ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у АПРИЛСКОМ испитном року, школске  2022/2023.годинe

ИСТОРИЈА – испитивач Ранчић Милица

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА – испитивач Обрадовић Виолета

ФИЗИКА – испитивач Обрадовић Виолета

ГЕОГРАФИЈА – испитивач Јовановић Добрисав

Полажу се у среду, 19. 4. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 77

Комисија:

Ранчић Милица

Обрадовић Виолета

Јовановић Добрисав

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 8.00 за ГЕОГРАФИЈУ и у 12.30 сати за ИСТОРИЈУ и ФИЗИКУ/ТЕХНИЧКУ ФИЗИКУ

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Шипетић Александар

Полаже се у петак, 19. 4. 2023. године  у 11.00 сати у фискултурној сали

Комисија:

Шипетић Александар

Панић Сања

Ђурић Владимир

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 14.15 сати

 

БИОЛОГИЈА – испитивач Обрадовић Нада

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – испитивач Обрадовић Нада

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Јованов Злата

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – испитивач Петровић Никола

ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Голић Бранивој

Полажу се у четвртак, 20. 4. 2023. године  у 13.10 сати у кабинету 84

Комисија:

Обрадовић Нада

Јованов Злата

Петровић Никола

Голић Бранивој

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 13.10 сати

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (БРАВАР, ТКУ ЦНЦ)– испитивачи Филиповић Саша и Којић Александар

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА– испитивач Милићевић Драган

Полаже се у петак 21. 4. 2023. године у 12.30 сати испред кабинета 15

Комисија:

Филиповић Саша

Милићевић Драган

Којић Александар

Консултације се одржавају у петак 7. 4. 2023. у 12.30 сати

 

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ – испитивач Анђелковић Бобан

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА – испитивач Анђелковић Бобан

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ – испитивач Радмиловић Марко

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (ТДС) – испитивач Адамовић Владимир

Полажу се у понедељак, 24. 4. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Анђелковић Бобан

Радмиловић Марко

Адамовић Владимир

Консултације се одржавају у среду, 19. 4. 2023. године у 13.30 сати

 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА – испитивач Анђелковић Јелена

КОМПЈУТЕРСКА ГРАФИКА – испитивач Анђелковић Јелена

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ – испитивач Томић Слађана

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА – испитивач Раденовић Братислав

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – испитивач Максимовић Ивана

Полажу се у понедељак, 24. 4. 2023. године  у 13.30 сати у кабинету 100

Комисија:

Анђелковић Јелена

Томић Слађана

Раденовић Братислав

Максимовић Ивана

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 12.30 сати код проф. Максимовић Иване и проф. Раденовић Братислава, у 14.15 сати код проф. Томић Слађане и проф. Анђелковић Јелене

 

ХЕМИЈА – испитивач Ранковић Јасмина

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА – испитивач Денић Зорица

Полажу се у уторак, 25. 4. 2023. године  у 17.15 сати у учионици 74

Комисија:

Ранковић Јасмина

Милошевић Радмила

Денић Зорица

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 9.00 сати

 

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА – испитивач Лазић Дарко

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА – Којић Дарко

ТЕРЕТ У ТРАНСПОРТУ – испитивач Орлић Никола

Полажу се у уторак, 25. 4. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Лазић Дарко

Којић Дарко

Орлић Никола

Консултације се одржавају у среду, 19. 4. 2023. године у 16.15 сати

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ – испитивач Анђелковић Јелена

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА – испитивач Живак Софија

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ – испитивач Живак Софија

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – испитивач Раденовић Милијана

ТЕРМОДИНАМИКА – испитивач Томић Слађана

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (ВМВ) – испитивач Петровић Манић Верица

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (БЗ) – испитивач Живак Софија

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА – испитивач Анђелковић

Јелена

МЕХАТРОНИКА – испитивач Јовановић Александар

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – испитивач Радојевић Слободан ИСПИТ ЈЕ У 13.10

Полажу се у уторак, 25. 4. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 96

Комисија:

Раденовић Милијана

Анђелковић Јелена

Живак Софија

Томић Слађана

Петровић Манић Верица

Јовановић Александар

Радојевић Слободан – ИСПИТ ЈЕ У 13.10

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 12.30 сати

 

ОСНОВЕ МАШИНСТВА – испитивач Радивојевић Милан

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА – испитивач Радивојевић Милан

Полажу се у среду, 26. 4. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 13

Комисија:

Радивојевић Милан

Станојевић Зоран

Совтић Иван

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 15.00 сати

 

МАТЕМАТИКА  – испитивач Живковић Јадранка

Писмени део испита полаже се у среду, 26. 4. 2023. године у 14.00 сати у кабинету 96

Усмени део испита полаже се  у петак, 28. 4. 2023. године  у 11.30 сати у кабинету 96

Комисија:

Живковић Јадранка

Спасојевић Жељка

Михајловић Наталија

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. године у 15.00 сати

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – испитивач Шиљић Стеван

Писмени део испита полаже се у среду, 26. 4. 2023. године у 14.00 сати у кабинету 98

Усмени део испита полаже се  у петак, 28. 4. 2023. године  у 13.30 сати у кабинету 98

Комисија:

Јелисавчић Далиборка

Рајић Наташа

Шиљић Стеван

Консултације се одржавају у среду 19. 4. 2023. у 14.30 сати

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК– испитивач Динић Ћирић Јасмина

Писмени део испита полаже се у четвртак, 27. 4. 2023. године у 14.15 сати у кабинету 98

Усмени део испита полаже се  у среду, 3. 5. 2023. године  у 12.00 сати у кабинету 98

Комисија:

Динић Ћирић Јасмина

Шаренац Марија

Шипка Милена

Консултације се одржавају у четвртак 20. 4. 2023. у 14.15 сати

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (ВМВ, ТДС, ИНСТРУКТОР)– испитивачи Радмиловић Марко, Коцић Стојановић Аница, Којић Дарко

МОТОРНА ВОЗИЛА  – испитивачи Радмиловић Марко, Којић Дарко

Полаже се у четвртак 27. 4. 2023. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Коцић Стојановић Аница

Којић Дарко

Консултације се одржавају у четвртак 20. 4. 2023. у 12.30 сати

 

МЕХАНИКА – испитивач Томић Слађана

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – испитивач Јанојлић Ивана

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – испитивач Раденовић Милијана

Полажу се у четвртак, 4. 5. 2023. године  у 12.30 сати у кабинету 77

Комисија:

Томић Слађана

Раденовић Милијана

Јанојлић Ивана

Консултације се одржавају у четвртак 27. 4. 2023. у 12.30 сати

 

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ– испитивач Јурић Јелица

ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ– испитивач Јурић Јелица

САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА– испитивач Јурић Јелица

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР)– испитивач Терзић Ленка

ТРАСОЛОГИЈА – испитивач Терзић Ленка

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА – испитивач Коцић Стојановић Аница

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ – испитивач Бајић Јовановић Александра

Полажу се у понедељак, 8. 5. 2023. године у 13.15 сати у бр. 94

Комисија:

Јурић јелица

Терзић Ленка

Коцић Стојановић Аница

Консултације се одржавају у понедељак, 24. 4. 2023. године у 14.15 код проф. Терзић Ленке, у 16.15 код проф. Коцић Стојановић Анице и у 15.30 код проф. Јурић Јелице и проф. Бајић Јовановић Александре

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ –ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Полаже се у уторак 9. 5. 2023. године у 12.30 сати у кабинету 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Социјални партнер

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ – ИНСТРУКТОР

Полаже се у уторак 9. 5. 2023. године у 12.30 сати у кабинету 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Којић Дарко

 

Мирослава Стевановић

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У АПРИЛУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Полаже се у четвртак,20.04.2023.год. у 13:00 часова писмени део испита  учионица број 74

а усмени део испита полаже се у петак,21.04.2023.год. у 09:00 часова у уч.бр.56

Комисија у саставу:

Ђорђевић Силвиа-испитивач

Совтић Слађана-члан комисије

Николић Милена- председник комисије

Консултативна настава биће одржана  у петак,07.04.2023.год. у 08:45 часова (проф.Ђорђевић Силвиа)

МАТЕМАТИКА

Полаже се у среду,19.04..2023.год. у 09:00 часова писмени део испита  учионица број 120

а усмени део испита полаже се у четвртак,20.04.2023.год. у 12:30 часова у уч.бр.58

Комисија у саставу:

Илић Данијела-испитивач

Пољарац Весна-члан комисије

Карличић Горан-председник комисије

Консултативна настава биће одржана у петак,07.04.2023.год.у 11:30 часова (проф.Илић Данијела)

БИОЛОГИЈА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ФИЛОЗОФИЈА

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Полаже се у четвртак,20.04.2023.год. у 13:10 часова у учионици број 84

Комисија у саставу:

Обрадовић Нада

Петровић Никола

Денић Зорица

Јованов Злата

Консултативна настава биће одржана: у петак,07.04.2023.год.у 13:10 часова (проф.Нада Обрадовић за Биологију) , у петак 07.04.2023.год.у 13:10 часова (проф.Никола Петровић за Економику предузећа и Предузетништво),у петак 07.04.2023.год. у 10:45 часова (проф.Зорица Денић за Филозофију),у петак 07.04.2023.год. у 13:10 часова (проф.Злата Јованов за Ликовну уметност и Грађанско васпитање)

 

 ХЕМИЈА

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Полаже се у уторак,25.04..2023.год. у 17:15 часова у учионици бр.74

Комисија у саставу:

Ранковић Јасмина

Милошевић Радмила

Денић Зорица

Консултативна настава биће одржана у среду,19.04.2023.год.у 09:00 часова (проф.Ранковић Јасмина за Хемију) и у понедељак 24.04.2023.год.у 16.10 часова (проф.Милошевић Рада за Музичку уметност)

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ИЗАБРАНИ СПОРТ

Полаже се у среду,19.04.2023.год. у 10:30 часова у фискултурној сали

Комисија у саставу:

Панић Сања

Ђурић Владимир

Шипетић Александар

 

 ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

Полаже се у среду ,26.04.2023.год. у 13:10 часова у учионици број 102

Комисија у саставу:

Вукићевић Јасна-испитивач

Станковић Слађана-председник комисије

Радовановић Жарко-члан комисије

Консултативна настава биће одржана у среду,19.04.2023..год.у 13:10 часова (проф.Јасна Вукићевић)

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА

МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

Полаже се у понедељак,24.04.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

Тирнанић Александра

Нушевић Љуба

Николић Јелка

Консултативна настава биће одржана у среду, 19.04.2023.год. у 09:45 часова за Електричне мреже и постројења,Електрична постројења и Мерења у електроенергетици  код проф.Јелке Николић,у среду 19.04.2023.год. у 11:45 часова  из Расхладних уређаја  код проф.Александре Тирнанић

 

ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ НА ВОЗИЛИМА

Полаже се у понедељак,24.04.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

Тирнанић Александра

Маринковић Неша

Васић Радиша

Консултативна настава биће одржана у среду,19.04.2023.год. у 11:45 код проф.Александре Тирнанић

 

УВОД У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ,АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ

СОФТВЕРСКИ АЛАТИ

Полаже се у уторак ,25.04.2023.године у 13:10 часова у кабинету бр.102

Комисија у саставу:

Станојевић Зоран

Јанус Драган

Јоцић Жаклина

Консултативна настава биће одржана у среду, 19.04.2023.год у 12:30 часова за предмете Ел.машине ,апарати и уређаји и Електроенергетски водови  код проф Зорана Станојевића,у среду ,19.04.2023.год. у 10:45 за предмет Увод у електроенергетику код проф.Драгана Јануса и у среду 19.04.2023.год. у 13:00 часова за предмет Софтверски алати код проф.Жаклине Јоцић

 

ОСНОВЕ МАШИНСТВА

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ

ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ УРЕЂАЈИ И АПАРАТИ У ДОМАЋИНСТВУ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Полаже се у СРЕДУ,26.04.2023.године у 12:30 часова у кабинету бр.13

Комисија у саставу:

Радивојевић Милан

Станојевић Зоран

Совтић Иван

 

Консултативна настава биће одржана у среду  , 19.04.2023.год. у 12.30 код проф.Зорана Станојевића за Електричне инсталације и осветљење,Електричне мреже и Електротермичке уређаје  и апарате у домаћинству, у среду  19.04.2023.год. у 15:00 часова код проф.Милана Радивојевића за предмет Основе машинства и у среду,19.04.2023.год.у 12:30 код проф.Ивана Совтића за предмет Обновљиви извори енергије

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА

СОФТВЕРСКИ АЛАТИ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

МОТОРНА ВОЗИЛА

АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА

ЕЛЕКТРООПРЕМА У ИНДУСТРИЈИ

Полаже се у петак ,28.04.2023.године у 13:00 часова у кабинету бр.102

Комисија у саставу:

Спасић Далибор

Радојевић Слободан

Васић Софија

Консултативна настава биће одржана у петак, 21.04.2023.год у 13:00 часова за предмет Софтверски алати у електроенергетици и Аутоматска контрола процеса код проф.Далибора Спасића,у петак 21.04.2023.год. из предмета Електроенергетска постројења и Електроопрема у индустрији код проф.Слободана Радојевића и у петак 21.04.2023.год. у 15:30 часова из Моторних возила код проф.Софије Васић

 

РЕЦИКЛАЖА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ОСНОВЕ РЕЦИКЛАЖЕ

Полаже се у четвртак,20.04.2023.године у 10:45 часова у  број 38

Комисија у саставу:

Јањушевић Јована

Радовановић Весна

Лукић Јелена

Консултативна настава биће одржана у петак,07.04.2023.год .у 10:30часова (проф.Јована Јањушевић  и проф.Јелена Лукић)

 

ОСНОВИ КВАЛИТЕТА

РЕЦИКЛАЖА МАТЕРИЈАЛА

Полаже се у ЧЕТВРТАК,27.04..2023.год. у 10:45 часова у број 38

Комисија у саставу:

Петровић Јелена

Милојевић Немања

Лукић Јелена

Консултативна настава биће одржана у четвртак,20.04.2023.год.у 10:45 часова код проф.Немање Милојевића и проф.Јелене Петровић

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (електричари  и електроинсталатери)

СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

Полаже се у четвртак,27.04.2023.године у 13:00 часова у  кабинету  број 43

Комисија у саставу:

Станковић Радослав

Васиљевић Душан

Ђорђевић Срђан

Консултативна настава биће одржана у четвртак,20.04.2023.год. у 13:00 часова (проф.Душан Васиљевић за електричаре и електроинсталатере у кабинету бр.14) и у четвртак 20.04.2023.год.у 13.00 часова за Сервисирање клима уређаја код проф.Срђана Ђорђевића у кабинету бр.43

 

 

 

Иван Совтић