ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА На основу члана 60. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С ,  ЗА  ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018/2019. ГОДИНУ, РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/2018 1) Подаци о наручиоцу: Назив наручиоца: Техничка школа Седиште наручиоца: Вука Караџића  бр. 13,…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУшколске2018/2019.год.МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК Писмени део испита полаже се у понедељак 17.12.2018.г. у 12:30 сати у бр.80 Усмени део испита полаже се у уторак 18.12.2018.г. у 13:10 сати у бр.80 Рајић Наташа Стевановић Далиборка Шаренац Марија Динић Ћирић Јасмина БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУДин ОСНОВИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ Полажу се…

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ОКТОБРУ  ШКОЛСКЕ 2018/2019.год.   ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (вмв и тдс) ВЕРСКА НАСТАВА (тзку, мтзкк и тдс) Полажу се у понедељак, 15.10.2018.год. у 1230 сати у учионици бр.77 Комисија: МилорадовићАлина ГолићБранивој ПетровићНикола   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (тзку и мтзкк) Полаже се у уторак, 16.10.2018. год. у 0835сати у сали за физичко васпитање Комисија: ШулкићСветлана СикимићНевена ДабулханићМилош   ФИЗИКА БИОЛОГИЈА СОЦИОЛОГИЈА ФИЛОЗОФИЈА Полажу се у среду, 17.10.2018.год. у 1230 сати у…