ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ДЕЦЕМБАРСКОМ испитном року, школске  2022/2023.годинe   МЕХАНИКА (БРАВАР ЗАВАРИВАЧ) – испитивач Цветковић Мирослав ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (РУКОВАЛАЦ СРЕДСТВИМА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА) – испитивач Цветковић Мирослав ОСНОВЕ МАШИНСТВА – испитивач Цветковић Мирослав ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА – испитивач Цветковић Мирослав БИОЛОГИЈА – испитивач Обрадовић Нада ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Голић Бранивој ИСТОРИЈА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – испитивач Ранчић Милица Полажу се у четвртак, 15. 12.…