ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНОГ ИСПИТА  у ЈУНУ, школске  2021/2022. годинe   ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ Полаже се у понедељак, 6. 6. 2022. год. у 12.00 часова   УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ Полаже се у уторак, 7. 6. 2022. год. у 13.00 часова Комисија: Рајић Наташа Марковић Драгана Јанојлић Ивана

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА  у ЈУНУ, школске  2021/2022. годинe   ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ Полаже се у понедељак, 13. 6. 2022. год. у 9.00 часова Дежурни наставници: – одељење 4-11,       Стевановић Далиборка у учионици бр.98   – одељење 4-12,       Марковић Драгана у учионици бр.97   – одељење 4-13,       Шиљић Стеван у учионици бр.96   Комисија: Марковић Драгана Стевановић Далиборка Шиљић…