КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИОЦА  ТЕХНИЧКА ШКОЛА, СМЕДЕРЕВО ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРО – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ С ОТВОРЕНИ   ПОСТУПАК   ЈАВНА НАБАВКА број 1/2019   децембар 2019. године                                           Техничка школa Вука Караџића бр.13 Смедерево Број: 2321/1 17.12.2019. година   На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.…