РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ДЕЦЕМБРУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Полаже се у уторак  ,12.12. 2023.године у 12:00 часова – писмени део испита, уч.бр.5

и у среду, 13.12. 2023. године у 12:30 часова – усмени део испита,  уч. бр.74

Комисија у саставу:           – Ђорђевић Силвиа-испитивач

– Стевовић Ивана-председник комисије

–  Николић Милена-члан

Консултације :уторак,5.12.2023.год.у 16:15 часова код проф.Силвие Ђорђевић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Полаже се у среду  ,13.12. 2023.године у 12:00 часова – писмени део испита, уч.бр.5

и у четвртак, 14.12. 2023. године у 12:00 часова – усмени део испита,  уч. бр.117

Комисија у саставу:           – Тошковић Снежана-председник комисије

– Гарић Милица-испитивач

–  Радмиловић Јелена-члан

Консултације :четвртак,7.12.2023.год.у 17:10 часова код проф.Гарић Милице

 

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се у четвртак,14.12.2023.год. у 12.00 часова у уч.бр. 74  а усмени део испита полаже се у петак 15.12.2023.год. у 11:45 часова у уч.бр.109

Комисија у саставу:            -Карличић Горан  -испитивач

-Илић Данијела-председник комисије

– Пољарац Весна -члан

Консултације:четвртак,7.12.2023. год. у 16:15 часова код проф.Карличић Горана

 

ВЕРСКА НАСТАВА

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

Полаже се у понедељак, 11.12.2023.године у 12:00 часова у уч. бр.84

Комисија у саставу:          -Димитријевић Јелена-испитивач за верску наставу

-Димитријевић Игор-члан комисије

-Шипка Милена-испитивач за социологију

Консултације :понедељак,4.12.2023.год. у 15:00 часова код проф.Милене Шипке и код проф.Јелене Димитријевић

ФИЗИКА

ГЕОГРАФИЈА

БИОЛОГИЈА

Полаже се у петак, 15.12.2023.године у 12:30 часова у уч. бр.10

Комисија у саставу:          -Стојиловић Љиљана-испитивач за физику

-Јовановић Добрисав -испитивач за географију

-Обрадовић Нада-испитивач за биологију

Консултације:петак,8.12.2023.год. у 16:15 часова код проф.Стојиловић Љиљане,у 14:45 код проф.Јовановић Добрисава и у 13:00 часова код проф.Обрадовић Наде

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ИЗАБРАНИ СПОРТ

Полаже се у среду, 20.12.2023.године у 08:30 часова у фискултурној сали

Комисија у саставу:          -Панић Сања

-Ђурић Владимир

-Шипетић Александар

Консултације:среда,13.12.2023.год. код проф Ђурић Владимира

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Полаже се у четвртак, 21.12.2023.године у 08:30 часова у уч. бр.38

Комисија у саставу:          -Милојевић Немања

-Радовановић Весна

-Петровић Јелена

Консултације:четвртак,14.12.2023.год.у 15:00 часова  код проф.Немање Милојевића

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

СОФТВЕРСКИ АЛАТИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

Полаже се у уторак, 12.12.2023.године у 12:30 часова у кабинету бр.102

Комисија у саставу:          -Вукићевић Јасна-испитивач за Оперативне системе

-Јоцић Жаклина-председник комисије

-Нушевић Љуба-испитивач за софтверске алате

Консултације:уторак,5.12.2023.год.у 16:15 код проф.Љубе Нушевића у среду 6.12.2023.год. у 16.30 часова код проф.Јасне Вукићевић

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ

УВОД У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

Полаже се у четвртак,21.12.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:          – Станојевић Зоран-испитивач за Електричне инсталације

-Тирнанић Александра -испитивач за Расхладне уређаје

-Станковић Слађана-испитивач за Увод у електроенергетику

Консултације:четвртак,14.12.2023.год. у 15:30 часова код проф.Станојевић Зорана,у 14:15 часова код проф.Станковић Слађане и у 15:00 часова код проф.Тирнанић Александре

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

Полаже се у среду,. 20.12.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:          -Николић Јелка-испитивач за електрично покретање

-Радојевић Слободан-испитивач за ел.енергетска постројења

-Станојевић Зоран-испитивач за електричне машине

Консултације:среда,13.12.2023.год. у 16:15 часова код проф.Јелке Николић,у 15:00 часова код проф.Слободана Радојевића и у 15:00 часова код проф.Зорана Станојевића

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1

Писмени део испита полаже се у четвртак,21.12.2023.год. у 13.00 часова у кабинету бр.13  а усмени део испита полаже се у петак 22.12.2023.год. у 13:00 часова у бр.13

Комисија у саставу:            -Тирнанић Александра  -испитивач

-Станојевић Зоран-председник комисије

– Јанус Драган -члан

Консултације:уторак,12.12.2023. год. у 15:30 часова код проф.Тирнанић Александре

ТЕРМИЧКИ И РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ

Полаже се у петак,22.12.2023.год. у 13.00 часова у кабинету бр.13

Комисија у сасатву:

-Станојевић Зоран-испитивач

-Јанус Драган-председник комисије

-Тирнанић Александра-члан

Консултације:четвртак,14.12.2023.год.у 15:30 код проф.Зорана Станојевића

ПРАКТИЧНА НАСТАВА(ел.техничар енергетике)

Полаже се у среду,20.12.2023.год. у 13:00 часова у радионици бр.14

Комисија у сасатву:

-Станковић Радисав

-Васиљевић Душан

-Васић Радиша

Консултације:среда 13.12,2023.год. у 15:00 часова код проф.Станковић Радисава

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року, школске  2023/2024.годинe

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – испитивач Станковић Нина

САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА – испитивач Станковић Нина

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА – испитивач Лазић Дарко

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ – испитивач Анђелковић Бобан

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА – испитивач Анђелковић Бобан

Полажу се у понедељак, 11. 12. 2023. године  у 13.15 сати у бр. 92

Комисија:

Станковић Нина

Лазић Дарко

Анђелковић Бобан

Консултације се одржавају у понедељак 4. 12. 2023. у 13.15 сати

 

МАТЕМАТИКА  – испитивач Максимовић Ивана

Писмени део испита полаже се у понедељак, 11. 12. 2023. године у 10.00 сати у кабинету 96

Усмени део испита полаже се  у уторак, 12. 12. 2023. године  у 12.00 сати у кабинету 96

Комисија:

Максимовић Ивана

Павловић Весна

Михајловић Наталија

Консултације се одржавају у понедељак 4. 12. 2023. године у 10.00 сати

 

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА – испитивач Денић Зорица

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – испитивач Живковић Јадранка

ИСТОРИЈА – испитивач Ранчић Милица

Полажу се у уторак, 12. 12. 2023. године  у 13.15 сати у бр. 99

Комисија:

Денић Зорица

Живковић Јадранка

Ранчић Милица

Консултације се одржавају у уторак 5. 12. 2023. у 13.15 сати

 

МЕХАНИКА – испитивач Тошковић Радован

ХЕМИЈА – испитивач Ранковић Јасмина

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА – испитивач Јанојлић Ивана

Полажу се у среду, 13. 12. 2023. године  у 12.30 сати у бр. 97

Комисија:

Тошковић Радован

Ранковић Јасмина

Јанојлић Ивана

Консултације се одржавају у среду 6. 12. 2023.

  • Код проф. Тошковић Радована у 10.00 сати
  • Код проф. Ранковић Јасмине и Јанојлић Иване у 12.30

 

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ – испитивач Лазић Дарко

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА – испитивач Лазић Дарко

ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ – испитивач Бајић Јовановић Александра

ТЕРЕТ У ТРАНСПОРТУ – испитивач Орлић Никола

Полажу се у среду, 13. 12. 2023. године  у 11.30 сати у бр. 92

Комисија:

Лазић Дарко

Бајић Јовановић Александра

Орлић Никола

Консултације се одржавају у среду 6. 12. 2023. у 11.30 сати

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК– испитивач Шаренац Марија

РУСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита полаже се у среду, 13. 12. 2023. године у 10.00 сати у бр. 77

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 14. 12. 2023. године  у 13.15 сати у кабинету 77

Комисија:

Динић Ћирић Јасмина

Шаренац Марија

Шипка Милена

Консултације се одржавају у среду 6. 12. 2023. у 10.00 сати

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ– испитивач Рајић Наташа

Писмени део испита полаже се у среду, 13. 12. 2023. године у 12.30 сати у бр. 98

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 14. 12. 2023. године  у 13.15 сати у бр. 98

Комисија:

Марковић Драгана

Шиљић Стеван

Рајић Наташа

Консултације се одржавају у среду 6. 12. 2023. у 9.45 сати

 

ВОЗИЛА – испитивач Радмиловић Марко

МОТОРНА ВОЗИЛА – испитивач Којић Дарко

ТРАСОЛОГИЈА – испитивач Терзић Ленка

Полажу се у четвртак, 14. 12. 2023. године  у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Којић Дарко

Терзић Ленка

Консултације се одржавају у четвртак 7. 12. 2023. у 13.15 сати

 

БИОЛОГИЈА – испитивач Обрадовић Нада

ЛИКОВНА КУЛТУРА – испитивач Јованов Злата

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Јованов Злата

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА – испитивач Обрадовић Виолета

ГЕОГРАФИЈА – испитивач Јовановић Добрисав

Полажу се у петак, 15. 12. 2023. године  у 13.15 сати у бр. 97

Комисија:

Обрадовић Нада

Обрадовић Виолета

Јованов Злата

Јовановић Добрисав

Консултације се одржавају у петак 8. 12. 2023. у 13.15 сати

 

АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА – испитивач Милићевић Срђан

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ – испитивач Стевановић Мирослава

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА – испитивач Стевановић Мирослава

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА – испитивач Живак Софија

Полажу се у понедељак, 18. 12. 2023. године  у 13.30 сати у бр. 97

Комисија:

Милићевић Срђан

Стевановић Мирослава

Живак Софија

Консултације се одржавају у понедељак 11. 12. 2023. у 13.15 сати

 

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – испитивач Терзић Ленка

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – испитивачи Орлић Никола, Којић Дарко

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ – испитивач Адамовић Владимир

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – испитивач Терзић Ленка

Полажу се у понедељак, 18. 12. 2023. године  у 12.30 сати у бр. 92

Комисија:

Терзић Ленка

Којић Дарко

Адамовић Владимир

Консултације се одржавају у понедељак 11. 12. 2023. у 13.15 сати

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Дабулханић Милош

Полаже се у среду, 20. 12. 2023. године  у 12.30 сати у фискултурној сали

Комисија:

Мартић Ненад

Дабулханић Милош

Шипетић Александар

Консултације се одржавају у среду 13. 12. 2023. у 12.30 сати

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – испитивач Станковић Драган

Полаже се у среду, 20. 12. 2023. године  у 12.30 сати у радионици

Комисија:

Станковић Драган

Филиповић Саша

Спасић Дејан

Консултације се одржавају у среду 13. 12. 2023. у 12.30 сати

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ – испитивачи Петровић Манић Верица и Тошковић Радован

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ – испитивач Живак Софија

Полажу се у четвртак, 21. 12. 2023. године  у 13.00 сати у бр. 77

Комисија:

Петровић Манић Верица

Тошковић Радован

Живак Софија

Консултације се одржавају у четвртак 14. 12. 2023. у 13.15 сати

 

ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Димитријевић Игор

Полаже се у петак, 22. 12. 2023. године  у 11.30 сати у бр.77

Комисија:

Димитријевић Игор

Димитријевић Јелена

Ђондовић Дејан

Консултације се одржавају у петак 15. 12. 2023. у 12.30 сати

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ – ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

понедељак, 18. 12. 2023. године  у 12.30 сати у бр. 92

Комисија:

Орлић Никола

Терзић Ленка

Којић Дарко

 

 

Мирослава Стевановић