РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У АПРИЛУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Полаже се у четвртак,20.04.2023.год. у 13:00 часова писмени део испита  учионица број 74

а усмени део испита полаже се у петак,21.04.2023.год. у 09:00 часова у уч.бр.56

Комисија у саставу:

Ђорђевић Силвиа-испитивач

Совтић Слађана-члан комисије

Николић Милена- председник комисије

Консултативна настава биће одржана  у петак,07.04.2023.год. у 08:45 часова (проф.Ђорђевић Силвиа)

МАТЕМАТИКА

Полаже се у среду,19.04..2023.год. у 09:00 часова писмени део испита  учионица број 120

а усмени део испита полаже се у четвртак,20.04.2023.год. у 12:30 часова у уч.бр.58

Комисија у саставу:

Илић Данијела-испитивач

Пољарац Весна-члан комисије

Карличић Горан-председник комисије

Консултативна настава биће одржана у петак,07.04.2023.год.у 11:30 часова (проф.Илић Данијела)

БИОЛОГИЈА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ФИЛОЗОФИЈА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Полаже се у четвртак,20.04.2023.год. у 13:10 часова у учионици број 84

Комисија у саставу:

Обрадовић Нада

Петровић Никола

Денић Зорица

Јованов Злата

Консултативна настава биће одржана: у петак,07.04.2023.год.у 13:10 часова (проф.Нада Обрадовић за Биологију) , у петак 07.04.2023.год.у 13:10 часова (проф.Никола Петровић за Економику предузећа и Предузетништво),у петак 07.04.2023.год. у 10:45 часова (проф.Зорица Денић за Филозофију),у петак 07.04.2023.год. у 13:10 часова (проф.Злата Јованов за Ликовну уметност и Грађанско васпитање)

 

 ХЕМИЈА

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Полаже се у уторак,25.04..2023.год. у 17:15 часова у учионици бр.74

Комисија у саставу:

Ранковић Јасмина

Милошевић Радмила

Денић Зорица

Консултативна настава биће одржана у среду,19.04.2023.год.у 09:00 часова (проф.Ранковић Јасмина за Хемију) и у понедељак 24.04.2023.год.у 16.10 часова (проф.Милошевић Рада за Музичку уметност)

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ИЗАБРАНИ СПОРТ

Полаже се у среду,19.04.2023.год. у 10:30 часова у фискултурној сали

Комисија у саставу:

Панић Сања

Ђурић Владимир

Шипетић Александар

 

 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

Полаже се у среду ,26.04.2023.год. у 13:10 часова у учионици број 102

Комисија у саставу:

Вукићевић Јасна-испитивач

Станковић Слађана-председник комисије

Радовановић Жарко-члан комисије

Консултативна настава биће одржана у среду,19.04.2023..год.у 13:10 часова (проф.Јасна Вукићевић)

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

Полаже се у понедељак,24.04.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

Тирнанић Александра

Нушевић Љуба

Николић Јелка

Консултативна настава биће одржана у среду, 19.04.2023.год. у 09:45 часова за Електричне мреже и постројења,Електрична постројења и Мерења у електроенергетици  код проф.Јелке Николић,у среду 19.04.2023.год. у 11:45 часова  из Расхладних уређаја  код проф.Александре Тирнанић

 

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛИМА

Полаже се у понедељак,24.04.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

Тирнанић Александра

Маринковић Неша

Васић Радиша

Консултативна настава биће одржана у среду,19.04.2023.год. у 11:45 код проф.Александре Тирнанић

 

УВОД У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ,АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ

СОФТВЕРСКИ АЛАТИ

Полаже се у уторак ,25.04.2023.године у 13:10 часова у кабинету бр.102

Комисија у саставу:

Станојевић Зоран

Јанус Драган

Јоцић Жаклина

Консултативна настава биће одржана у среду, 19.04.2023.год у 12:30 часова за предмете Ел.машине ,апарати и уређаји и Електроенергетски водови  код проф Зорана Станојевића,у среду ,19.04.2023.год. у 10:45 за предмет Увод у електроенергетику код проф.Драгана Јануса и у среду 19.04.2023.год. у 13:00 часова за предмет Софтверски алати код проф.Жаклине Јоцић

 

ОСНОВЕ МАШИНСТВА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ

ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ И АПАРАТИ У ДОМАЋИНСТВУ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Полаже се у СРЕДУ,26.04.2023.године у 12:30 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

Радивојевић Милан

Станојевић Зоран

Совтић Иван

 

Консултативна настава биће одржана у среду  , 19.04.2023.год. у 12.30 код проф.Зорана Станојевића за Електричне инсталације и осветљење,Електричне мреже и Електротермичке уређаје  и апарате у домаћинству, у среду  19.04.2023.год. у 15:00 часова код проф.Милана Радивојевића за предмет Основе машинства и у среду,19.04.2023.год.у 12:30 код проф.Ивана Совтића за предмет Обновљиви извори енергије

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА

СОФТВЕРСКИ АЛАТИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

МОТОРНА ВОЗИЛА

АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА

ЕЛЕКТРООПРЕМА У ИНДУСТРИЈИ

Полаже се у петак ,28.04.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.102

Комисија у саставу:

Спасић Далибор

Радојевић Слободан

Васић Софија

Консултативна настава биће одржана у петак, 21.04.2023.год у 13:00 часова за предмет Софтверски алати у електроенергетици и Аутоматска контрола процеса код проф.Далибора Спасића,у петак 21.04.2023.год. из предмета Електроенергетска постројења и Електроопрема у индустрији код проф.Слободана Радојевића и у петак 21.04.2023.год. у 15:30 часова из Моторних возила код проф.Софије Васић

 

РЕЦИКЛАЖА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ОСНОВЕ РЕЦИКЛАЖЕ

Полаже се у четвртак,20.04.2023.године у 10:45 часова у  број 38

Комисија у саставу:

Јањушевић Јована

Радовановић Весна

Лукић Јелена

Консултативна настава биће одржана у петак,07.04.2023.год .у 10:30часова (проф.Јована Јањушевић  и проф.Јелена Лукић)

 

ОСНОВИ КВАЛИТЕТА

РЕЦИКЛАЖА МАТЕРИЈАЛА

Полаже се у ЧЕТВРТАК,27.04..2023.год. у 10:45 часова у број 38

Комисија у саставу:

Петровић Јелена

Милојевић Немања

Лукић Јелена

Консултативна настава биће одржана у четвртак,20.04.2023.год.у 10:45 часова код проф.Немање Милојевића и проф.Јелене Петровић

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (електричари  и електроинсталатери)

СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

Полаже се у четвртак,27.04.2023.године у 13:00 часова у  кабинету  број 43

Комисија у саставу:

Станковић Радослав

Васиљевић Душан

Ђорђевић Срђан

Консултативна настава биће одржана у четвртак,20.04.2023.год. у 13:00 часова (проф.Душан Васиљевић за електричаре и електроинсталатере у кабинету бр.14) и у четвртак 20.04.2023.год.у 13.00 часова за Сервисирање клима уређаја код проф.Срђана Ђорђевића у кабинету бр.43

 

 

 

Иван Совтић