ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ЈАНУАРУ (децембарски рок), школске  2021/2021.годинe БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (ВМВ) БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР) РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА (ВМВ) ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР) ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ (ВМВ) САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (ТДС) САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (ТДС) ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ИНСТРУКТОР, ВМВ, ТДС) Полажу се у среду, 20.01.2021. године у 11:45 часова у кабинету  бр.94 Радмиловић Марко Терзић Ленка Анђелковић Бобан   АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА (МТЗКК)…