УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Упис у први разред

Информације о упису ђака у први разред

 

Упис у први разред Техничке школе Смедерево биће одржан:

9. и 10. 07.2020. године од 08 до 15 часова.

Упис се  може извршити коришћењем информационог система еУпис на порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности.

Они који не користе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али нема потребе да доносе било који  документ у папирном облику , осим пријаве за упис (купује се у књижари или копирници) на којој су подаци о ученику и родитељу (обавезан  је  јединствен матични број грађана и за ученика и за једног од родитељаи број телефона)

НАПОМЕНА: Лекарско уверење које није издао Дом здравља – школски диспанзер  се не налазе у ЗИС-у те је потребно да се доставе школи на дан уписа (возач моторних возила, руковалац средствима унутрашњег транспорта и уверења приватних поликлиника).

Упис ће се вршити у улазном холу Школе.

Молимо вас да поштујете све прописане мере здравствене заштите.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД – ПДФ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

Управа Школе

Погледајте и...

Comments are closed.