IZBORNI PREDMETI-METALURGIJA Obrazovni profil: TEHNIČAR ZA KONTROLU U METALURGIJI ***************************************************************** Pitanja za usmeni ispit iz izbornog predmeta Naziv predmeta:KONTROLA KVALITETA PROIZVODA Predmetni nastavnik:Milanka Novaković 1.Pojam kvaliteta 2.Definisanje kvaliteta proizvoda 3.Znak kvaliteta 4.Kvalitet po ISO 9000-2000 5.Strukturni elementi kvaliteta 6.Razvoj kvaliteta 7.Kontrola kvaliteta 8.Osiguranje kvaliteta 9.Integralno upravljanje kvalitetom 10.Pojam i sadrzaji standarda 11.Medjunarodni standardi ISO 9000-2000 12.Principi sistema ISO 9000-2000 13.Zahtevi standarda ISO 9001 14.Zahtevi koji se odnose na rukovodstvo 15.Zahtevi…

METALURGIJA TEHNIČAR ZA RECIKLAŽU-NOVO !!!!! Upisuje se 1 odeljenje 24 učenika   1год 2год 3год 4год Називпредмета Т В+Бл Т В+Бл Т В+бл Бл Т В Бл Српски језик и књижевност 3   3   3     3     Страни језик 2   2   2     2     Историја 2   2               Географија 2        …