ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске  2022/2023. годинe

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у петак, 25. 8. 2023. год. у 9.00 часова у учионици бр.60

Комисија:

 • Марковић Драгана
 • Јелисавчић Далиборка
 • Рајић Наташа

 

ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА – ТЕСТ

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ ЦНЦ МАШИНА (4-11)

Полаже се у четвртак, 24. 8. 2023. год. у 10.00 часова у кабинету 98

                                    Комисија за преглед тестова:

 • Раденовић Милијана
 • Јакшић Снежана
 • Милићевић Срђан

Дежурни наставник:

 • Јованов Злата

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ ЦНЦ МАШИНА (4-11)

Полаже се у понедељак, 28. 8. 2023. год. у 8.00 часова у кабинету 20

                        Комисија:

 • Радивојевић Милан
 • Бугариновић Владан
 • Јовановић Александар
 • Представник послодаваца

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (3-15)

Полаже се у понедељак, 28. 8. 2023. год. у 8.00 часова у кабинету бр.92

                        Комисија:

 • Анђелковић Бобан
 • Лазић Дарко
 • Социјални партнер

                       

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – ГЛОДАЧ (3-13)

Полаже се у понедељак, 28. 8. 2023. год. у 8.00 часова у кабинету 20

                        Комисија:

 • Јовановић Александар
 • Раденовић Милијана

– Социјални партнер

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ  у АВГУСТУ, школске  2022/2023. годинe 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у петак, 25. 8. 2023. год. у 9.00 часова у учионици бр.60

Комисија:

 • Марковић Драгана
 • Јелисавчић Далиборка
 • Рајић Наташа

 

ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА – ТЕСТ

Полаже се у четвртак, 24. 8. 2023. год. у 10.00 часова у кабинету 98

                                    Комисија за преглед тестова:

 • Раденовић Милијана
 • Јакшић Снежана
 • Милићевић Срђан

Дежурни наставник:

 • Јованов Злата

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

Полаже се у понедељак, 28. 8. 2023. год. у 8.00 часова у кабинету 20

                        Комисија:

 • Радивојевић Милан
 • Бугариновић Владан
 • Јовановић Александар

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ  у АВГУСТУ, школске  2022/2023. годинe

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у петак, 25. 8. 2023. год. у 9.00 часова у учионици бр.60

Комисија:

 • Марковић Драгана
 • Јелисавчић Далиборка
 • Рајић Наташа

 

ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА – ТЕСТ

Полаже се у четвртак, 24. 8. 2023. год. у 10.00 часова у кабинету 98

                                    Комисија за преглед тестова:

 • Раденовић Милијана
 • Јакшић Снежана
 • Милићевић Срђан

Дежурни наставник:

 • Јованов Злата

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

Полаже се у понедељак, 28. 8. 2023. год. у 8.00 часова у кабинету 26

                        Комисија:

 • Радивојевић Милан
 • Бугариновић Владан
 • Јовановић Александар

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА у АВГУСТОВСКОМ испитном року,школске  2022/2023.годинe

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1-11, 1-17, 2-15, 2-16, 3-13, 3-14, 4-11)

Писмени део испита полаже се у понедељак, 21. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 96

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 24. 8. 2023. године  у 8.00 сати у бр. 96 ОСИМ УЧЕНИКА ИЗ 4-11 КОЈИ ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ У УТОРАК 22. 8. 2023. У 8.00 САТИ У БР.4

Комисија:

Динић Ћирић Јасмина

Радмиловић Јелена

Одељенски старешина

 

ИСТОРИЈА (1-16)

Полаже се у понедељак, 21. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 4

Комисија:

Ранчић Милица

Голић Бранивој

Одељенски старешина

 

МЕХАНИКА, ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА  (1-12, 1-13, 1-14, 2-15)

Полаже се у понедељак, 21. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 6

Комисија:

Раденовић Милијана

Тошковић Радован

Јанојлић Ивана

Одељенски старешина

 

ФИЗИКА, ТЕХНИЧКА ФИЗИКА – ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТ (1-15, 1-17, 2-13)

Полаже се у понедељак, 21. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 5

Комисија:

Обрадовић Виолета

Стојиловић Љиљана

Одељенски старешина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА (1-11, 1-12, 1-14, 1-15, 1-17, 2-11, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 3-11, 3-12,    3-13, 3-16, 4-11, 1-4, 1-5)

Писмени део испита полаже се у уторак, 22. 8. 2023. године у 8.00 сати у учионицама 60, 96, 97, 98

Усмени део испита полаже се  у среду, 23. 8. 2023. године  према распореду

 

Распоред седења за писмени део испита из математике

 

Учионица 56: 1-11, 1-12, 3-12, 3-13

Учионица 57: 1-17, 1-14, 2-11, 2-13, 4-11

Учионица 97: 2-15, 2-17

Учионица 96: 1-15, 2-14, 2-16, 3-11, 3-16

Учионица 98: 1-4, 1-5

 

 

Распоред за усмени део испита

 

 

Учионица 96: 2-15, 2-16                           од 8.00

2-17, 1-15, 2-14                   од 9.30

3-11, 3-16                              од11.00

 

Комисија:

Павловић Весна

Михајловић Наталија

Одељенски старешина

 

 

Учионица 97: 1-11, 1-12,1-17,

3-13, 4-11                              од 8.00

3-12, 2-13, 1-14,

2-11                                      од 9.30

1-4, 1-5                                од 10.15

 

Комисија:

Спасојевић Жељка

Живковић Јадранка

Максимовић Ивана

Одељенски старешина

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ПОПРАВНИ И РАЗРЕДНИ ИСПИТ(2-13, 3-13)

Писмени део испита полаже се у уторак, 22. 8. 2023. године у 8.00 сати у учионици 70

Усмени део испита полаже се  у среду, 23. 8. 2023. године  у 8.00 сати у учионици 70           Комисија:

Шиљић Стеван

Марковић Драгана

Одељенски старешина

 

ГЕОГРАФИЈА (1-13, 1-14, 1-16)

Полаже се у четвртак, 24. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 4

Комисија:

Јовановић Добрисав

Димитријевић Јелена

Одељенски старешина

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ(3-12)

Полаже се у четвртак,24. 8. 2023. године у 10.00 сати у кабинету бр. 82

Комисија:

Стевановић Мирослава

Живак Софија

Анђелковић Јелена

 

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (3-12)

Полаже се у четвртак,24. 8. 2023. године у 8.00 сати у кабинету бр. 82

Комисија:

Анђелковић Јелена

Јанојлић Ивана

Стевановић Мирослава

 

ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ (2-17)

Полаже се у четвртак, 24. 8. 2023. године у 10.00 сати у бр. 92

Комисија:

Бајић Јовановић Александра

Терић Ленка

Коцић Стојановић Аница

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

Мирослава Стевановић

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АВГУСТОВСКОМ испитном року, школске  2022/2023.годинe

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – испитивач Обрадовић Нада

СОЦИОЛОГИЈА– испитивач Денић Зорица

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА– испитивач Денић Зорица

ИСТОРИЈА– испитивач Ранчић Милица

ВЕРСКА НАСТАВА за кандидата Мемедовић Јелену, 3.разред– испитивач Голић Бранивој

Полажу се у понедељак, 21. 8. 2023. године  у 8.00 сати у бр. 4

Комисија:

Обрадовић Нада

Денић Зорица

Ранчић Милица

Голић Бранивој

Консултацијесе одржавају у понедељак14. 8. 2023. у 9.00 сати

 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА– испитивач Раденовић Милијана

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА– испитивач Јовановић Марија

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА– испитивач Анђелковић Јелена

Полажу се у понедељак, 21. 8. 2023. године у 10.00 сати у бр. 6

Комисија:

Раденовић Милијана – консултације у 11 сати

Јовановић Марија – консултације у 9 сати

Анђелковић Јелена – консултације у 9.30 сати

Консултације се одржавају у понедељак14. 8. 2023. према сатници

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (АУТОМЕХАНИЧАР)– испитивач Станковић Александар

Полажу се у понедељак, 21. 8. 2023. године  у 8.00 сати у радионици

Комисија:

Станковић Ненад

Станковић Александар

Којић Александар

Консултације се одржавају у понедељак14. 8. 2023. у 9.00 сати

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК– испитивач Шаренац Марија

Писмени део испита полаже се у понедељак, 21. 8. 2023. године у 8.00 сати у кабинету 96

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 24. 8. 2023. године  у 8.00 сати у кабинету 96

Комисија:

ДинићЋирић Јасмина

Шаренац Марија

Радмиловић Јелена

Консултације се одржавају у понедељак 14. 8. 2023. у 9.00 сати

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ– испитивач Јованов Злата

ВЕРСКА НАСТАВА сем за кандидата Мемедовић Јелену– испитивач Голић Бранивој

ГЕОГРАФИЈА– испитивач Јовановић Добрисав

Полажу се у уторак 22. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 10

Комисија:

Јованов Злата

Голић Бранивој

Јовановић Добрисав

Консултације се одржавају у уторак 15. 8. 2023. у 9.00 сати

 

МОТОРНА ВОЗИЛА– испитивач Којић Дарко

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА– испитивач Којић Дарко

ПРЕВОЗ РОБЕ– испитивач Лазић Дарко

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА– испитивач Лазић Дарко

Полажу се у уторак 22. 8. 2023. године у 10.00 сати у бр. 94

Комисија:

Којић Дарко

Лазић Дарко

Терзић Ленка

Консултације се одржавају у уторак15. 8. 2023. у 10.00 сати

 

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА– испитивач Тошковић Радован

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА– испитивач Раденовић Братислав

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА– испитивач Раденовић Милијана

Полажу се у уторак 22. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 97

Комисија:

Тошковић Радован

Раденовић Братислав

Раденовић Милијана

Консултације се одржавају у уторак 15. 8. 2023. у 11.00 сати

 

СРПСКИ ЈЕЗИК– испитивач Марковић Драгана

Писмени део испита полаже се у уторак, 22. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр.96

Усмени део испита полаже се  у среду, 23. 8. 2023. године  у 8.00 сати у бр. 96

Комисија:

Марковић Драгана

Шиљић Стеван

Јелисавчић Далиборка

Консултације се одржавају у уторак 15. 8. 2023. у 9.00 сати

 

МЕХАНИКА– испитивач Тошковић Радован

Полаже се у среду 23. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 97

Комисија:

Тошковић Радован

Јовановић Марија

Стевановић Мирослава

Консултације се одржавају у среду 15. 8. 2023. у 11.00 сати

 

ТЕРЕТИ У ТРАНСПОРТУ– испитивач Бајић Јовановић Александра

ВОЗИЛА– испитивач Радмиловић Марко

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА– испитивач Анђелковић Бобан

ПРАКТИЧНА НАСТАВА– испитивач Радмиловић Марко

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА– испитивач Шипка Милена

Полажу се у среду 23. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 94

Комисија:

Бајић Јовановић Александра

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Шипка Милена

Консултације се одржавају у среду 16. 8. 2023. у 10.00 сати

 

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ– испитивач Бајић Јовановић Александра

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА– испитивач Бајић Јовановић Александра

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА– испитивач Терзић Ленка

Полажу се у четвртак 24. 8. 2023. године у 10.00 сати у бр. 92

Комисија:

Бајић Јовановић Александра

Терзић Ленка

Коцић Стојановић Аница

Консултације се одржавају у четвртак 17. 8. 2023. у 10.00 сати

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ– испитивачиЖивак Софија и Стевановић Мирослава

ТЕРМИЧКА ОБРАДА– испитивач Живак Софија

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ– испитивач Раденовић Милијана

Полажу се у четвртак 24. 8. 2023. године у 10.00 сати у бр. 82

Комисија:

Живак Софија

Стевановић Мирослава

Раденовић Милијана

Консултације се одржавају у четвртак 17. 8. 2023. у 11.00 сати

 

МАТЕМАТИКА  – испитивач Михајловић Наталија

Писмени део испита полаже се у петак, 25. 8. 2023. године у 8.00 сати у кабинету 96

Усмени део испита полаже се  у понедељак, 28. 8. 2023. године  у 8.00 сати у кабинету 96

Комисија:

Живковић Јадранка

Спасојевић Жељка

Михајловић Наталија

Консултације се одржавају у петак 18. 6. 2023. године у 11.00 сати

 

 

 

 

 

 

 

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА– испитивач Бугариновић Владан

Полаже се у петак 25. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 97

Комисија:

Бугариновић Владан

Јовановић Марија

Стевановић Мирослава

Консултације се одржавају у петак 18. 8. 2023. у 10.00 сати

 

САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА– испитивач Јурић Јелица

ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ– испитивач Јурић Јелица

ВЕРСКА НАСТАВА за кандидата Мемедовић Јелену, 4.разред– испитивач Голић Бранивој

ЕКОНОМИКА САОБРАЋАЈА– испитивач Петровић Никола

Полажу се у понедељак 28. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 77

Комисија:

Јурић Јелица

Голић Бранивој

Петровић Никола

Консултације се одржавају у понедељак21. 8. 2023. у 9.00 сати

 

ТЕРМОДИНАМИКА– испитивач Милићевић Срђан

Полаже се у уторак 29. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 97

Комисија:

Милићевић Срђан

Јовановић Марија

Стевановић Мирослава

Консултације се одржавају у уторак22. 8. 2023. у 9.00 сати

 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА– испитивачи Бугариновић Владан и Анђелковић Јелена

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА– испитивач Анђелковић Јелена

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ испитивач Адамовић Владимир

Полажу се у среду30. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 95

Комисија:

Бугариновић Владан

Анђелковић Јелена

Адамовић Владимир

Консултације се одржавају у среду 23. 8. 2023. у 11.00 сати

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ– испитивачи Раденовић Братислав и Анђелковић Јелена

Полаже се у четвртак31. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 97

Комисија:

Раденовић Братислав

Анђелковић Јелена

Јовановић Марија

Консултације се одржавају у четвртак 22. 8. 2023. у 11.00 сати

 

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ – ИНСТРУКТОР

Полаже се у среду 23. 8. 2023. године у 8.00 сати у бр. 94

Комисија:

Бајић Јовановић Александра

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирослава Стевановић

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ЈУНСКОМ испитном року, школске  2022/2023.годинe

СРПСКИ ЈЕЗИК– испитивач Рајић Наташа

Писмени део испита полаже се у понедељак, 12. 6. 2023. године у 14.15 сати у кабинету 98

Усмени део испита полаже се  у среду, 14. 6. 2023. године  у 16.00 сати у кабинету 98

Комисија:

Јелисавчић Далиборка

Шиљић Стеван

Рајић Наташа

Консултације се одржавају у четвртак 8. 6. 2023. у 13.00 сати

 

БИОЛОГИЈА – испитивач Обрадовић Нада

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – испитивач Обрадовић Нада

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Јованов Злата

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА– испитивач Стојиловић Љиљана

ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Голић Бранивој

Полажу се у понедељак, 12. 6. 2023. године  у 13.30 сати у кабинету 10

Комисија:

Обрадовић Нада

Јованов Злата

Стојиловић Љиљана

Голић Бранивој

Консултације се одржавају у четвртак 8. 6. 2023. у 13.10 сати

 

МАТЕМАТИКА  – испитивач Павловић Весна

Писмени део испита полаже се у уторак, 13. 6. 2023. године у 12.30 сати у кабинету 96

Усмени део испита полаже се  у петак, 16. 6. 2023. године  у 11.30 сати у кабинету 96

Комисија:

Павловић Весна

Спасојевић Жељка

Михајловић Наталија

Консултације се одржавају у четвртак 8. 6. 2023. године у 13.00 сати

 

СКЛАДИШТА– испитивач Орлић Никола

ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА– испитивач Анђелковић Бобан

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ– испитивач Орлић Никола

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ– испитивач Лазић Дарко

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА– испитивач Анђелковић Бобан

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ– испитивач Анђелковић Бобан

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ИНСТРУКТОР)испитивач Анђелковић Бобан

Полажу се у уторак 13. 6. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Анђелковић Бобан

Лазић Дарко

Орлић Никола

Консултације се одржавају у четвртак 8. 6. 2023. у 12.30 сати

 

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА– испитивач Станковић Ненад

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (АУТОМЕХАНИЧАР)– испитивач Станковић Александар

Полажу се у уторак, 13. 6. 2023. године  у 12.30 сати у радионици

Комисија:

Станковић Ненад

Станковић Александар

Којић Александар

Консултације се одржавају у четвртак 8. 6. 2023. у 12.30 сати

 

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ– испитивачЛазић Дарко

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА– испитивач Лазић Дарко

Полажу се у среду 14. 6. 2023. године у 8.00 сати у бр. 94

Комисија:

Анђелковић Бобан

Лазић Дарко

Тошковић Радован

Консултације се одржавају у четвртак 8. 6. 2023. у 13.00 сати

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Шипетић Александар

Полаже се у среду, 14. 6. 2023. године  у 12.30 сати у фискултурној сали

Комисија:

Шипетић Александар

Мартић Ненад

Дабулханић Милош

 

ГЕОГРАФИЈА – испитивач Јовановић Добрисав

Полажe се у среду, 14. 6. 2023. године  у 9.00 сати у учионици 72

Комисија:

Симић Ана

Јованов Злата

Димитријевић Јелена

 

ОСНОВЕ МАШИНСТВА – испитивач Радивојевић Милан

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА – испитивач Радивојевић Милан

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ – испитивач Живак Софија

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ – испитивач Тошковић Радован

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – испитивач Милићевић Срђан

ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ – испитивач Живак Софија

Полажу се у четвртак, 15. 6. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 97

Комисија:

Радивојевић Милан

Живак Софија

Тошковић Радован

Милићевић Срђан

Консултације се одржавају у четвртак 8. 6. 2023. у 12.30 сати

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК– испитивач Шаренац Марија

Писмени део испита полаже се у четвртак, 15. 6. 2023. године у 12.00 сати у кабинету 98

Усмени део испита полаже се  у понедељак, 19. 6. 2023. године  у 12.00 сати у кабинету 98

Комисија:

ДинићЋирић Јасмина

Шаренац Марија

Шипка Милена

Консултације се одржавају у четвртак 8. 6. 2023. у 12.30 сати

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК– испитивач Ивановић Драгица

Писмени део испита полаже се у четвртак, 15. 6. 2023. године у 12.00 сати у кабинету 98

Усмени део испита полаже се  у понедељак, 19. 6. 2023. године  у 12.00 сати у кабинету 98

Комисија:

ДинићЋирић Јасмина

Шаренац Марија

Ивановић Драгица

Консултације се одржавају у четвртак 8. 6. 2023. у 12.30 сати

 

ВОЗИЛА – испитивач Радмиловић Марко

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА – испитивач Орлић Никола

МОТОРНА ВОЗИЛА – испитивачи Којић Дарко, Радмиловић Марко

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – испитивач Терзић Ленка

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – испитивачи Радмиловић Марко, Терзић Ленка

Полажу се у петак, 16. 6. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Терзић Ленка

Орлић Никола

Којић Дарко

Консултације се одржавају у петак, 9. 6. 2023. године у 12.30

 

ХЕМИЈА– испитивач Ранковић Јасмина

Полаже се у петак, 16. 6. 2023. године  у 13.00 сати у учионици 60

Комисија:

Ранковић Јасмина

Шакић Тања

Петровић Никола

Консултације се одржавају у петак 9. 6. 2023. у 13.00

 

ИСТОРИЈА – испитивач Ранчић Милица

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – испитивач Петровић Никола

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА – испитивач Денић Зорица

Полажу се у среду, 21. 6. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 77

Комисија:

Ранчић Милица

Петровић Никола

Денић Зорица

Консултације се одржавају у среду 14. 6. 2023. у 12.30

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (МТЗКК)– испитивач Јанојлић Ивана

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ – испитивач Јакшић Снежана

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ – испитивач Адамовић Владимир

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – испитивач Раденовић Милијана

МЕХАНИКА (АУТОМЕХАНИЧАР) – испитивач Јанојлић Ивана

Полаже се у среду 21. 6. 2023. године у 12.30 сати у кабинету 96

Комисија:

Јанојлић Ивана

Јакшић Снежана

Раденовић Милијана

Адамовић владимир

Консултације се одржавају у среду 14. 6. 2023. у 12.30 сати

 

МАШИНСКА ОБРАДА НА ЦНЦ МАШИНАМА – испитивач Јанојлић Ивана

МЕХАТРОНИКА – испитивач Јовановић Александар

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА – испитивач Бугариновић Владан

Полажу се у четвртак, 22. 6. 2023. године у 12.30 сати у бр. 26

Комисија:

Јанојлић Ивана

Јовановић Александар

Бугариновић Владан

Консултације се одржавају у четвртак, 15. 6. 2023. године у 12.30 сати

 

 

 

 

                                                                                    Мирослава Стевановић

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АПРИЛСКОМ испитном року, школске  2022/2023.годинe

ИСТОРИЈА – испитивач Ранчић Милица

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА – испитивач Обрадовић Виолета

ФИЗИКА – испитивач Обрадовић Виолета

ГЕОГРАФИЈА – испитивач Јовановић Добрисав

Полажу се у среду, 19. 4. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 77

Комисија:

Ранчић Милица

Обрадовић Виолета

Јовановић Добрисав

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 8.00 за ГЕОГРАФИЈУ и у 12.30 сати за ИСТОРИЈУ и ФИЗИКУ/ТЕХНИЧКУ ФИЗИКУ

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Шипетић Александар

Полаже се у петак, 19. 4. 2023. године  у 11.00 сати у фискултурној сали

Комисија:

Шипетић Александар

Панић Сања

Ђурић Владимир

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 14.15 сати

 

БИОЛОГИЈА – испитивач Обрадовић Нада

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – испитивач Обрадовић Нада

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Јованов Злата

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – испитивач Петровић Никола

ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Голић Бранивој

Полажу се у четвртак, 20. 4. 2023. године  у 13.10 сати у кабинету 84

Комисија:

Обрадовић Нада

Јованов Злата

Петровић Никола

Голић Бранивој

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 13.10 сати

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (БРАВАР, ТКУ ЦНЦ)– испитивачи Филиповић Саша и Којић Александар

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА– испитивач Милићевић Драган

Полаже се у петак 21. 4. 2023. године у 12.30 сати испред кабинета 15

Комисија:

Филиповић Саша

Милићевић Драган

Којић Александар

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 12.30 сати

 

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ – испитивач Анђелковић Бобан

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА – испитивач Анђелковић Бобан

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ – испитивач Радмиловић Марко

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ТДС) – испитивач Адамовић Владимир

Полажу се у понедељак, 24. 4. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Анђелковић Бобан

Радмиловић Марко

Адамовић Владимир

Консултације се одржавају у среду, 19. 4. 2023. године у 13.30 сати

 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА – испитивач Анђелковић Јелена

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА – испитивач Анђелковић Јелена

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ – испитивач Томић Слађана

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА – испитивач Раденовић Братислав

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – испитивач Максимовић Ивана

Полажу се у понедељак, 24. 4. 2023. године  у 13.30 сати у кабинету 100

Комисија:

Анђелковић Јелена

Томић Слађана

Раденовић Братислав

Максимовић Ивана

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 12.30 сати код проф. Максимовић Иване и проф. Раденовић Братислава, у 14.15 сати код проф. Томић Слађане и проф. Анђелковић Јелене

 

ХЕМИЈА – испитивач Ранковић Јасмина

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА – испитивач Денић Зорица

Полажу се у уторак, 25. 4. 2023. године  у 17.15 сати у учионици 74

Комисија:

Ранковић Јасмина

Милошевић Радмила

Денић Зорица

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 9.00 сати

 

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА – испитивач Лазић Дарко

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА – Којић Дарко

ТЕРЕТ У ТРАНСПОРТУ – испитивач Орлић Никола

Полажу се у уторак, 25. 4. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Лазић Дарко

Којић Дарко

Орлић Никола

Консултације се одржавају у среду, 19. 4. 2023. године у 16.15 сати

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ – испитивач Анђелковић Јелена

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА – испитивач Живак Софија

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ – испитивач Живак Софија

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – испитивач Раденовић Милијана

ТЕРМОДИНАМИКА – испитивач Томић Слађана

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (ВМВ) – испитивач Петровић Манић Верица

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (БЗ) – испитивач Живак Софија

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА – испитивач Анђелковић

Јелена

МЕХАТРОНИКА – испитивач Јовановић Александар

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – испитивач Радојевић Слободан ИСПИТ ЈЕ У 13.10

Полажу се у уторак, 25. 4. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 96

Комисија:

Раденовић Милијана

Анђелковић Јелена

Живак Софија

Томић Слађана

Петровић Манић Верица

Јовановић Александар

Радојевић Слободан – ИСПИТ ЈЕ У 13.10

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 12.30 сати

 

ОСНОВЕ МАШИНСТВА – испитивач Радивојевић Милан

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА – испитивач Радивојевић Милан

Полажу се у среду, 26. 4. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 13

Комисија:

Радивојевић Милан

Станојевић Зоран

Совтић Иван

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 15.00 сати

 

МАТЕМАТИКА  – испитивач Живковић Јадранка

Писмени део испита полаже се у среду, 26. 4. 2023. године у 14.00 сати у кабинету 96

Усмени део испита полаже се  у петак, 28. 4. 2023. године  у 11.30 сати у кабинету 96

Комисија:

Живковић Јадранка

Спасојевић Жељка

Михајловић Наталија

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. године у 15.00 сати

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – испитивач Шиљић Стеван

Писмени део испита полаже се у среду, 26. 4. 2023. године у 14.00 сати у кабинету 98

Усмени део испита полаже се  у петак, 28. 4. 2023. године  у 13.30 сати у кабинету 98

Комисија:

Јелисавчић Далиборка

Рајић Наташа

Шиљић Стеван

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 14.30 сати

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК– испитивач Динић Ћирић Јасмина

Писмени део испита полаже се у четвртак, 27. 4. 2023. године у 14.15 сати у кабинету 98

Усмени део испита полаже се  у среду, 3. 5. 2023. године  у 12.00 сати у кабинету 98

Комисија:

Динић Ћирић Јасмина

Шаренац Марија

Шипка Милена

Консултације се одржавају у четвртак 20. 4. 2023. у 14.15 сати

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ВМВ, ТДС, ИНСТРУКТОР)– испитивачи Радмиловић Марко, Коцић Стојановић Аница, Којић Дарко

МОТОРНА ВОЗИЛА  – испитивачи Радмиловић Марко, Којић Дарко

Полаже се у четвртак 27. 4. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Коцић Стојановић Аница

Којић Дарко

Консултације се одржавају у четвртак 20. 4. 2023. у 12.30 сати

 

МЕХАНИКА – испитивач Томић Слађана

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – испитивач Јанојлић Ивана

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – испитивач Раденовић Милијана

Полажу се у четвртак, 4. 5. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 77

Комисија:

Томић Слађана

Раденовић Милијана

Јанојлић Ивана

Консултације се одржавају у четвртак 27. 4. 2023. у 12.30 сати

 

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ– испитивач Јурић Јелица

ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ– испитивач Јурић Јелица

САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА– испитивач Јурић Јелица

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР)– испитивач Терзић Ленка

ТРАСОЛОГИЈА – испитивач Терзић Ленка

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА – испитивач Коцић Стојановић Аница

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ – испитивач Бајић Јовановић Александра

Полажу се у понедељак, 8. 5. 2023. године у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Јурић јелица

Терзић Ленка

Коцић Стојановић Аница

Консултације се одржавају у понедељак, 24. 4. 2023. године у 14.15 код проф. Терзић Ленке, у 16.15 код проф. Коцић Стојановић Анице и у 15.30 код проф. Јурић Јелице и проф. Бајић Јовановић Александре

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ –ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Полаже се у уторак 9. 5. 2023. године у 12.30 сати у кабинету 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Социјални партнер

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ – ИНСТРУКТОР

Полаже се у уторак 9. 5. 2023. године у 12.30 сати у кабинету 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Којић Дарко

 

Мирослава Стевановић