На основу члана 9. став 4. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС”, број 36/19), и Решења број: 670-01-23/2020-05 од 25.05.2020. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује   КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА…