РАСПОРЕД  РАДА  НА  КРАЈУ ДРУГОГ  ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ  2019/2020.године

РАСПОРЕД  РАДА  НА  КРАЈУ ДРУГОГ  ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ  2019/2020.године

РАСПОРЕД  РАДА ЗА ЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА

Одељенско веће за завршна одељења (разредни  испит) 25.05.2020.године у 1000 часова
Пријава разредних испита за завршна одељења 26.05.2020.год. од 1000 до 1200 часова (разредне сатрешине) у бр.45
Припремна настава од 26.05.2020. до 31.05.2020. (on line)
Полагање разредних испита и поправљање оцена од 01.06.2020. до 03.06.2020. према распореду
Одељењска већа за завршна одељења 04.06.2020.год. према распореду
Подела (израда) сведочанстава за завршна одељења до 06.06.2020.године
Извлачење тема за завршни испит у току наставе на даљину
Пријава матурског и завршног испита 06.06.2020.год од 1000 до 1100 часова (разредне сатрешине) у бр.45.
I  састанак Испитног одбора 08.06.2020.год. у 800 сати у зборници

(разредне старешине и наставници српског језика и књижевности)

Писмени матурски испит из српског језика и књижевности 08.06.2020.год. у 900 сати према распореду
Полагање изборног  предмета  матурског  испита од 08.06.2020. до 12.06.2020. према распореду
Израда практичног рада и усмена провера знања на

завршном испиту

Усмена  одбрана  матурског  рада
I I  састанак Испитног одбора 12.06.2020. у 1200 сати у зборници (разредне старешине)
Свечана  подела  диплома 16.06.2020.год. према распореду
Припремна настава за поправни испит завршних одељења од 22.06.2020. до 27.06.2020
Пријављивање  поправних  испита  за  јунски  рок – завршних одељења 22.06.2020. од 1000 до 1200 часова  у бр.45
Поправни  испити  у  јунском  року  –  завршних  одељења од 29.06.2020. до 02.07.2020.

 

РАСПОРЕД РАДА  ЗА НЕЗАВРШНА ОДЕЉЕЊА

Поправљање оцена од 08.06.2020. до 19.06.2020. према распореду
Одељењска већа за  одељења I, II и III разреда 23.06.2020. год. према распореду
Припремна настава за одељења I, II и III разреда 24, 25 и 26.06.2020.године
Подела  сведочанстава I, II и III разреда 29.06.2020. год. према распореду
Пријављивање разредних испита за јуни месец

незавршних одељења

26.06.2020. од 1000 до 1200 часова  у бр.45
Полагање разредних испита за незавршна одељења у јунском року од 29.06.2020. до 02.07.2020.

 

 

 

Погледајте и...

Comments are closed.