Konkursna dokumentacija prevoz zaposlenih

Konkursna dokumentacija prevoz zaposlenih

КОНКУРСНА ДОКУМЕНАТЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/14 – ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ У СМЕДЕРЕВУ – ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И МЕЂУГРАДСКИ САОБРАЋАЈ 2014/2015. ГОДИНУ

Погледајте и...

Comments are closed.