ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА  у АПРИЛСКОМ року, школске  2021/2022.годинe   ПСИХОЛОГИЈА И ЕТИКА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ (ИНСТРУКТОР) – испитивач Јелица Јурић ОСНОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ (ВМВ 2.) – испитивач Јелица Јурић УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (МТЗКК 4.) – испитивач Милена Шипка ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – испитивач Милена Шипка ВЕРСКА НАСТАВА – испитивач Бранивој Голић ГЕОГРАФИЈА (МТЗКК 2.) – испитивач Добрисав Јовановић Полажу се у понедељак, 18. 4.…