ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНОГ ИСПИТА  у ЈУНУ, школске  2021/2022. годинe

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у понедељак, 6. 6. 2022. год. у 12.00 часова

 

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у уторак, 7. 6. 2022. год. у 13.00 часова

Комисија:

  • Рајић Наташа
  • Марковић Драгана
  • Јанојлић Ивана