РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У  ЈУНУ  ШК.  2019/2020.Г. М А Ш И Н С Т В О   и   С А О Б Р А Ћ А Ј Број 19/2  од  17.6.2020.г. ГЕОГРАФИЈА ИСТОРИЈА ФИЗИКА ХЕМИЈА Полажу се у понедељак  22.6.2020. године у 9.00 сати у бр. 70 Јовановић Добрисав Ранчић Милица Обрадовић Виолета Ранковић Јасмина   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Полажу се у уторак 23.6.2020. године у 12.00 сати у  фискултурној сали…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ФЕБРУАРУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 24.02. 2020.године у 13:10 часова – писмени део испита, уч.бр.70 и у УТОРАК, 25.02. 2020. године у 13:10 часова – усмени део испита:  уч. бр.72 . Комисија у саставу: Ђорђевић Силвиа Ивановић Лидија Гарић Милица Тошковић Снежана Дачић Драгана     МАТЕМАТИКА Полаже се у УТОРАК,…

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АВГУСТУ, школске   2018/2019.годинe     ЕКОНОМИКА САОБРАЋАЈА (рсут) ФИЛОЗОФИЈА (мтзкк) УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (тзку, вмв и рсут) Полажу се у четвртак, 15.08.2019.год у 09:00 часовау учионици бр.80 Комисија: ШипкаМилена, члан ДенићЗорица, испитивач –     ПетровићНикола, председниккомисије   ИСТОРИЈА (тзку и тдс) Полажесе у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.70 Комисија: Ранчић Милица, испитивач Ђорђевић Божидар,члан Радивојевић Милан, председник…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА   СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ   Полаже се у ЧЕТВРТАК  20.06. 2019.године у 13:30 часова – писмени део испита, уч.бр.74 и у ПОНЕДЕЉАК  24.06. 2019. године у 09:30 часова – усмени део испита,  уч. бр.74   Комисија у саставу:           Ђорђевић Силвиа Ивановић Лидија Николић Милена         ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ   Полаже се у УТОРАК,18.06.2019.године у 15:00…

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ школске2017/2018.год. ГЕОГРАФИЈА (тдс) ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ФИЛОЗОФИЈА (тдс) ЕКОНОМИКА  И  ОРГАНИЗАЦИЈА  САОБРАЋАЈА (тдс) Полажу се у среду, 13.12.2017.год. у 13:10 сати у учионици бр.80 Комисија: Јовановић Добрисав Петровић Никола Шакић Татјана Денић Зорица   ПРАКТИЧНА  НАСТАВА ( I разред вмв, инструктор) ПРЕВОЗ  ПУТНИКА  И  РОБЕ (вмв) МЕТОДИКА  ОБУКЕ  ВОЖЊЕ (инструктор) САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА (вмв) Полажу се у среду, 13.12.2017.год. у 12:30 сати у кабинету бр.94 Комисија: Лазић…