ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  И  МЕТАЛУРГИЈА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 

Полаже се у ПЕТАК, 09.06.2023. у 9:00   часова по следећем распореду:

– одељење:

IV/1  уч. бр. 56 –  деж.наст.          Радовановић Жарко

уч. бр.57-   деж.наст.           Нушевић Љуба

 

IV/2  уч. бр.  58 –  деж.наст.             Миновић Ана

уч. бр.  59 –  деж.наст.           Плавшић Александра

 

IV/3   БИБЛИОТЕКА ШКОЛЕ  – деж.наст    Јанус Драган и Јањушевић Јована

 

IV/4  уч.бр. 5    – деж.наст.             Јованов Злата

Уч.бр.6    – деж.наст.             Стојиловић Љиљана

 

Одељењске старешине и предметни наставници српског језика и књижевности да изврше расподелу ученика по групама у учионицама (до 15 ученика у учион.)

Комисија:      1. Ивановић Лидија-председник Комисије

  1. 2. Ђорђевић Силвиа
  2. Николић Милена

 

ОДЕЉЕЊЕ 4-1  ( електротехничар ИТ)

 

ТЕСТ  СТРУЧНО ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА:

 

Полаже се у ЧЕТВРТАК.08.06.2023.год.од 10:00 часова

-учионица бр.56   дежурни наставник:  Панић Сања

-учионица бр.57  дежурни наставник:   Ђурић Владимир

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТА  У САСТАВУ:

 

-Васиљевић Марин- председник Комисије

-Минић Срећко

-Јоцић Жаклина-

 

 

МАТУРСКИ  ПРАКТИЧНИ  РАД:

ПОНЕДЕЉАК, 12.06.2023.год. од 08:00 часова

УТОРАК, 13.06.2023.год. од 12:30 часова

Комисије у саставу:

 

– Марин Васиљевић                                             -Срећко Минић

-Жаклина Јоцић   (кабинет бр.90)                    –  Маћешић Марко  (кабинет бр.102 А)

– социјални партнер                                           – социјални партнер

 

Распоред ученика по групама и терминима  одређују одељењски старешина и предметни наставници

 

      ОДЕЉЕЊЕ 4-2 (електротехничар рачунара) 

 

  ТЕСТ  СТРУЧНО ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА:

 

Полаже се у СРЕДУ.14.06.2023.год.од 10:00 часова

-учионица бр.56   дежурни наставник:  Голић Бранивој

-учионица бр.57  дежурни наставник:   Шакић Тања

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТА  У САСТАВУ:

 

-Вукићевић Јасна- председник Комисије

-Алексић Иван

-Стефановић Драган

 

МАТУРСКИ  ПРАКТИЧНИ  РАД:

ПОНЕДЕЉАК, 12.06.2023.год. од 13:00 часова

УТОРАК, 13.06.2023.год. од 13:00 часова

Комисије у саставу:

 

– Вукићевић Јасна                                             -Спасић Далибор

-Стефановић Драган  (кабинет бр.102Б)        – Радовановић Жарко  (кабинет бр.91)

– социјални партнер                                         – социјални партнер

 

Распоред ученика по групама и терминима  одређују одељењски старешина и предметни наставници

 

      ОДЕЉЕЊЕ 4-3 (електротехничар енергетике) 

 

  ТЕСТ  СТРУЧНО ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА:

 

Полаже се у УТОРАК.13.06.2023.год.од 10:00 часова

-учионица бр.56   дежурни наставник:  Димитријевић Јелена

-учионица бр.57  дежурни наставник:   Ранковић Јасмина

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТА  У САСТАВУ:

 

-Станојевић Зоран- председник Комисије

-Радојевић Слободан

-Савић Славица

 

МАТУРСКИ  ПРАКТИЧНИ  РАД:

ПОНЕДЕЉАК, 12.06.2023.год. од 08:00 часова

СРЕДА, 14.06.2023.год. од 08:00 часова

Комисије у саставу:

Електричне машине                              Ел.инсталације и осветљење

– Станојевић Зоран                                     -Радојевић Слободан

-Васиљевић Душан (кабинет бр.13)          – Радовановић Сузана  (кабинет бр.17)

– социјални партнер                                   – социјални партнер

 

Распоред ученика по групама и терминима  одређују одељењски старешина и предметни наставници

 

 

 

 

 

 

 

      ОДЕЉЕЊЕ 4-4 (техничар рециклаже) 

 

  ТЕСТ  СТРУЧНО ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА:

 

Полаже се у УТОРАК.13.06.2023.год.од 10:00 часова

-учионица бр.58   дежурни наставник:  Ђурић Владимир

-учионица бр.59 дежурни наставник:   Совтић Слађана

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТА  У САСТАВУ:

 

-Радовановић Весна- председник Комисије

-Петровић Јелена

-Милојевић Немања

 

МАТУРСКИ  ПРАКТИЧНИ  РАД:

ПОНЕДЕЉАК, 12.06.2023.год. од 09:00 часова

СРЕДА, 14.06.2023.год. од 10:00 часова

Комисије у саставу:

        Радни задатак А                                      Радни задатак Б

– Лукић Јелена                                            -Радовановић Весна

-Петровић Јелена  (кабинет бр.38)          – Лукић Јелена (кабинет бр.38)

– Милојевић Немања                                 – Милојевић Немања

                                  

Распоред ученика по групама и терминима  одређују одељењски старешина и предметни наставници

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 3-5 (сервисери термичких и расх.уређаја)

ЗАВРШНИ ИСПИТ:

Полаже се у ПЕТАК,09.06.2023.год. од  08:00 часова у радионици бр.43.

Комисија у саставу:

                                                 –Ђорђевић Срђан-председник Комисије

-Ковачевић Голуб

-социјални партнер

 

ОДЕЉЕЊЕ 3-6 (електричари)

ЗАВРШНИ ИСПИТ: (радни задатак А и радни задатак Б)

Полаже се у ЧЕТВРТАК,08.06.2023.год.у 08:00 часова у  радионици  бр.17

Комисија у саставу:

                                            –Шаренац Ненад-председник Комисије

-Радојевић Слободан

-Ђорђевић Марко

-социјални партнер

 

ОДЕЉЕЊЕ 3-6(аутоелектричари)

Извлачење тема за завршни испит је у СРЕДУ,07.06.2023.год. у 09:00 часова у бр.40

ЗАВРШНИ ИСПИТ

Полаже се у ПЕТАК,09.06.2023.год. у 09:00 часова у радионици бр.40

Комисија у саставу:

                                           –Маринковић Ненад-председник Комисије

-Радојевић Слободан

-Васић Радиша

-социјални партнер

ОДЕЉЕЊЕ 2-7 (припремачи намирница)

ЗАВРШНИ ИСПИТ

Полаже се у ПЕТАК,09.06.2023.год. у 07:30 часова у број 11

 

Комисија у саставу:

                                          –Миновић Ана-председник Комисије

-Јованов Злата

-Плавшић Александра

 

 

Иван Совтић