EЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА   КОНСУЛТАЦИЈЕ  ЗА ПОЛАГАЊЕ ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ФЕБРУАРСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/22.године

 

СРЕДА   23.2.2022.

Испитивач:  Зорица Денић

ФИЛОЗОФИЈА (у 13.15 часова)

Испитивач:   Милена Шипка

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (у 12.30 часова)

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА (у 12.30 часова)

Испитивач:   Љиљана Стојиловић

ФИЗИКА  (у 10.00 часова)

Испитивач: Никола Петровић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (у 12.30 часова)

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА (у 12.30 часова)

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (у 12.30 часова)

УВОД У ПРОИЗВОДНЕ СИСТЕМЕ (у 12.30 часова)

Испитивач: Александра Тирнанић

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (четврти степен) (у 10.00 часова)

ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ  (у 10.00 часова)

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ  (у 10.00 часова)

Испитивач :Зоран Станојевић

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ (у 11.00 часова)

УПРАВЉАЊЕ ЕМП (у 11.00 часова)

ЕЛ.ТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ И АПАРАТИ У ДОМАЋИНСТВУ (у 11.00 часова)

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА (у 11.00 часова)

Испитивач: Славица Савић

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ (у 13.00 часова)

Испитивач:  Новица Стојиловић

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ  (у 13.00 часова)

 

ЧЕТВРТАК  24.2.2022.

Испитивач: Божидар Ђорђевић

ИСТОРИЈА ( у 9.00 часова)

Испитивач: Добрисав Јовановић

ГЕОГРАФИЈА ( у 12.30 часова)

Испитивач: Јелена Петровић

ОСНОВИ РЕЦИКЛАЖЕ  ( у 12.30 часова)

 

ПЕТАК  25.2.2022.

Испитивач: Далиборка Стевановић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (у 12.30 часова)

Испитивач:  Горан Карличић

МАТЕМАТИКА  (у 10.00 часова)

 

ПЕТАК  25.2.2022.

Испитивач: Јасмина Ранковић

ХЕМИЈА ( у 13.15 часова)

Испитивач:  Нада Обрадовић

БИОЛОГИЈА ( у 13.15 часова)

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  (у 13.15 часова)

Испитивач:  Злата Јованов

ЛИКОВНА КУЛТУРА  (у 12.30 часова)

Испитивач:   Марко Маћешић

ПРОГРАМИРАЊЕ  (у 12.30 часова)

Испитивач:    Жарко Радовановић

РАЧУНАРИ У СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА  (у 12.30 часова)

Испитивач:  Срећко Минић

АДМИНИСТРИРАЊЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА ( у 12.30 часова)

 

 

ЗА СВЕ ОСТАЛЕ ИСПИТЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ ДАТУМА ИСПИТА У ИСТОМ ТЕРМИНУ КАД ЈЕ ИСПИТ

 

ИВАН СОВТИЋ