ПОДРУЧЈЕ РАДА:  МАШИНСТВО  И  САОБРАЋАЈ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА у ОКТОБРУ, школске  2020/2021.годинe   ФИЗИКА (ТДС) ХЕМИЈА (МТЗКК) Полажу се у понедељак, 19.10.2020. године у 12:00 часова у бр. 60 Стојиловић Љиљана Ранковић Јасмина Обрадовић Нада   ПРАКТИЧНА НАСТАВА (РСУТ, ТДС, ИНСТРУКТОР и ВМВ) САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ (ТДС и ВМВ) ПРОПИСИ О БЕЗБЕДНОСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (ИНСТРУКТОР) Полажу се у понедељак, 19.10.2020. године у 12:00 часова у кабинету бр.94 Радмиловић Марко Терзић…