РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 16.12. 2019.године у 13:10 часова – писмени део испита, уч.бр.70 и у УТОРАК, 17.12. 2019. године у 13:10 часова – усмени део испита:  уч. бр.72 . Комисија у саставу: Ђорђевић Силвиа Ивановић Лидија Гарић Милица Тошковић Снежана     МАТЕМАТИКА Полаже се у УТОРАК, 24.12.2019. године у  10:00…

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ ШКОЛСКЕ 2019/2020 .год.   СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (мтзкк, аутомеханичар и заваривач) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (тзку, вмв и рсут) Писмени део испита се полаже у понедељак, 16.12.2019.год. у 1310часова у учионици бр.70 Усмени део испита се полаже у уторак, 17.12.2019.год. у 1310часова учионици бр.72 Комисија: Ђорђевић Силвија Ивановић Лидија Гарић Милица –       Тошковић Снежана   МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (тдс) МОТОРНА ВОЗИЛА…

На  основу  члана 57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО о б ј а в љ у ј е П  О  З   И  В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.05/2019             ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Назив наручиоца: Техничка школа Адреса: Вука Караџића13, 11300 Смедерево, ПИБ: 100359516, Матични број : 07163908, шифра делатности: 8532…

Јавна набавка мале вредности бр. 5/2019 ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА   ЦЕЛУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ОВДЕ ПРЕУЗЕТИ – konkursna-dok.stolarija-2019