Teme za maturski rad

Teme za maturski rad-elektrotehničar procesnog upravljanja

*****************************************************************************************

PREDMET: UPRAVLjANjE ELEKTROMOTORNIM POGONOM

PREDMETNI NASTAVNIK: ZORAN STANOJEVIĆ

1. Princip rada linearnog elektromotora

2. Vard – Leonardova grupa

3. Proračun otpornika za puštanje u rad ASM sa prstenovima

4. Upravljanje pokretanjem asinhronog motora sa prstenovima

5. Upravljanje pokretanjem, reversom i elektrodinamičkim kočenjem kod kaveznog asinhronog motora

6. Regulacija brzine kod ASM promenom učestanosti pomoću tiristora

7. Izbor motora za intermitirani pogon ( primer iz prakse )

8. Regulacija brzine jednosmernog motora primenom ispravljača

9. Regulacija brzine jednosmernog motora sa rednom pobudom

10. Impulsno- širinsko regulisanje brzine kod jednosmernih motora

11. Puštanje u rad MJSS sa rednom pobudom i izbor otpornika

12. Električna osovina asinhronog motora i motora za jednosmernu struju

13. Automatizovani pogon rendisaljke sa jednosmernim motorom

14. Primena PLC-a u upravljanju elektromotornim pogonom

*************************************************************************************

NASTAVNI PREDMET: ELEKTRIČNO POKRETANјE

1)    Мотор једносмерне струје са редном побудом као погонски мотор

у електричној вучи.

2)    Регулација брзине,шема вуче и шема функционисања локомотиве за једнофазну струју са тиристорима.

3)    Израда путног дијаграма.

4)    Електрична опрема трамваја.

5)    Електрична опрема тролејбуса.

6)    Електрична возила у индустрији.

7)    Електрична опрема лифтова.

8)    Електрична опрема дизалица.

9)    Заштитни и сигурносни уређаји код лифтова , дизалица и покретних степеница.

10) Електрична опрема покретних степеница.

11) Електричне подстанице наизменичне струје.

12) Контактна мрежа напона 25kV, 50Hz.

13) Електрична возила са хибридним погоном.

Напомена: Списак тема није коначан.Ученик може уз сагласност предметног професора предложити и изабрати и тему која се не налази на овом списку.

Предметни професор:

Новица  Стојиловић, дипл.инж.ел.

*******************************************************************************************

NASTAVNI PREDMET: MIKROKONTROLERI

PREDMETNI NASTAVNIK: ŽARKO RADOVANOVIĆ
1. Mikrokontrolerski sistemi
2. Mikrokontroler
3. Mikrokontroler automobila
4. Programiranje mikrokontrolera
5. Softver mikrokontrolera
6. Komunikacije mikrokontrolera

*************************************************************************************************

PREDMET: ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLjENjE

PREDMETNI NASTAVNIK: ZORAN STANOJEVIĆ
1. Izrada projekta električnih instalacija za prizemnu kuću
2. Izrada projekta električnih instalacija za jednu radionicu
3. Alternativni izvori energije
Napomena : Projektovanje izvršiti prema važećim propisima i standardima koristeći stečeno znanje u školi, primere već urađenih sličnih projekata, internet, …
Učenik dobija od profesora projektni zadatak, građevinsku osnovu

******************************************************************************************

Predmet:Električne mašine za ispitivanjem

Profesor:Ivan Sovtić
1. Konstrukcija,transformatorski sud i pribor energetskog transformatora
2. Opšti vektorski dijagram napona i struja transformatora
3. Režim rada transformatora i određivanje gubitaka snage
4. Sprege trofaznih transformatora
5. Proračun podataka za jednofazni transformator
6. Kružni dijagram asinhronog motora
7. Princip rada i puštanje u rad jednofaznog AS.motora
8. Puštanje u rad trofaznih AS.motora
9. Frekventna regulacija brzine AS.motora
10. Karakteristike generatora JS
11. Karakteristike motora JS
12. Načini menjanja brzine motora JS
13. Uslovi za paralelan rad sinhronih generatora
*******************************************************************************************
Predmet:PLC kontroleri

Profesor:Ljubomir Nušević

1. Arhitektura PLC-a
2. Programiranje PLC-a
3. Upravljanje kliznim vratima
4. Upravljanje mikserom
5. Upravljanje trofaznim motorom
6. Semafor sa žutim treperavim svetlom

Погледајте и...

Comments are closed.