ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ На основу препоруке Владе Републике Србије, због смањења ризика и изложености ђака вирусу грипа, образовно-васпитни рад у основним  и средњим школама не  одржава се од 18. до 24. фебруара 2019. године.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Полаже се у СРЕДУ 27.02. 2019.године у 12:30 часова – писмени део испита, уч.бр.80 и у ЧЕТВРТАК 28.02. 2019. године у 12:00 часова – усмени део испита, уч. бр.80 Комисија у саставу: Ивановић Лидија Ђорђевић Силвиа Гарић Милица Тошковић Снежана МАТЕМАТИКА Писмени део испита полаже се у ПЕТАК 01.03.2019.године у 12:30 часова,…

Н  О  В      Р  А  С  П  О  Р  Е  Д   МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ  ШКОЛСКЕ  2018/2019.год.   БИОЛОГИЈА (мтзкк) ФИЛОЗОФИЈА (мтзкк, тзку и тдс) УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (рсут) ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (рсут) ВЕРСКА НАСТАВА (мтзкк и рсут) Полажу се у понедељак, 25.02.2019.год. у 1315 сати у учионици бр.80 Комисија: Милорадовић Алина Голић Бранивој Денић Зорица Обрадовић Нада Славковић Душица   ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (тзку и заваривач) КОНСТРУИСАЊЕ (мтзкк) МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ…

Република Србијa TЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 274/1 Датум: 08.02.2019. године   На основу члана 116 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 112/2012, 14/2015 и 68/2015),   Објављује  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом  уговору  о јавној  набавци услуга велике вредности број 01/18 Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Техничка школа, 11300 Смедерево, Вука Караџића 13,  www.tehnickasd.edu.rs Врста наручиоца: средња стручна…