и у ЧЕТВРТАК, 22.10. 2020. године у 11:45 часова – усмени део испита, уч. бр.60 Комисија у саставу: Марковић Драгана Стевановић Далиборка Ђорђевић Силвиа  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Полаже се у УТОРАК, 20.10.2020.године у 11:45 часова-писмени део испита,уч.бр.70 и у ЧЕТВРТАК,…

На основу члана 9. став 4. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС”, број 36/19), и Решења број: 670-01-23/2020-05 од 25.05.2020. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује   КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА…

Нови распоред часова  за обе смене, за сва одељења и наставнике, ово је трајни распоред који важи од 01.09.2020. Распоред се налази на следећем линку испод: https://tehn-skola-sd.edupage.org/timetable/ Управа школе