Teme za maturski rad

Teme za maturski rad-elektrotehničar automatike

Predmet:  MERENjA  U   AUTOMATICI

Predmetni nastavnik: Marko Maćešić
1. Kapacitivne osetne ćelije za merenje pomeraja;
2. Induktivne osetne ćelije za merenje pomeraja;
3. Osetne ćelije optičkog tipa i njihova primena;
4. Merne trake – princip rada, konstrukcija i njihova primena;
5. Manometri sa tečnostima;
6. Anemometri – princip rada i njihova primena;
7. Termometri na bazi širenja tečnosti;
8. Merenje temperature pomoću termoparova;
9. Termistori – NTC i PTC;
10. Otpornički termometri;
11. Merenje velikih sila magnetostrikcionim efektom;
12. Pirometrija – beskontaktno merenje temperature;
13. Vakuummetri – manometri za merenje niskih pritisaka;
14. Kapacitivni pretvarači za merenje nivoa tečnosti;
15. Primena mernih mostova za merenje neelektričnih veličina;
16. Merenje vlažnosti;
17. Merenje pH vrednosti;
18. Gasoanalizatori.

**********************************************************************************************

Naziv predmeta: RAČUNARI U SISTEMIMA UPRAVLjANjA
Predmetni nastavnik: Žarko Radovanović

1. Operativni sistem
2. Hardverska realizacija računara
3. Procesor
4. Memorije
5. Ulazno-izlazni uređaji
6. Tehnike prenosa podataka
7. Sistem prekida
8. Mikrokontrolerski sistem
9. Arhitektura mikrokontrolera
10. Primeri jednostavnih sistema
11. Programabilni logički kontroleri
12. Programiranje PLC kontrolera
13. Komunikacije
14. Računarske mreže
15. Protokol

**********************************************************************************************

Naziv predmeta MIKROPROCESORI SA ELEMENTIMA PROGRAMIRANJA

Predmetni nastavnik Aleksandra Najdenov

1.Mikroracunarski system

2.Kako funkcionise elektronski racunar?

3.Mikroprocesori

4.lntelovi mikroprocesori

5.Motorolini mikroprocesori

6.Mikroprocesori zasnovani na RISC-koncepciji

7.Primena mikroracunara i mikroprocesora

*****************************************************************************************

Naziv predmeta RACUNARI I PROGRAMIRANJE

Predmetni nastavnik Aleksandra Najdenov

1.Hardver racunara

2.Ulazni i izlazni uredjaji racunara

3.Memorije

4.Operativni sistemi

5.Racunarske mreze

6.Procesi u racunarskom sistemu

7.Potprogrami.Funkcije i procedure u Pascalu

8.Kako funkcionise elektronski racunar?

9.Primena mikroracunara i mikroprocesora

*******************************************************************************************

Naziv predmeta: SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Predmetni nastavnik: Ljubomir Nusevic
1. Regulacija temperature.
2. Regulacija protoka.
3. Regulacija nivoa.
4. Regulacija debljine metalne trake pri valjanju.
5. Upravljanje procesom namotavanja trake.
6. Stabilnost sistema automatskog upravljanja.
7. Kompenzacija sistema automatskog upravljanja

 

Погледајте и...

Comments are closed.