Поштовани ученици и родитељи, Наша школа учествује у најобухватнијем међународном истраживању ПИСА. Међународни програм процене ученичких постигнућа ПИСА у трогодишњим циклусима организује Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД). Основни циљ ПИСА студије је да се процени и прати квалитет, праведност и ефикасност различитих образовних система. У овој студији се испитује у којој мери су петнаестогодишњи ученици развили компетенције које ће им бити потребне за наставак школовања и успешно учешће…