РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ПОПРАВНИХ ИСПИТ  У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ   ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (одељења 1-5)

Полаже се у понедељак  ,22.08. 2022.године у 08:00 часова – писмени део испита, уч.бр.72

и у уторак, 23.08. 2022. године у 08:00 часова – усмени део испита,  уч. бр.72

 

Комисија у саставу:           – Ђорђевић Силвиа-испитивач

– Николић Милена-члан

–  Стојиловић Љиљана-председник комисије

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (одељења 1-3)

Писмени део испита полаже се у УТОРАК,. 23.08.2022.године у 08:00 часова у учионици бр.72

Усмени део испита полаже се у среду, 24.08.2022.године у 08:00 часова у учионици бр.72

 

Комисија у саставу:          -Радмиловић Јелена-испитивач

-Тошковић Снежана-председник комисије

-Димитријевић Јелена-члан

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (одељење 1-2  и 1-3)

Писмени део испита полаже се у понедељак,. 22.08.2022.године у 08:00 часова у уч. бр.59

Усмени део испита полаже се у четвртак, 25.08.2022.године у 08:00 часова у учионици бр.59

 

Комисија у саставу:          -Николић Јелка-испитивач за 1-3

-Тирнанић Александра -испитивач за 1-2

-Вукићевић Јасна-члан комисије

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (одељење 2-2  и 2-3)

Писмени део испита полаже се у понедељак,. 22.08.2022.године у 08:30 часова у уч. бр.60

Усмени део испита полаже се у четвртак, 25.08.2022.године у 08:30 часова у учионици бр.60

 

Комисија у саставу:          -Михић Љиљана-испитивач за 2-2

-Савић Славица -испитивач за 2-3

-Нушевић Љуба-члан комисије

 

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (одељење 1-6, 2-5 и 2-6)

Полаже се у понедељак,22.08.2022.год. у 10:15 часова  у учионици број 5

Комисија у саставу:          -Станковић Слађана-испитивач за 1-6 и 2-5

-Радојевић Слободан-испитивач за 2-6

-Тошковић Снежана-председник комисије за 1-6

-Станојевић Зоран-председник комисије за 2-5

 

ФИЗИКА (одељења 1-3 )

Полаже се у уторак,23.08.2022.год.у 08:00 часова у учионици број 72

Комисија у саставу:          -Стојиловић Љиљана-испитивач

-Обрадовић Виолета-председник комисије

-Николић Милена-члан

 

 

 

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ (одељење 1-5)

РАСХЛАДНИ  УРЕЂАЈИ (одељење 2-5 и 3-5)

Полаже се у четвртак,25.08.2022.год. у 10:00 часова у учионици бр.5

 

Комисија у саставу:             -Тирнанић Александра -испитивач

-Вукићевић Јасна-члан

-Стојиловић Љиљана-председник комисије за 1-5

-Станојевић Зоран-председник комисије за 2-5

-Ђурић Владимир-председник комисије за 3-5

 

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА  И  ЕЛЕКТРОНИКА (одељење 2-6)

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ (одељење4-3)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  И ОСВЕТЉЕЊЕ (одељење 2-3)

ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ И АПАРАТИ У ДОМАЋИНСТВУ (одељење 2-5)

Полаже се у уторак,23.08.2022.године у 08:30 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

-Станојевић Зоран-испитивач за 2-5,2-3 и 4-3

-Михић Љиљана-испитивач за 2-6

-Радовановић Жарко-члан комисије

 

ЕЛЕКТРОНИКА (одељење 2-3 и 3-2)

Полаже се у четвртак,25.08.2022.године у 08:00 часова у учионици бр.60

Комисија у саставу:              -Михић Љиљана-испитивач за 3-2

-Станковић Слађана-испитивач

-Савић Славица-члан

-Нушевић Љуба-председник комисије

 

АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА (одељење 3-4)

Полаже се у четвртак,25.08.2022.године у 09:00 часова у учионици бр.38

Комисија у саставу:

-Спасић Далибор-испитивач

-Совтић Иван-члан

-Радовановић Весна-председник комисије

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ (одељење 3-5)

Полаже се у понедељак,22.08.2022.год. у 10:15 часова  у учионици број 5

Комисија у саставу:          -Станојевић Зоран -испитивач

-Радојевић Слободан-члан

-Ђурић Владимир-председник комисије

 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ (одељење 3-5)

Полаже се у четвртак ,25.08.2022.год. у 08:00 часова  у учионици број 59

Комисија у саставу:          -Николић Јелка  -испитивач

-Тирнанић Александра-члан

-Ђурић Владимир-председник комисије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА  (одељење 1-3,1-4,3-2 и 4-4)

Писмени део испита полаже се у уторак,23.08.2022.год. у 08.00 часова у уч.бр. 56  а усмени део испита полаже се у среду 24.08.2022.год. у 08:00 часова у уч.бр.56

Комисија у саставу:

-Пецељ Коса -испитивач за 4-4

-Илић Данијела-испитивач за 1-3,1-4

– Николић Јелка -председник комисије за 1-3

-Петровић Јелена-председник комисије за 1-4

-Ђорђевић Силвиа-председник комисије за 4-4

-Јоцић Жаклина-председник комисије за 3-2

МАТЕМАТИКА  (одељење 2-5,2-6 и 3-4)

Писмени део испита полаже се у уторак,23.08.2022.год. у 08.00 часова у уч.бр. 57  а усмени део испита полаже се у среду 24.08.2022.год. у 10:30 часова у уч.бр.57

Комисија у саставу:

-Пецељ Коса -испитивач

-Илић Данијела-члан комисије

– Станојевић Зоран -председник комисије за 2-5

-Радојевић Слободан-председник комисије за 2-6

-Радовановић Весна-председник комисије за 3-4

 

МАТЕМАТИКА  (одељење 1-5,1-6 )

Писмени део испита полаже се у уторак,23.08.2022.год. у 08.00 часова у уч.бр. 59  а усмени део испита полаже се у среду 24.08.2022.год. у 08:00 часова у уч.бр.59

Комисија у саставу:

-Карличић Горан -испитивач

-Пољарац Весна-члан комисије

– Стојиловић Љиљана -председник комисије за 1-5

-Тошковић Снежана-председник комисије за 1-6

 

МАТЕМАТИКА  (одељење 3-5,3-6  и 4-3)

Писмени део испита полаже се у уторак,23.08.2022.год. у 08.00 часова у уч.бр. 60  а усмени део испита полаже се у среду 24.08.2022.год. у 10:30 часова у уч.бр.60

Комисија у саставу:

-Карличић Горан -испитивач за 3-6 и 4-3

-Пољарац Весна-испитивач за 3-5

– Ђурић Владимир  -председник комисије за 3-5 и 4-3

-Николић Милена-председник комисије за 3-6

 

МАТЕМАТИКА  (одељење 2-4 )

Писмени део испита полаже се у уторак,23.08.2022.год. у 10.00 часова у уч.бр. 59  а усмени део испита полаже се у среду 24.08.2022.год. у 13:00 часова у уч.бр.59

Комисија у саставу:

-Карличић Горан -испитивач

-Пољарац Весна-члан комисије

– Милојевић Немања -председник комисије

МАТЕМАТИКА  (одељење 2-2 )

Писмени део испита полаже се у уторак,23.08.2022.год. у 10.00 часова у уч.бр. 60  а усмени део испита полаже се у среду 24.08.2022.год. у 15:00 часова у уч.бр.60

Комисија у саставу:

-Карличић Горан -испитивач

-Пољарац Весна-члан комисије

– Станковић Слађана -председник комисије

 

Иван Совтић