ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ !!!   Сви наставници имају обавезу да доставе своју e-mail адресу за комуникацију са школом до краја дана (17.3.2020. године) на школски e-mail (tehsd@eunet.rs); Одељењске старешине треба да прикупе e-mail адресе ученика и њихове бројеве телефона и да те податке упишу у табелу у прилогу, коју треба послати на e-mail школе (tehsd@eunet.rs) и Одељењске старешине имају обавезу да контактирају родитеље ученика и да их замоле да…