ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА – РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АПРИЛУ 2019. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА
ВАНРЕДНИХ ИСПИТА
У АПРИЛУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Полаже се у ЧЕТВРТАК 18.04. 2019.године у 13:15 часова – писмени део испита, уч.бр.74
и у ПОНЕДЕЉАК 22.04. 2019. године у 11:30 часова – усмени део испита, уч. бр.82
Комисија у саставу:
1. Динић Весна
2. Марковић Драгана
3. Ћирић Динић Јасмина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК 15.04.2019.године у 16:15 часова-писмени део испита,уч.бр.6
и у СРЕДУ 17.04.2019.године у 15:00 часова-усмени део испита, уч.бр.72
Комисија у саставу:
1. Гарић Милица
2. Тошковић Снежана
3. Петровић Никола

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се у ЧЕТВРТАК 18.04.2019.године у 11:45 часова, по следећем распореду у учионици бр. 80:
Комисија у саставу:
1. Карличић Горан
2. Пецељ Коса
3. Илић Данијела

Усмени део испита се полаже у ПОНЕДЕЉАК 22.04.2019.године у 11:30 часова, уч.бр.80
Комисија :
1. Карличић Горан
2. Пецељ Коса
3. Илић Данијела

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у ЧЕТВРТАК,18.04.2019.године у 15:00 часова, фискултурна сала
Комисија у саставу:
1. Панић Сања
2. Ђурић Владимир
3. Шипетић Александар

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
ВЕРСКА НАСТАВА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у УТОРАК 16.04.2019.године у 09:45 часова у учионици бр.80
Комисија у саставу:
1. Петровић Никола
2. Шипка Милена
3. Голић Бранивој
4. Требовац Весна

БИОЛОГИЈА
ФИЗИКА
ИСТОРИЈА
ФИЛОЗОФИЈА

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК 15.04.2019.године у 12:30 часова (Биологија од 13:00) у учионици бр.72
Комисија у саставу:
1. Обрадовић Нада
2. Обрадовић Виолета
3. Ранчић Милица
4. Денић Зорица

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Полаже се у УТОРАК 16.04.2019.године у 10:30 часова у кабинету бр.38
Kомисија у саставу:
1. Лукић Зоран
2. Радовановић Весна
3. Витошевић Миомир

РЕЦИКЛАЖА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Полаже се у УТОРАК 23.04.2019.године у 10:30 часова у кабинету бр.38
Комисија у саставу:
1. Лукић Зоран
2. Радовановић Весна
3. Витошевић Миомир

АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА

Полаже се у ЧЕТВРТАК 18.04.2019.године у 10:30 часова у кабинету бр.38
Комисија у саставу:
1. Спасић Далибор
2. Лукић Зоран
3. Петровић Јелена

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 (писмени део испита)

Полаже се у СРЕДУ 17.04.2019.године у 15:30 часова у уч.бр.5 :
Комисија у саставу:
1. Стојиловић Новица
2. Станојевић Зоран
3. Маћешић Марко

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1(усмени део испита)
ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2 (трећи степен)
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

Полаже се у ЧЕТВРТАК 18.04.2019. године у 12:30 часова у кабинету бр.13
Комисија у саставу:
1. Стојиловић Новица
2. Станојевић Зоран
3. Маћешић Марко

МОТОРИ СУС
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

Полаже се у СРЕДУ 24.04.2019.године у 15:30 часова у учионици бр.70
Комисија у саставу:
1. Чукић Јадранка
2. Радојевић Слободан
3. Јоцић Жаклина

OСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА
ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ

Полаже се у УТОРАК 23.04.2019.године у 12:15 часова у кабинету бр .13
Комисија у саставу:
1. Тирнанић Александра
2. Николић Јелка
3. Станковић Слађана

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
ЕЛЕКТРОНИКА 2
СЕРВЕРИ

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК 22.04.2019.године у 15:30 часова у кабинету бр.95/1
Комисија у саставу:
1. Лазаревић Јасна
2. Михић Љиљана
3. Васиљевић Марин

СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОНИЦИ
АДМИНИСТРИРАЊЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Полаже се у ЧЕТВРТАК 25.04.2019.године у 13:00 часова у кабинету бр.102
Комисија у саставу:
1. Минић Срећко
2. Нушевић Љубомир
3. Траиловић Звонко

РАЧУНАРИ
РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ
ОСНОВЕ РАЧУНАРСТВА У ОБЛАКУ

Полаже се у СРЕДУ 24.04.2019.године у 12:30 часова у кабинету бр.95
Комисија у саставу:
1. Јасминка Надашкић
2. Васиљевић Марин
3. Радовановић Жарко

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Полаже се у СРЕДУ 24.04.2019.године у 12:30 часова у кабинету бр.14
Комисија у саставу:
1. Станковић Радослав
2. Шаренац Ненад
3. Ђорђевић Срђан

Помоћник директора
Иван Совтић

Погледајте и...

Comments are closed.