МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У МАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.год. СОЦИОЛОГИЈА  СА  ПРАВИМА  ГРАЂАНА (тдс) ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈА (вмв) ВЕРСКА НАСТАВА (тдс) Полажу се у уторак, 26.05.2020.год. у 1000 сати у учионици бр.60 Комисија: Голић Бранивој Славковић Душица Јурић Јелица МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ (инструктор) ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (инструктор) САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (вмв) САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (тдс) ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (тдс) Полажу се у среду, 27.05.2020.год. у 1000 часова у…

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ТЕХНИЧКА ШКОЛА Смедерево Број: 684/2 Датум: 25.5.2020. године На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Техничка школа Смедерево, Вука Караџића 13 објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности Набавка добара – Набавка половног теретног возила за обуку ученика Јавна набавка број: 3/20

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У МАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Полаже се у СРЕДУ, 27.05. 2020.године у 10:00 часова – писмени део испита, уч.бр.57 и у ЧЕТВРТАК, 28.05. 2020. године у 10:00 часова – усмени део испита:  уч. бр.57 . Комисија у саставу: Ђорђевић Силвиа Николић Милена Гарић Милица     МАТЕМАТИКА Полаже се у СРЕДУ, 27.05.2020. године у  09:00 часова – писмени део…

РАСПОРЕД  РАДА  НА  КРАЈУ ДРУГОГ  ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ  2019/2020.године РАСПОРЕД  РАДА ЗА ЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА Одељенско веће за завршна одељења (разредни  испит) 25.05.2020.године у 1000 часова Пријава разредних испита за завршна одељења 26.05.2020.год. од 1000 до 1200 часова (разредне сатрешине) у бр.45 Припремна настава од 26.05.2020. до 31.05.2020. (on line) Полагање разредних испита и поправљање оцена од 01.06.2020. до 03.06.2020. према распореду Одељењска већа за завршна одељења 04.06.2020.год. према распореду Подела (израда)…