Писа тест

Поштовани ученици и родитељи,

Наша школа учествује у најобухватнијем међународном истраживању ПИСА.

Међународни програм процене ученичких постигнућа ПИСА у трогодишњим циклусима организује Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД).

Основни циљ ПИСА студије је да се процени и прати квалитет, праведност и ефикасност различитих образовних система. У овој студији се испитује у којој мери су петнаестогодишњи ученици развили компетенције које ће им бити потребне за наставак школовања и успешно учешће у савременом друштву. У ПИСА испитивањима посебно се придаје пажња томе колико добро ученици могу да искористе оно што су научили и да примене то знање и у непознатим околностима, не само у школи, већ и ван ње.

У сваком циклусу се компетенције ученика испитују у три домена: математичка, читалачка и научна писменост. Поред тога, овај пут ће бити и задатака који се односе на креативно мишљење. Осим задатака, попуњавају се и упитници који обезбеђују информације о факторима који су повезани са успешношћу ученика.

У Србији се ПИСА тестирање организује шести пут. У пробном испитивању учествује 178 средњих и 15 основних школа из различитих делова Србије. Случајним избором одређена су 42 ученика из наше школе који ће учествовати у овом тестирању. Они ће представљати школу и бити део „националног тима Србије ПИСА 2022“.

Датум тестирања је 11.04.2022. године.

Ученици који су изабрани за решавање задатака, као и њихови родитељи, биће благовремо обавештени о процедури.

 

Срдачно,

Техничка школа