METALURGIJA

TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU-NOVO !!!!!

Upisuje se 1 odeljenje 24 učenika

  1год 2год 3год 4год
Називпредмета Т В+Бл Т В+Бл Т В+бл Бл Т В Бл
Српски језик и књижевност 3   3   3     3    
Страни језик 2   2   2     2    
Историја 2   2              
Географија 2                  
Музичка уметност 1                  
Ликовна култура     1              
Социологија         2          
Устав и права грађана               1    
Филозофија               2    
Физичко васпитање 2   2   2     2    
Математика 3   3   3     3    
Рачунарство и информатика   2                
Физика 2   2              
Биологија 2                  
Општа и неорганска хемија 3 3+60                
Техничко цртање са машинским елементима   2                
Безбедност и здравље на раду 2                  
Органска хемија     2 2            
Познавање материјала       2+60            
Врсте и својства отпада     3 3            
Одрживи развој         2          
Основи квалитета           2        
Рециклажа материјала         3 4+60        
Рециклажа комуналног отпада         2          
Опасан отпад         2          
Организација пословања               2    
Рециклажне технологије               3 4 60
Управљањe отпадом               2    
Oдлагање отпада               2 2  
Грaђанско/Верска настава – изборни 1   1   1     1