ТЕХНИЧКА ШКОЛА СМЕДЕРЕВО Број: 50/1-3 Датум: 09.01.2020. године На основу 63. став 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Kомисија за јавне набавке формирана за спровођење поступка јавне набавке уља за ложење за Техничку школу у Смедереву за грејну сезону 2019/2020. годину објављује следеће: О Б А В Е Ш Т Е Њ Е На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, у поступку…

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА На основу члана 60. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ТЕХНИЧКА ШКОЛА У СМЕДЕРЕВУ објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С ,  ЗА  ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020. ГОДИНУ, РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/2019 1) Подаци о наручиоцу: Назив наручиоца: Техничка школа Седиште наручиоца: Вука Караџића  бр. 13,…

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИОЦА  ТЕХНИЧКА ШКОЛА, СМЕДЕРЕВО ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРО – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С ОТВОРЕНИ   ПОСТУПАК   ЈАВНА НАБАВКА број 1/2019   децембар 2019. године                                           Техничка школa Вука Караџића бр.13 Смедерево Број: 2321/1 17.12.2019. година   На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.…