ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ

  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА у ЈУНУ, школске  2019/2020.годинe

 

МАТЕМАТИКА  (3-13)

             Писмени део испита полаже се у понедељак, 01.06.2020.год у 0800   часова у учионици бр.56

Усмени део испита полаже се у уторак, 02.06.2020.год. у 0800 часова у учионици бр.56

Комисија:

 • Чолић Добрила
 • Павловић Весна
 • Томић Слађана

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (3-13)

Полаже се у среду, 03.06.2020.год у 0800 часова у учионици бр.96

Комисија:

 • Стевановић Мирослава
 • Томић Слађа
 • Васић Софија

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  (3-17)

             Писмени део испита полаже се у понедељак, 01.06.2020.год у 0900   часова у учионици бр.57

Усмени део испита полаже се у уторак, 02.06.2020.год. у 0900 часова у учионици бр.57

Комисија:

 • Шаренац Марија
 • Ћирић Д. Јасмина
 • Шипетић Александар

 

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (3-17)

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (3-17)

Полаже се у среду, 03.06.2020.год у 0800 часова у учионици бр.94

Комисија:

 • Бајић Ј. Александра
 • Орлић Никола
 • Шипетић Александар

 

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ

 

 РАСПОРЕД

ПОПРАВЉАЊА ОЦЕНА

завршних одељења у ЈУНУ, школске  2019/2020.годинe

 

 

МАТЕМАТИКА (4-11)

Одговарају у понедељак, 01.06.2020. у 900 часова у учионици бр.58 (1 група)

Одговарају у понедељак, 01.06.2020. у 1000 часова у учионици бр.58 (2 група)

Предметни наставник: Павловић Весна

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (4-11)

Одговарају у понедељак, 01.06.2020. у 1000 часова у учионици бр.92

Предметни наставник: Славковић Душица

 

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА (4-12)

Одговарају у понедељак, 01.06.2020. у 800 часова у учионици бр.96

Предметни наставник: Тошковић Радован

 

КОНСТРУИСАЊЕ (4-12)

Одговарају у понедељак, 01.06.2020. у 1000 часова у учионици бр.60

Предметни наставник: Петровић М. Верица

 

МАТЕМАТИКА (4-12)

Одговарају у уторак, 02.06.2020. у 1000 часова у учионици бр.58

Предметни наставник: Спасојевић Жељка

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (3-16)

Одговарају у уторак, 02.06.2020. у 1000 часова у учионици бр.60

Предметни наставник: Ћирић Д. Јасмина

 

МАТЕМАТИКА (3-13)

Одговарају у понедељак, 01.06.2020. у 930 часова у учионици бр.56

Предметни наставник: Чолић Добрила

 

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ (3-17)

Одговарају у среда, 03.06.2020. у 900 часова у учионици бр.94

Предметни наставник: Бајић Ј. Александра

 

СКЛАДИШТА (3-17)

Одговарају у среда, 03.06.2020. у 900 часова у учионици бр.92

Предметни наставник: Орлић Никола

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (3-17)

Одговарају у понедељак, 01.06.2020. у 1000 часова у учионици бр.59

Предметни наставник: Стевановић Далиборка