ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у ЈУНСКОМиспитном року, школске  2021/2022.годинe ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – испитивач ЈурићЈелица ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ– испитивач ЈурићЈелица МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ– испитивач Лазић Дарко ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА– испитивач Лазић Дарко РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА– испитивач Анђелковић Бобан САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА– испитивач Анђелковић Бобан САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ – испитивач Анђелковић Бобан Полажу се у понедељак, 20.6.2022. године у 12.30 сати у бр.…