Primer izrade dela na CNC glodalici
specijalnom strategijom obrade koja je
projektovana u TopSolid-u


Primer dizajna i vizuelizacije
kompjuterskog modela
projektovanog u TopSolid-u

Treba naglasiti da je ovaj profesionalni CAE – Computer Aided Engineering software nedostižan za ekonomsko poslovanje jedne srednje stručne škole, ali istovremeno i veoma isplativ za velike industrijske sisteme jer objedinjuje sve potrebne modele za mašinsku proizvodnju.
Praktična nastava u mašinskom području rada je u vidu besplatne donacije od firme Missler dobila 2 licence potpuno funkcionalnog TopSolid CAD/CAM software-a namenjenog dizajniranju i razradi tehnologije obrade veoma složenih 3D modela na CNC mašinama.
Ovim putem se na skroman način zahvaljujemo u ime kolektiva škole firmi Missler. Iskreno se nadamo da je ovo tek početak naše dalje saradnje.

Vukašin Bratić
Aleksandar Jovanović
profesori Tehničke škole iz Smedereva