IZBORNI PREDMETI-Elektrotehničar računara *************************************************************************************** IZBORNI PREDMET : RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE PREDMETNI NASTAVNICI: Dušan Vojinović, Srećko Minić 1. Мрежне архитектуре 2. Стандардизација рачунарских мрежа OSI модел 3. Фреквенцијски мултиплекс 4. Временски мултиплекс 5. Комуникациони медији: парице, коаксијални кабл, оптички кабл 6. Бежични комуникациони медији. Подела спектра-емт. 7. Инфрацрвени и ласерски пренос. Радио таласи и микроталаси 8. Сателитски пренос 9. A/D и D/A конверзија 10. ASK 11. FSK 12. PSK 13.…