ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у ОКТОБАРСКОМ испитном року, школске  2023/2024. годинe

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Мартић Ненад

ИЗАБРАНИ СПОРТ – испитивач Дабулханић Милош

Полажу се у среду, 18. 10. 2023. године  у 12.30 сати у фискултурној сали

Комисија:

Мартић Ненад

Дабулханић Милош

Шипетић Александар

Консултације се одржавају у среду 11. 10. 2023. у 12.30 сати

 

РАЧУНАРИ И ИНФОРМАТИКА – испитивач Максимовић Ивана

Полаже се у среду, 18. 10. 2023. године  у 10.30 сати у бр. 99

Комисија:

Максимовић Ивана

Живковић Јадранка

Михајловић Наталија

Консултације се одржавају у среду 11. 10. 2023. у 9.45 сати

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – испитивачи Станковић Александар и Филиповић Саша

Полаже се у среду, 18. 10. 2023. године  у 13.00 сати у бр. 15

Комисија:

Станковић Александар

Филиповић Саша

Станковић Драган

Консултације се одржавају у среду 11. 10. 2023. у 12.30 сати

 

ИСТОРИЈА– испитивач Ранчић Милица

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Јованов Злата

ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Димитријевић Јелена

СОЦИОЛОГИЈА – испитивач Денић Зорица

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА – испитивач Денић Зорица

ГЕОГРАФИЈА– испитивач Јовановић Добрисав

ХЕМИЈА – испитивач Ранковић Јасмина

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – испитивач Обрадовић Нада

Полажу се у четвртак 19. 10. 2023. године у 13.15 сати у бр. 10

Комисија:

Ранчић Милица

Јованов Злата

Димитријевић Јелена

Денић Зорица

Јовановић Добрисав

Ранковић Јасмина

Обрадовић Нада

Консултације се одржавају у четвртак 12. 10. 2023. у 13.15

 

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ– испитивач Лазић Дарко

ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА– испитивач Лазић Дарко

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА– испитивач Лазић Дарко

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА– испитивач Лазић Дарко

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА– испитивач Анђелковић Бобан

ОСНОВЕ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА– испитивач Адамовић Владимир

Полажу се у петак, 20. 10. 2023. године  у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Лазић Дарко

Анђелковић Бобан

Адамовић Владимир

Консултације се одржавају у петак 13. 10. 2023. у 12.30 сати

 

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА– испитивач Раденовић Братислав

МАШИНСКА ОБРАДА НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА –  испитивач Радивојевић Милан

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА– испитивач Радивојевић Милан

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ– испитивач Стевановић Мирослава

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА– испитивач Анђелковић Јелена

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА– испитивач Тошковић Радован

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА– испитивач Раденовић Братислав

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА– испитивач Раденовић Братислав

Полажу се у петак, 20. 10. 2023. године  у 13.15 сати у бр. 97

Комисија:

Раденовић Братислав

Анђелковић Јелена

Радивојевић Милан

Тошковић Радован – консултације у понедељак 16. 10. 2023. у 11.30

Стевановић Мирослава – консултације у понедељак 16. 10. 2023. у 12.30

Све остале консултације се одржавају у петак 13. 10. 2023. у 13.15 сати

 

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА– испитивач Анђелковић Јелена

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (АУТОМЕХАНИЧАР)  –  испитивач Раденовић Братислав

МЕХАНИКА– испитивач Јанојлић Ивана

МЕХАНИКА СА МЕХАНИЗМИМА– испитивач Јанојлић Ивана

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА– испитивач Живак Софија

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ– испитивач Милићевић Срђан

ТЕРМОДИНАМИКА– испитивач Милићевић Срђан

Полажу се у понедељак, 23. 10. 2023. године  у 12.30 сати у бр. 97

Комисија:

Раденовић Братислав

Анђелковић Јелена

Јанојлић Ивана

Живак Софија

Милићевић Срђан

Консултације се одржавају у понедељак 16. 10. 2023. у 13.15 сати

 

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ– испитивач Станковић Нина

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА– испитивачи Анђелковић Бобан, Терзић Ленка и Коцић Стојановић Аница

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА– испитивач Терзић Ленка

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – испитивач Петровић Никола

Полажу се у понедељак, 23. 10. 2023. године  у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Станковић Нина

Анђелковић Бобан

Терзић Ленка

Коцић Стојановић Аница

Петровић Никола

Консултације се одржавају у понедељак 16. 10. 2023. у 13.15 сати

 

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ– испитивач Орлић Никола

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА– испитивач Орлић Никола

ТЕРЕТ У ТРАНСПОРТУ – испитивач Орлић Никола

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – испитивачи Анђелковић Бобан и Терзић Ленка

Полажу се у уторак, 24. 10. 2023. године  у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Орлић Никола

Анђелковић Бобан

Терзић Ленка

Консултације се одржавају у уторак 17. 10. 2023. у 12.30 сати

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК– испитивач Динић Ћирић Јасмина

Писмени део испита полаже се у уторак, 24. 10. 2023. године у 12.00 сати у кабинету 84

Усмени део испита полаже се  у среду, 25. 10. 2023. године  у 12.00 сати у кабинету 84

Комисија:

ДинићЋирић Јасмина

Шаренац Марија

Мартић Ненад

Консултације се одржавају у уторак 17. 10. 2023. у 9.00 сати

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ– испитивач Шиљић Стеван

Писмени део испита полаже се у четвртак, 26. 10. 2023. године у 12.30 сати у бр. 96

Усмени део испита полаже се  у петак, 27. 10. 2023. године  у 16.00 сати у бр. 96

Комисија:

Марковић Драгана

Шиљић Стеван

Рајић Наташа

Консултације се одржавају у четвртак 19. 10. 2023. у 13.30 сати

 

МАТЕМАТИКА  – испитивач Спасојевић Жељка

Писмени део испита полаже се у понедељак, 30. 10. 2023. године у 12.00 сати у кабинету 96

Усмени део испита полаже се  у уторак, 31. 10. 2023. године  у 12.00 сати у кабинету 96

Комисија:

Живковић Јадранка

Спасојевић Жељка

Максимовић Ивана

Консултације се одржавају у понедељак 23. 10. 2023. године у 12.30 сати

 

МОТОРНА ВОЗИЛА– испитивачи Радмиловић Марко и Којић Дарко

БЕЗБЕДНОСТ РУКОВАЊА ТЕРЕТОМ – испитивач Бајић Јовановић Александра

Полажу се у понедељак 30. 10. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Којић Дарко

Бајић Јовановић Александар

Консултације се одржавају у понедељак 23. 8. 2023. у 12.30 сати

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (МТЗКК)– испитивач Анђелковић Јелена

ВЕРСКА НАСТАВА (ЗА СИМИЋ САЊУ) – испитивач Димитријевић Игор

Полаже се у среду 1. 11. 2023. године у 15.30 сати у бр. 10

Комисија:

Стевановић Мирослава

Анђелковић Јелена

Димитријевић Игор

Консултације се одржавају у среду 25. 10. 2023. у 15.30 сати

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ – ИНСТРУКТОР

понедељак 30. 10. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Бајић Јовановић Александра

Радмиловић Марко

Којић Дарко

 

                Мирослава Стевановић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА  У ОКТОБРУ ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ   ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Полаже се у уторак  ,17.10. 2023.године у 12:00 часова – писмени део испита, уч.бр.5

и у среду, 18.10. 2023. године у 12:30 часова – усмени део испита,  уч. бр.74

Комисија у саставу:           – Ђорђевић Силвиа-испитивач

– Николић Милена-председник комисије

–  Стевовић Ивана-члан

Консултације :уторак,10.10.2023.год.у 16:15 часова код проф.Силвие Ђорђевић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Полаже се у четвртак  ,19.10. 2023.године у 12:00 часова – писмени део испита, уч.бр.5

и у петак, 20.10. 2023. године у 16:15 часова – усмени део испита,  уч. бр.117

Комисија у саставу:           – Тошковић Снежана-испитивач

– Гарић Милица-председник комисије

–  Радмиловић Јелена-члан

Консултације :четвртак,12.10.2023.год.у 15:30 часова код проф.Снежане Тошковић

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита полаже се у четвртак,19.10.2023.год. у 12.00 часова у уч.бр. 74  а усмени део испита полаже се у петак 20.10.2023.год. у 11:00 часова у уч.бр.109

Комисија у саставу:            -Пољарац Весна  -испитивач

-Илић Данијела-председник комисије

– Карличић Горан -члан

Консултације:четвртак,12.10.2023. год. у 16:15 часова код проф.Весне Пољарац

ВЕРСКА НАСТАВА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Полаже се у понедељак, 16.10.2023.године у 12:00 часова у уч. бр.84

Комисија у саставу:          -Димитријевић Јелена-испитивач за верску наставу

-Јованов Злата-испитивач за ликовну културу

-Шипка Милена-испитивач за грађанско васпитање

ИСТОРИЈА (одабране теме)

ИСТОРИЈА

Полаже се у четвртак, 26.10.2023.године у 13:00 часова у уч. бр.74

Комисија у саставу:          -Ранчић Милица-испитивач

-Трајков Мирјана -председник комисије

-Обрадовић Нада-члан комисије

Консултације:четвртак,19.10.2023.год. у 09:00 часова код проф.Милице Ранчић

ХЕМИЈА

Полаже се у среду, 18.10.2023.године у 17:00 часова у уч. бр.112

Комисија у саставу:          -Ранковић Јасмина-испитивач

-Петровић Јелена -председник комисије

-Јањушевић Јована-члан комисије

Консултације:среда,11.10.2023.год.у 17:00 часова код проф.Ранковић Јасмине

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Полаже се у среду, 18.10.2023.године у 15:00 часова у фискултурној сали

Комисија у саставу:          -Ђурић Владимир

-Панић Сања

-Шипетић Александар

 

ФИЗИКА

ОСНОВЕ МАШИНСТВА

Полаже се у петак, 20.10.2023.године у 12:30 часова у уч. бр.4

Комисија у саставу:          -Љиљана Стојиловић-испитивач за физику

-Јовановић Марија -испитивач за основе машинства

–Радивојевић Милан-члан комисије

 

Консултације:петак ,13.10.2023.год. у 16:15 часова код проф.Стојиловић Љиљане за Физику

и петак,13.10.2023.год. у 11.45 код проф.Марије Јовановић из Основе машинства

 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

РЕЦИКЛАЖА МАТЕРИЈАЛА

ОПАСАН ОТПАД

Полаже се у четвртак, 19.10.2023.године у 13:00 часова у уч. бр.38

Комисија у саставу:          -Милојевић Немања

-Радовановић Весна

-Петровић Јелена

Консултације:четвртак,12.10.2023.год. у 15:00 часова код проф.Весне Радовановић и понедељак 16.10.2023.год. у 17:00 часова  код проф.Немање Милојевић

 

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Полаже се у среду, 18.10.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.38

Комисија у саставу:          -Лукић Јелена-испитивач

-Милојевић Немања-председник комисије

-Јањушевић Јована-члан комисије

Консултације:среда,11.10.2023.год. у 15:00 часова код проф.Лукић Јелене

 

РЕЦИКЛАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Полаже се у четвртак, 26.10.2023.године у 08:30 часова у уч. бр.38

Комисија у саставу:          -Милојевић Немања-испитивач

-Петровић Јелена -председник комисије

-Радовановић Весна-члан комисије

Консултације:четвртак,19.10.2023.год.у 15:00 часова код проф.Милојевић Немање

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Полаже се у среду, 25.10.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.38

Комисија у саставу:          -Јањушевић Јована-испитивач

-Петровић Јелена-председник комисије

-Лукић Јелена-члан комисије

Консултације:уторак,17.10.2023.год. у 17:00 часова код проф.Јањушевић Јоване

 

ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА

ЕЛЕКТРОНИКА

ЕЛКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ

Полаже се у понедељак, 23.10.2023.године у 09:45 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:          -Тирнанић Александра-испитивач за Енерг.електронику и Расхл ур.

-Станојевић Зоран -испитивач за Електричне машине са исп.

-Станковић Слађана-испитивач за Електронику

 

Консултације:понедељак ,16.10.2023.год.у 10:00 часова код проф.Тирнанић Александре,у понедељак ,16.10.2023.год. у 10:00 часова код проф.Слађане Станковић и у понедељак,16.10.2023.год. у 10:00 часова код проф.Зорана Станојевића

 

 

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

ПЛЦ КОНТРОЛЕРИ

Полаже се у уторак, 24.10.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.102

Комисија у саставу:          -Вукићевић Јасна-испитивач за Оперативне системе

-Јоцић Жаклина -председник комисије

-Нушевић Љуба-испитивач за ПЛЦ контролере

Консултације:уторак,17.10.2023.год.у 16:15 код проф.Љубе Нушевића и у среду 18.10.2023.год. у 16.30 часова код проф.Јасне Вукићевић

 

МИКРОКОНТРОЛЕРИ

СОФТВЕРСКИ АЛАТИ

Полаже се у среду,25.10.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.102

Комисија у саставу:          -Маћешић Марко-испитивач за Микроконтролере

-Јоцић Жаклина -испитивач за Софтверске алате

-Радовановић Жарко-члан комисије

Консултације:среда,18.10.2023.год. у 14:30 часова код проф.Маћешић Марка и у среду,18.10.2023.године у 15:30 часова код проф.Жаклине Јоцић

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

Полаже се у петак, 27.10.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.103

Комисија у саставу:          -Стефановић Драган-испитивач

-Јоцић Жаклина -председник комисије

-Минић Срећко-члан комисије

Консултације:петак,20.10.2023.год.у 15:30 код проф.Стефановић Драгана

 

 

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ

Полаже се у среду,. 25.10.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:          -Николић Јелка-испитивач

-Радојевић Слободан-председник комисије

-Јанус Драган-члан

Консултације:среда,18.10.2023.год. у 16:15 часова код проф.Јелке Николић

 

УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ

Полаже се у четвртак, 26.10.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:          -Савић Славица-испитивач

-Јанус Драган -члан

-Станојевић Зоран-председник комисије

Консултације:четвртак,19.10.2023.год.у 18:00 часова код проф.Савић Славице

 

 

Иван Совтић