РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

  ПОНЕДЕЉАК

15. 8. 2022.

УТОРАК

16. 8. 2022.

СРЕДА

17. 8. 2022.

ЧЕТВРТАК

18. 8. 2022.

ПЕТАК

19. 8. 2022.

НАСТАВНИК

(предмет)

800 – 930 I год. 3. степен

Учионица 110

I год. 3. степен

Учионица 110

I год. 3. степен

Учионица 110

I год. 3. степен

Учионица 110

  Максимовић Ивана

(математика)

од 930 I год. 4. степен

Учионица 110

I год. 4. степен

Учионица 110

I год. 4. степен

Учионица 110

    Максимовић Ивана

(математика)

800 – 930 4-11 разредни

Учионица 56

4-11 разредни

Учионица 56

      Спасојевић Жељка (математика)
од 930   II год. 3. степен

Учионица 56

II год. 3. степен

Учионица 56

    Спасојевић Жељка (математика)
од 8 II год. 4. степен

Учионица 60

II год. 4. степен

Учионица 60

II год. 4. степен

Учионица 60

    Павловић Весна

(математика)

од 930 2-12

Учионица 57

2-12

Учионица 57

2-12

Учионица 57

    Петровић М. Верица

(механика)

од 11 2-15

Учионица 57

2-15

Учионица 57

2-15

Учионица 57

    Петровић М. Верица

(механика)

од 830 2-13, 2-16

Учионица 58

2-13, 2-16

Учионица 58

1-15

Учионица 58

  1-15

Учионица 58

Динић Ћ. Јасмина

(енглески језик)

од 10 1-16

Учионица 58

1-16

Учионица 58

1-16

Учионица 58

  2-13, 2-16

Учионица 58

Динић Ћ. Јасмина

(енглески језик)

од 1130 2-15

Учионица 58

2-15

Учионица 58

2-15

Учионица 58

    Динић Ћ. Јасмина

(енглески језик)

од 12   1-12, 1-13

Кабинет 96

1-12, 1-13

Кабинет 96

    Томић Слађана

(механика)

од 10       1-13

Кабинет 82

2-14

Кабинет 82

Раденовић Милијана

(тех.бр.рад/тех.маш.обр.)

од 8         1-13

Кабинет 82

Раденовић Милијана

(тех.бр.рад/тех.маш.обр.)

од 12       2-14

Кабинет 82

  Раденовић Милијана

(тех.бр.рад/тех.маш.обр.)

од 1030   1-13

Кабинет 96

1-13

Кабинет 96

    Васић Софија

(техничко цртање)

од 11       1-14

Кабинет 96

1-14

Кабинет 96

Јакшић Снежана

(тех.маш.обраде)

од 8     1-13

Кабинет 96

1-13

Кабинет 96

  Алексић Г. Силвија

(техничко цртање)

од 10       1-14

Учионица 56

  Ранчић Милица

(историја)

  ПОНЕДЕЉАК

15. 8. 2022.

УТОРАК

16. 8. 2022.

СРЕДА

17. 8. 2022.

ЧЕТВРТАК

18. 8. 2022.

ПЕТАК

19. 8. 2022.

НАСТАВНИК

(предмет)

од 10       1-13, 1-17

Учионица 57

  Шиљић Стеван

(српски језик)

од 8 3-15

Учионица 59

3-15

Учионица 59

3-15

Учионица 59

    Михајловић Наталија

(математика)

од 930 I година

Учионица 70

I година

Учионица 70

I година

Учионица 70

    Обрадовић Виолета

(физика)

од 11 II година

Учионица 70

II година

Учионица 70

II година

Учионица 70

    Обрадовић Виолета

(физика)

од 10 2-11, 2-17

Учионица 72

2-11, 2-17

Учионица 72

2-11, 2-17

Учионица 72

    Радојевић слободан

(електротехника)