ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНОГ ИСПИТА  у ЈУНУ, школске  2021/2022. годинe   ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ Полаже се у понедељак, 6. 6. 2022. год. у 12.00 часова   УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ Полаже се у уторак, 7. 6. 2022. год. у 13.00 часова Комисија: Рајић Наташа Марковић Драгана Јанојлић Ивана