ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року, школске  2022/2023.годинe

 

МЕХАНИКА (БРАВАР ЗАВАРИВАЧ) – испитивач Цветковић Мирослав

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (РУКОВАЛАЦ СРЕДСТВИМА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА) – испитивач Цветковић Мирослав

ОСНОВЕ МАШИНСТВА – испитивач Цветковић Мирослав

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА – испитивач Цветковић Мирослав

БИОЛОГИЈА – испитивач Обрадовић Нада

ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Голић Бранивој

ИСТОРИЈА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – испитивач Ранчић Милица

Полажу се у четвртак, 15. 12. 2022. године у 12.30 сати у кабинету 98

Комисија:

Цветковић Мирослав

Обрадовић Нада

Голић Бранивој

Ранчић Милица

Консултације се одржавају у четвртак, 8. 12. 2022. године у 12.30 сати у кабинету 98

КОНСУЛТАЦИЈЕ КОД ПРОФЕСОРА ЦВЕТКОВИЋ МИРОСЛАВА БИЋЕ ОДРЖАНЕ У ПЕТАК 9. 12. 2022. У 12.30 У КАБИНЕТУ БРОЈ 77

 

МАТЕМАТИКА  – испитивач Михајловић Наталија

Писмени део испита полаже се у петак, 16. 12. 2022. године у 12.00 сати у кабинету 96

Усмени део испита полаже се  у понедељак, 20. 12. 2022. године  у 11.30 сати у кабинету 96

Комисија:

Михајловић Наталија

Павловић Весна

Живковић Јадранка

Консултације се одржавају у петак. 9. 12. 2022. године у 12.30 сати у кабинету 96

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – испитивач Шаренац Марија

Писмени део испита полаже се у петак, 16. 12. 2022. године у 12.00 сати у кабинету 97

Усмени део испита полаже се  у понедељак, 20. 12. 2022. године  у 12.00 сати у кабинету 97

Комисија:

Шаренац Марија

Динић Ћирић Јасмина

Шипка Милена

Консултације се одржавају у петак 9. 12. 2022. у 12.30 сати у кабинету 97

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – испитивач Марковић Драгана

Писмени део испита полаже се у петак, 16. 12. 2022. године у 12.00 сати у кабинету 98

Усмени део испита полаже се  у понедељак, 20. 12. 2022. године  у 12.00 сати у кабинету 98

Комисија:

Марковић Драгана

Рајић Наташа

Шиљић Стеван

Консултације се одржавају у петак 9. 12. 2022. у 12.30 сати у кабинету 98

 

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ – испитивач Орлић Никола

ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ – испитивач Орлић Никола

ТЕРЕТ У ТРАНСПОРТУ – испитивач Бајић Јовановић Александра

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР) – испитивач Терзић Ленка

Полажу се у среду, 21. 12. 2022. године у 12.30 сати у бр. 92

Комисија:

Орлић Никола

Бајић Јовановић Александра

Терзић Ленка

Консултације се одржавају у среду 14. 12. 2022. у 12.30 сати у бр. 92

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (БРАВАР ЗАВАРИВАЧ) – испитивач Раденовић Братислав

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – испитивач Јанојлић Ивана

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА) – испитивач Јанојлић Ивана

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – испитивач Јакшић Снежана

Полажу се у среду, 21. 12. 2022. године у 12.30 сати у кабинету 96

Комисија:

Раденовић Братислав

Јанојлић Ивана

Јакшић Снежана

Консултације се одржавају у среду 14. 12. 2022. у 12.30 сати у кабинету 96

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (МТЗКК) – испитивач Анђелковић Јелена

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ – испитивач Анђелковић Јелена

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА – испитивач Анђелковић Јелена

МЕХАНИКА (МТЗКК) – испитивач Томић Слађана

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА – испитивач Раденовић Милијана

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА – испитивач Раденовић Братислав

Полажу се у четвртак, 22. 12. 2022. године у 12.30 сати у бр. 97

Комисија:

Радојевић Слободан

Јанојлић Ивана

Анђелковић Јелена

Консултације се одржавају у четвртак 15. 12. 2022. у 12.30 сати у бр. 97

 

 

 

 

ВОЗИЛА (ИНСТРУКТОР) – испитивач Радмиловић Марко

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ – испитивач Радмиловић Марко

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР) – испитивач Којић Дарко

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – испитивач Терзић Ленка

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА – испитивач Анђелковић Бобан

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ – испитивач Анђелковић Бобан

 

Полажу се у четвртак, 22. 12. 2022. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Терзић Ленка

Анђелковић Бобан

Консултације се одржавају у четвртак 15. 12. 2022. у 12.30 сати у бр. 94

 

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА – испитивач Лазић Дарко

МОТОРНА ВОЗИЛА – испитивач Којић Дарко

МЕХАНИЗАЦИЈА ПРЕТОВАРА – испитивач Адамовић Владимир

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА – испитивач Лазић Дарко

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ – испитивач Лазић Дарко

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА – испитивач Лазић Дарко

Полажу се у петак, 23. 12. 2022. године у 11.00 сати у бр. 94

Комисија:

Лазић Дарко

Којић Дарко

Адамовић Владимир

Консултације се одржавају у петак 16. 12. 2022. у 12.30 сати у бр. 94

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – испитивач Јованов Злата

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ – испитивач Васић Софија

ХЕМИЈА – испитивач Ранковић Јасмина

ФИЛОЗОФИЈА – испитивач Денић Зорица

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА – испитивач Бугариновић Владан

Полажу се у петак, 23. 12. 2022. године у 11.00 сати у бр. 95

Комисија:

Јованов Злата

Васић Софија

Ранковић Јасмина

Бугариновић Владан

Консултације се одржавају у петак 16. 12. 2022. у 12.30 сати у бр. 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Дабулханић Милош

ИЗАБРАНИ СПОРТ – испитивач Мартић Ненад

Полажу се у понедељак, 26. 12. 2022. године у 12.30 сати у сали за физичко

Комисија:

Дабулханић Милош

Мартић Ненад

Шипетић Александар

Консултације се одржавају у понедељак, 19. 12. 2022. године у 12.30 сати у сали за физичко

 

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – испитивач Јурић Јелица

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ – испитивач Јурић Јелица

САОБРАЋАЈНА ПСИХОЛОГИЈА – испитивач Јурић Јелица

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ – испитивач Лазић Дарко

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – испитивач Терзић Ленка

Полажу се у понедељак, 26. 12. 2022. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Јурић јелица

Лазић Дарко

Терзић Ленка

Консултације се одржавају у понедељак, 19. 12. 2022. године у 12.30 у бр. 94

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – испитивачи Терзић Ленка, Анђелковић Бобан, Којић Дарко

Полаже се у уторак 27. 12. 2022. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Терзић Ленка

Анђелковић Бобан

Којић Дарко

Консултације се одржавају у уторак 20. 12. 2022. у 12.30 сати у бр. 94

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ – испитивачи Радојевић Слободан

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – испитивач Петровић Никола

ФИЗИКА – испитивач Стојиловић Љиљана

Полажу се у уторак 27. 12. 2022. године у 12.30 сати у бр. 77

Комисија:

Радојевић Слободан

Петровић Никола

Стојиловић Љиљана

Консултације се одржавају у уторак 20. 12. 2022. у 12.30 сати у бр. 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ – ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Полаже се у среду 28. 12. 2022. године у 12.30 сати у кабинету 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Коцић Стојановић Аница

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ – ИНСТРУКТОР

Полаже се у среду 28. 12. 2022. године у 12.00 сати у кабинету 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Анђелковић Бобан

Коцић Стојановић Аница

 

 

 

 

 

Мирослава Стевановић