ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА РАЗРЕДНИХ ИСПИТА  у ЈУНСКОМ испитном року, школске  2021/2022.годинe

 

МАТЕМАТИКА  (1-12, 2-17)

Писмени део испита полаже се у среду, 6. 7. 2022. године у 10.00 сати у бр. 96

Усмени део испита полаже се  у петак, 8. 7. 2022. године  у 8.00 сати у бр. 96

Комисија:

1-12:   Динић Ћирић Јасмина

Михајловић Наталија

Спасојевић Жељка

2-17:   Дабулханић Милош

Павловић Весна

Максимовић Ивана

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1-12)

Писмени део испита полаже се у уторак, 5. 7. 2022. године у 12.00 сати у бр. 96

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 7. 7. 2022. године  у 8.00 сати у бр. 96

Комисија:

Раденовић Милијана

Динић Ћирић Јасмина

Шаренац Марија

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (1-13)

Писмени део испита полаже се у уторак, 5. 7. 2022. године у 12.00 сати у бр. 79

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 7. 7. 2022. године  у 10.00 сати у бр. 79

Комисија:

Максимовић Ивана

Шиљић Стеван

Марковић Драгана

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (1-13)

Полаже се у среду 6. 7. 2022. године у 10.00 сати у кабинету бр. 99

Комисија:

Максимовић Ивана

Лазаревић Јасна

Михајловић Наталија

 

 

 

 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (1-13, 1-14)

Полаже се у среду 6. 7. 2022. године у 10.30 сати у кабинету бр. 95

Комисија:

Максимовић Ивана

Радивојевић Милан

Алексић Глигорић Силвија

 

ФИЗИКА (1-11)

Полаже се у среду 6. 7. 2022. године у 10.00 сати у бр. 70

Комисија:

Тошковић Радован

Обрадовић Виолета

Радојевић Слободан

 

РУЧНА И МАШИНСКА ОБРАДА (1-14)

Полаже се у среду 6. 7. 2022. године у 10.00 сати у бр. 15

Комисија:

Радивојевић Милан

Којић Александар

Станковић Александар

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (2-17)

Полаже се у среду 6. 7. 2022. године у 10.00 сати у бр. 70

Комисија:

Дабулханић Милош

Радојевић Слободан

Обрадовић Виолета

 

ТЕХНОЛОГИЈА БРАВАРСКИХ РАДОВА (1-13)

ТЕХНОЛОГИЈА МАШ. ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА (2-14)

Полаже се у петак 8. 7. 2022. године у 7.00 сати у бр. 70

Комисија:

Максимовић Ивана

Цветковић Мирослав

Раденовић Милијана

 

 

 

Помоћник директора

Мирослава Стевановић

Због полагања завршних испита ОШ све обавезе у Техничкој школи се дана 29.06.2022. померају за 12 до 18 часова – рад служби, штампање сведочанстава, припремна настава, ванредни испити…

Хвала вам на разумевању,

руководство школе

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА У ЈУНУ  ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

 

 МАТЕМАТИКА

Полаже се у ПЕТАК, 24.06.2022. године у  09:15 часова – писмени део испита у  уч.бр.56

и у ПОНЕДЕЉАК, 27.06.2022. године у 09:00 часова – усмени део испита, уч.бр.56

Комисија у саставу:

Пољарац Весна (испитивач)

Илић Данијела

Пецељ Коса

Консултације се одржавају  у петак 17.06.2022.год. у 09:00 часова (проф.Весна Пољарац и Илић Данијела)

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Полаже се у УТОРАК,21.06.2022.год. у 13:15 часова-писмени део испита у уч.бр.57

и у СРЕДА,22.06.2022.год.у 13:15-усмени део испита у уч.бр.57

Комисија у саставу:

Гарић Милица (испитивач)

Димитријевић Тошковић Снежана

Димитријевић Јелена

Консултације се одржавају у среду,15.06.2022.год. у 12.30 часова (проф.Гарић Милица)

 

ОРГАНСКА ХЕМИЈА

Полаже се у ЧЕТВРТАК,23.06.2022.год. у 12:00 часова у бр.57

Комисија у саставу:

Ранковић Јасмина (испитивач)

Петровић Јелена

Лукић Јелена

Консултације се одржавају у среду,15.06.2022.год. у 09:00 часова (проф.Јасмина Ранковић)

 

БИОЛОГИЈА (испитивач НадаОбрадовић)

ИСТОРИЈА  (испитивач Божидар Ђорђевић)

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (испитивач Нада Обрадовић)

ГЕОГРАФИЈА (испитивач Добрисав Јовановић)

 Полаже се у УТОРАК,28.06.2022.год. у 10:15 часова у бр.72

Комисија у саставу:

Божидар Ђорђевић

Нада Обрадовић

Добрисав Јовановић

Консултације се одржавају у среду,15.06.2022.год. у 13:15 часова

 СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА (  испитивач Милена Шипка)

ВЕРСКА НАСТАВА (испитивач Бранивој Голић)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (испитивач Злата Јованов)

Полаже се у УТОРАК,28.06.2022.године у 09:00 часова у уч.бр.70

Комисија у саставу:

Шипка Милена

Голић Бранивој

Јованов Злата

Консултације се одржавају у уторак 14.06.2022.год. у 12:30 часова

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА (испитивач Јелка Николић)

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ (испитивач Тирнанић Александра)

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ (испитивач Тирнанић Александра)

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ (испитивач Тирнанић Александра)

 МОТОРИ СУС (испитивач Радивојевић Милан))

Полаже се у  СРЕДУ ,29.06.2022.године у 09:00 часова у уч.бр.13

Комисија у саставу:

Јелка Николић

                                                 Тирнанић Александра

Радивојевић Милан

Консултације се одржавају у среду,22.06.2022.год. од 10:30 часова

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (испитивач Слободан Радојевић)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ (испитивач Зоран Станојевић)

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ  (испитивач Зоран Станојевић)

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА РЕГУЛАЦИЈОМ ЕМП (испитивач Славица Савић)

УПРАВЉАЊЕ ЕМП (испитивач Славица Савић)

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (испитивач Славица Савић)

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК,20.06.2022.године у 11:30 часова у бр 13

Комисија у саставу:

Станојевић Зоран

Савић Славица

Радојевић Слободан

Консултације се одржавају у уторак 14.06.2022.год. у 11:30 часова

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (трећи степен) (испитивач Љуба Нушевић)

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ (испитивач Новица Стојиловић)

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ (испитивач Зоран Станојевић)

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ИЗРАДЕ (испитивач Зоран Станојевић)

ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ (испитивач Зоран Станојевић

ЕЛЕКТРОНИКА (испитивач Љуба Нушевић)

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ (испитивач Љуба Нушевић)

 Полаже се у ЧЕТВРТАК ,23.06.2022.године у 13:15 часова у бр. 13

Комисија у саставу:

Станојевић Зоран

Стојиловић Новица

Нушевић Љуба

Консултације се одржавају у среду ,15.05.2022.год од 11.00 часова

 

ПРОГРАМИРАЊЕ(испитивач Марко Маћешић)

РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР(испитивач Иван Алексић)

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (испитивач Милан Радивојевић)

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК,27.06.2022.године у 09:00 часова у кабинету бр.102

Комисија у саставу:

Маћешић Марко

Алексић Иван

Радивојевић Милан

Консултације се одржавају у среду ,15.06.2022.год од 12.30 часова

 

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ(испитивач  Јасна Вукићевић)

Полаже се у СРЕДУ,29.06.2022.године у 09:00 часова у кабинету бр.102

Комисија у саставу:

Вукићевић Јасна

Јоцић Жаклина

Радовановић Жарко

Консултације се одржавају у петак ,17.06.2022. год .од 13:00 часова

 

МАТЕРИЈАЛИ ЗА РЕЦИКЛАЖУ (испитивач Немања Милојевић)

Полаже се у СРЕДУ,29.06.2022.год. у 09.00 часова у кабинету бр.38

Комисија у саставу:

Милојевић Немања

Радовановић Весна

Лукић Јелена

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (електротехничар рачунара,електроинсталатери)

ОСНОВЕ ПРАКТИЧНИХ ВЕШТИНА (аутоелектричари)

Полаже се у ЧЕТВРТАК,30.06.2022.год. у 09:00 часова у  радионици бр.14

 Комисија у саставу:

Станковић РадосЛав

Васиљевић Душан

Васић Радиша

 

Иван Совтић

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА  ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у ЈУНСКОМиспитном року, школске  2021/2022.годинe

ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – испитивач ЈурићЈелица

ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ– испитивач ЈурићЈелица

МЕТОДИКА И ТЕОРИЈА ОБУКЕ ВОЖЊЕ– испитивач Лазић Дарко

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА– испитивач Лазић Дарко

РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА– испитивач Анђелковић Бобан

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА– испитивач Анђелковић Бобан

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ – испитивач Анђелковић Бобан

Полажу се у понедељак, 20.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Јурић Јелица

Лазић Дарко

Анђелковић Бобан

Консултације се одржавају у понедељак 13. 6. 2022. у 12.30 сати у бр. 94

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  – испитивач Шиљић Стеван

Писмени део испита полаже се у понедељак, 20.6.2022. године у 12.00 сати у бр. 79

Усмени део испита полаже се  у четвртак, 23.6.2022. године  у 12.00 сати у бр. 79

Комисија:

Шиљић Стеван

Рајић Наташа

Стевановић Далиборка

Консултације се одржавају у понедељак, 13.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 79

МЕХАНИКА (МТЗКК) – испитивач Петровић Манић Верица

Писмени део испита полаже се у понедељак, 20. 6.2022. године у 12.00 сати у бр. 77

Усмени део испита полаже се  у уторак, 21. 6.2022. године  у 12.30 сати у бр. 95

Комисија:

Петровић Манић Верица

Тошковић Радован

Бугариновић Владан

Консултације се одржавају у понедељак, 13. 6.2022. године у 12.30 сати у бр. 82

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (БРАВАР)– испитивач Раденовић Братислав

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (АУТОМЕХАНИЧАР) – испитивач Раденовић Братислав

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА (БРАВАР) – испитивач Раденовић Братислав

ТЕРМОДИНАМИКА – испитивач Томић Слађана

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА – испитивач Бугариновић Владан

Полажу се у понедељак, 20.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 95

Комисија:

Раденовић Братислав

Томић Слађана

Бугариновић Владан

Консултације се одржавају у понедељак 13. 6. 2022. у 12.30 сати у бр. 95

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – испитивачи Коцић Аница и Којић Дарко

ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ – испитивач Орлић Никола

СРЕДСТВА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА – испитивач Орлић Никола

Полажу се у уторак, 21.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 92

Комисија:

Коцић Аница

Којић Дарко

Орлић Никола

Консултације се одржавају у уторак, 14.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 92

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ– испитивач Милићевић Срђан

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ – испитивач Милићевић Срђан

МЕХАТРОНИКА – испитивач Бугариновић Владан

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА– испитивач Јанојлић Ивана

МЕХАНИКА – испитивачи Бугариновић Владан, Тошковић Радован и Петровић Манић Верица

КОНСТРУИСАЊЕ – испитивач Петровић Манић Верица

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА – испитивач Јанојлић Ивана

Полажу се у уторак, 21. 6.2022. године у 12.30 сати у бр. 95

Комисија:

Милићевић Срђан

Бугариновић Владан

Јанојлић Ивана

Тошковић Радован

Петровић Манић Верица

Консултације се одржавају у уторак 14. 6. 2022. у 12.30 сати у бр. 95

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА – испитивач Милићевић Драган

ПРАКТИЧНА НАСТАВА – испитивачиСтанковић Александар, Ћуковић Бранислав

Полажу се у уторак, 21.6.2022. године у 12.30 сати испред бр. 15

Комисија:

Милићевић Драган

Станковић Александар

Ћуковић Бранислав

Консултације се одржавају у уторак, 14.6.2022. године у 12.30 сати испред бр. 15

МАТЕМАТИКА  – испитивач Михајловић Наталија

Писмени део испита полаже се у среду, 22.6.2022. године у 12.00 сати у бр. 96

Усмени део испита полаже се  у петак, 24.6.2022. године  у 11.30 сати у бр. 96

Комисија:

Михајловић Наталија

Максимовић Ивана

Спасојевић Жељка

Консултације се одржавају у среду, 15.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 96

МОТОРНА ВОЗИЛА– испитивач Радмиловић Марко

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА– испитивач Радмиловић Марко

ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА– испитивач Радмиловић Марко

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ– испитивач Адамовић Владимир

Полажу се у среду, 22.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 94

Комисија:

Радмиловић Марко

Адамовић Владимир

Терзић Ленка

Консултације се одржавају у среду 15. 6. 2022. у 12.30 сати у бр. 94

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ– испитивач Анђелковић Јелена

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА– испитивач Анђелковић Јелена

ФИЗИКА– испитивач Обрадовић Виолета

Полажу се у среду, 22.6.2022. године у 12.30 сати испред у бр. 100

Комисија:

Анђелковић Јелена

Обрадовић Виолета

Васић Софија

Консултације се одржавају у среду 15. 6. 2022. у 12.30 сати испред броја 100

ПРЕВОЗ ТЕРЕТА И ПУТНИКА– испитивач Лазић Дарко

ТЕРЕТИ У ТРАНСПОРТУ – испитивач Орлић Никола

ШПЕДИЦИЈА – испитивач Орлић Никола

Полажу се у четвртак, 23.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 92

Комисија:

Лазић Дарко

Орлић Никола

Коцић Аница

Консултације се одржавају у четвртак, 16.6.2022. године у 12.30 сати у бр. 92

ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ – испитивач Јакшић Снежана

Полаже се у четвртак, 23. 6.2022. године у 12.30 сати у бр. 95

Комисија:

Јакшић Снежана

Радивојевић Милан

Раденовић Братислав

Консултације се одржавају у четвртак, 16. 6.2022. године у 12.30 сати у бр. 95

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ – испитивач Васић Софија

Полаже се у петак, 24. 6. 2022. године у 12.30 сати у бр. 77

Комисија:

Васић Софија

Милићевић Срђан

Голић Бранивој

Консултације се одржавају у петак, 17. 6. 2022. године у 12.30 сати у бр. 77

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА – испитивач Цветковић Мирослав

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА МАШИНСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА – испитивач Цветковић Мирослав

ОСНОВИ МАШИНСТВА– испитивач Радивојевић Милан

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА – испитивач Тошковић Радован

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ – испитивачи Јанојлић Ивана и Анђелковић Јелена

Полажу се у понедељак, 27. 6. 2022. године у 9.00 сати у бр. 96

Комисија:

Цветковић Мирослав

Радивојевић Милан

Тошковић Радован

Јанојлић Ивана

Анђелковић Јелена

Консултације се одржавају у понедељак, 20. 6. 2022. године у 12.30 сати у бр. 79

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Дабулханић Милош

ИЗАБРАНИ СПОРТ – испитивач Мартић Ненад

Полажу се у понедељак, 27. 6. 2022. године у 9.00 сати у фискултурној сали

Комисија:

Дабулханић Милош

Мартић Ненад

Диздар Сања

Консултације се одржавају у понедељак, 20. 6. 2022. године у 12.30 сати у фискултурној сали

ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Голић Бранивој

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Јованов Злата

ЛИКОВНА КУЛТУРА – испитивач Јованов Злата

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – испитивач Милошевић Радмила

ФИЛОЗОФИЈА – испитивач Денић Зорица

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА – испитивач Шипка Милена

Полажу се у уторак, 28. 6. 2022. године  у 9.00 сати у бр. 70

Комисија:

Голић Бранивој

Јованов Злата

Милошевић Радмила

Денић Зорица

Шипка Милена

Консултације се одржавају у уторак, 21. 6. 2022. године у 12.30 сати у бр. 77

ИСПИТИВАЊЕ33 МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА – испитивач Тошковић Радован

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – испитивач Обрадовић Нада

Полажу се у уторак, 28. 6. 2022. године у 9.15 сати у бр. 72

Комисија:

Тошковић Радован

Обрадовић Нада

Денић Зорица

Консултације се одржавају у уторак, 21. 6.62022. године у 12.30 сати у бр. 79

ПРОПИСИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ – испитивач Радмиловић Марко

БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА – испитивач Терзић Ленка

ПРЕДУЗЕТНИШТВО – испитивач Коцић Аница

Полажу се у уторак, 28. 6. 2022. године у 9.00 сати у бр. 92

Комисија:

Радмиловић Марко

Терзић Ленка

Коцић Аница

Консултације се одржавају у уторак, 21. 6. 2022. године у 12.30 сати у бр. 92

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – испитивач Шаренац Марија

Писмени део испита полаже се у среду, 29. 6. 2022. године у 9.00 сати у бр. 70

Усмени део испита полаже се  у уторак, 30. 6. 2022. године  у 9.00 сати у бр. 70

Комисија:

Шаренац Марија

Динић Ћирић Јасмина

Димитријевић Јелена

Консултације се одржавају у среду, 22. 6.2022. године у 12.30 сати у бр. 82

 

МАТУРСКИ ИСПИТ

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у понедељак, 13. 6. 2022. год. у 9.00 часова у бр. 98

Дежурни наставник:  Стевановић Далиборка

Комисија:

 • Марковић Драгана
 • Стевановић Далиборка
 • Шиљић Стеван

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ   МТЗКК

МАТЕМАТИКА

            Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 10.30 часова у учионици бр.84

Комисија:

 • Спасојевић Жељка
 • Павловић Весна
 • Петровић Манић Верица

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 11.30 часова у учионици бр.84

                        Комисија:

 • Тошковић Радован
 • Петровић Манић Верица
 • Цветковић Мирослав

УСМЕНА  ОДБРАНА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА  МТЗКК

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

КОНСТРУИСАЊЕ

Полаже се у среду, 15. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинету бр. 84

                        Комисија:

 • Петровић Манић Верица
 • Бугариновић Владан
 • Алексић Глигорић Силвија
 • Јанојлић Ивана

ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА – ТЕСТ  ТКУ ЦНЦ

Полаже се у среду, 15. 6. 2022. год. у 10.00 часова  у бр. 98

                        Дежурни наставник:  Мартић Ненад

Комисија за преглед тестова:

 • Раденовић Милијана
 • Јакшић Снежана
 • Милићевић Срђан

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД  ТКУ ЦНЦ

Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинетима бр.20, 26 и 95

                        Комисија:

 • Братић Вукашин
 • Бугариновић Владан
 • Радивојевић Милан
 • Представник послодаваца

ЗАВРШНИ ИСПИТ

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Полаже се у среда, 15. 6. 2022.год. у 8.00 часова у кабинету бр.92

                        Комисија:

 • Анђелковић Бобан
 • Лазић Дарко
 • Социјални партнер

АУТОМЕХАНИЧАР

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 11.30 часова у радионици бр.41

                        Комисија:

 • Станковић Александар
 • Раденовић Братислав
 • Јанојлић Ивана

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ

ИНСТРУКТОР

Полаже се у среду, 15. 6. 2022.год. у 8.00 часова у кабинету бр.92

                        Комисија:

 • Анђелковић Бобан
 • Лазић Дарко
 • Радмиловић Марко

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНОГ ИСПИТА  у ЈУНУ, школске  2021/2022. годинe

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у понедељак, 6. 6. 2022. год. у 12.00 часова

 

УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у уторак, 7. 6. 2022. год. у 13.00 часова

Комисија:

 • Рајић Наташа
 • Марковић Драгана
 • Јанојлић Ивана

ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА  у ЈУНУ, школске  2021/2022. годинe

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у понедељак, 13. 6. 2022. год. у 9.00 часова

Дежурни наставници:

– одељење 4-11,       Стевановић Далиборка у учионици бр.98

 

– одељење 4-12,       Марковић Драгана у учионици бр.97

 

– одељење 4-13,       Шиљић Стеван у учионици бр.96

 

Комисија:

 • Марковић Драгана
 • Стевановић Далиборка
 • Шиљић Стеван

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ 4-12

 

МАТЕМАТИКА

            Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 10.30 часова у учионици бр.84

Комисија:

 • Спасојевић Жељка
 • Павловић Весна
 • Петровић Манић Верица

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 11.30 часова у учионици бр.84

                        Комисија:

 • Тошковић Радован
 • Петровић Манић Верица
 • Цветковић Мирослав

 

УСМЕНА  ОДБРАНА  МАТУРСКОГ  ИСПИТА 4-12

 

МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА

КОНСТРУИСАЊЕ

Полаже се у среду, 15. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинету бр. 84

                        Комисија:

 • Петровић Манић Верица
 • Бугариновић Владан
 • Алексић Глигорић Силвија
 • Јанојлић Ивана

 

 

 

 

 

ПРОВЕРА СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА – ТЕСТ

 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 4-11

Полаже се у среду, 15. 6. 2022. год. у 10.00 часова

                        Дежурни наставници:

– кабинет 97 ,            Голић Бранивој

– кабинет 98,             Мартић Ненад

Комисија за преглед тестова:

 • Раденовић Милијана
 • Јакшић Снежана
 • Милићевић Срђан

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 4-13

Полаже се у среду, 15. 6. 2022. год. у 10.00 часова

                        Дежурни наставници:

– кабинет 92 ,            Шаренац Марија

– кабинет 94,             Шипка Милена

Комисија за преглед тестова:

 • Адамовић Владимир
 • Терзић Ленка
 • Радмиловић Марко

 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

 

ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ 4-11

Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинетима бр.20, 26 и 95

                        Комисија:

 • Братић Вукашин
 • Бугариновић Владан
 • Јовановић Александар
 • Представник послодаваца

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 4-13

Полаже се у уторак, 14. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинету бр.94

                        Комисија:

 • Коцић Стојановић Аница
 • Којић Дарко
 • Представник послодаваца

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (3-16)

Полаже се у среда, 15. 6. 2022.год. у 8.00 часова у кабинету бр.92

                        Комисија:

 • Анђелковић Бобан
 • Лазић Дарко
 • Социјални партнер

РУКОВАЛАЦ СРЕДСТВИМА УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА (3-17)

Полаже се у 15. 6. 2022. год. у 8.00 часова у кабинету бр.94

                        Комисија:

 • Бајић Јовановић Александра
 • Орлић Никола
 • Шаренац Марија

 

 

ЗАВАРИВАЧ (3-13)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 10.00 часова у радионици бр.36

                        Комисија:

 • Милосављевић Драгоје
 • Цветковић Мирослав
 • Јанојлић Ивана

АУТОМЕХАНИЧАР (3-13)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 11.30 часова у радионици бр.41

                        Комисија:

 • Станковић Александар
 • Раденовић Братислав
 • Јанојлић Ивана

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – СТРУГАР –конвенционалне машине (3-14)

Полаже се у понедељак, 13. 6. 2022. год. у 7.00 часова у радионици бр.25

                        Комисија:

 • Станковић Ненад
 • Јакшић Снежана
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ГЛОДАЧ –конвенционалне машине (3-14)

Полаже се у понедељак, 13. 6. 2022. год. у 7.00 часова у радионици бр.39

                        Комисија:

 • Којић Александар
 • Раденовић Милијана
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – БРУСАЧ –конвенционалне машине (3-14)

Полаже се у понедељак, 13. 6. 2022. год. у 7.00 часова у радионици бр.33

                        Комисија:

 • Милићевић Драган
 • Радивојевић Милан
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – СТРУГАР (3-14)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 7.00 часова у кабинету бр.26

                        Комисија:

 • Братић Вукашин
 • Јакшић Снежана
 • Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – ГЛОДАЧ (3-14)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 7.00 часова у кабинету бр.20

                        Комисија:

 • Јовановић Александар
 • Раденовић Милијана

– Социјални партнер

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – CNC – БРУСАЧ (3-14)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022. год. у 7.00 часова у кабинету бр.26

                        Комисија:

 • Радивојевић Милан
 • Милићевић Драган
 • Социјални партнер

БРАВАР (3-18)

Полаже се у четвртак, 16. 6. 2022.год. у 9.00 часова у радионици бр.21

                        Комисија:

 • Ћуковић Бранислав
 • Раденовић Братислав
 • Јовановић Милорад