РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ  И  РАЗРЕДНИХ  ИСПИТА У АВГУСТУ  ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ  И  РАЗРЕДНИХ  ИСПИТА У АВГУСТУ  ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

ЕЛЕКТРИЧНИ  И  ЕЛЕКТРОНСКИ  СИСТЕМИ НА ВОЗИЛИМА – разредни испит 3/6

 

Полаже се у СРЕДУ , 15.08.2018. године  у 9:00 часова, радионица .бр.40

Комисија у саставу:

Радојевић Слободан – испитивач

Нешић Александар

Радмиловић Јелена – члан ( разредни старешина)

 

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ – разредни испит 3/6

 

Полаже се у ЧЕТВРТАК, 16.08.2018. године  у 10:00 часова, радионица .бр.40

Комисија у саставу:

Радојевић Слободан

Тирнанић Александра – испитивач

Радмиловић Јелена – члан (разредни старешина)

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (1/6, 4/5)

 

Полаже се у УТОРАК, 21.08. 2018.године у 09:00 часова – писмени део испита, уч.бр.80

и у СРЕДУ, 22.08. 2018. године у 09:00 часова – усмени део испита:  уч. бр.70 .

Комисија у саставу:

Николић  Милена – члан

Ивановић Лидија (члан за 4/5)

Ђорђевић Силвиа – испитивач

Разредни старешина (1/6 и 4/5)

 

МАТЕМАТИКА (1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/2, 4/4 и 4/5)

 

Писмени део испита полаже се у ПЕТАК , 17.08.2018.године у 8:00 часова, по следећем распореду:

 

Дежурни наставник одељење учионица
Спасојевић Жељка 1/4, 3/5 113
Карличић Горан 2/1, 2/4, 4/2 56
Пољарац Весна 1/6,2/3,2/5,3/4,3/6 57
Илић Данијела 1/3, 2/6, 4/4 58
Пецељ Коса 1/5,3/1,3/2,3/3,4/5 59

 

Усмени део испита се полаже у ПОНЕДЕЉАК , 20.08.2018.године ,по следећем распореду:

 

одељење Време почетка испита учионица
 1/4, 3/5 8:00 часова 113
2/1, 2/4, 4/2 8:00 часова 56
1/5, 3/1, 3/2, 3/3, 4/5 11:45 часова 56
1/6, 2/3, 2/5, 3/4, 3/6 8:00 часова 57
1/3, 2/6, 4/4 13:15 часова 57

 

Комисија (1/4 и 3/5):

 1. Спасојевић Жељка – испитивач
 2. Ковачевић Наталија –члан
 3. Разредни старешина – члан (1/4 и 3/5)

 

Комисија (2/1,2/4,4/2):

 1. Карличић Горан – испитивач
 2. Пецељ Коса –члан
 3. Разредни старешина – члан (2/1,2/4 и 4/2)

 

Комисија (1/5,3/1,3/2,3/3,4/5):

 1. Карличић Горан – члан
 2. Пецељ Коса – испитивач
 3. Разредни старешина члан (1/5,3/1,3/2,3/3 и 4/5)

 

Комисија (1/6,2/3,2/5,3/4,3/6):

 1. Пољарац Весна  – испитивач
 2. Илић Данијела – члан
 3. Разредни старешина – члан (1/6,2/3,2/5,3/4 и 3/6)

 

Комисија (1/3, 2/6, 4/4):

 1. Пољарац Весна  – члан
 2. Илић Данијела – испитивач
 3. Разредни старешина – члан (1/3, 2/6 и 4/4)

 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 ( 1/3,1/4,1/5 )

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2 ( 2/1,2/3,2/5 )

 

Полаже се у УТОРАК, 21.08. 2018.године у 09:0 часова – писмени део испита, уч.бр.60

Одељења: 1/3, 2/1, 2/3

 

У СРЕДУ, 22.08. 2018. године у 09:00 часова – усмени део испита:  уч. бр.60 .

Одељења: 1/3, 2/1, 2/3, 1/4, 1/5, 2/5,

 

Комисија у саставу:

Николић Јелка

                                            Станојевић Зоран

Совтић Иван

Михић Љиљана

Тирнанић Александра

ФИЗИКА (1/3,1/4)

ЕЛЕКТРОНИКА 1 (2/5,2/6)

ЕЛЕКТРОНИКА 2 (3/2, 3/3)

 

Полаже се у ЧЕТВРТАК, 23.08.2018. године у 09:00 часова,уч.бр.60

Комисија у саставу:

Стојиловић Љиљана

Спасић Далибор

Станковић Слађана

Михић Љиљана

 

ОРГАНСКА  ХЕМИЈА (2/4)

 

Полаже се у ЧЕТВРТАК, 16.08.2018. године у 10:00 часова,уч.бр.72

Комисија у саставу:

 

   Ранковић Јасмина – испитивач

Петровић Јелена – члан

Николић Милена – члан (разредни старешина)

 

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА

ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

 

Полажу се у ПЕТАК , 24.08.2018. године у 09:00 часова ,лаб.бр.13

Комисија у саставу:

Николић Јелка

Тирнанић Александра

Совтић Иван

 

Помоћник директора:

Стојиловић  Новица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погледајте и...

Comments are closed.