Нови распоред часова  за обе смене, за сва одељења и наставнике, ово је распоред који важи од 01.09.2021. Распоред се налази на следећем линку испод: https://tehn-skola-sd.edupage.org/timetable/ Управа школе