Предмет јавне набавке је набавка добара -електричне енергије за потребе Техничке школе у Смедереву

Предмет јавне набавке је набавка добара -електричне енергије за потребе Техничке школе у Смедереву

Документ можете преузети овде:  obavestenje o zakljucenom ugovoru

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШК. 2014/2015.Г. МАШИНСТВО и САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШК. 2014/2015.Г.

М А Ш И Н С Т В О и С А О Б Р А Ћ А Ј

Број 19/2 од 11.02.2015.г.
КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА
АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ
ОСНОВИ КОМПЈУТЕРСКЕ ГРАФИКЕ
Полажу се у среду,18.2.2015.г. у 13 сати
Бугариновић Владан
Тошковић Радован
Маринковић Дубравка
ГАРАЖЕ,СЕРВИСИ И ПАРКИРАЛИШТА
МОТОРНА ВОЗИЛА(за возача моторних возила и инструктора)
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА
Полажу се у среду,18.2.2015.г. у 13 сати
Радмиловић Марко
Лазић Дарко
Адамовић Радомир

Continue reading РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШК. 2014/2015.Г. МАШИНСТВО и САОБРАЋАЈ

Званична презентација школе