РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ  И  РАЗРЕДНИХ  ИСПИТА у АВГУСТУ, школске   2018/2019.годинe

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ  И  РАЗРЕДНИХ  ИСПИТА у АВГУСТУ, школске   2018/2019.годинe

 

ИСТОРИЈА (1-14)

Полаже се у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.70

Комисија:

 • Ранчић Милица, испитивач
 • Ђорђевић Божидар,члан
 • Радивојевић Милан, председник комисије

 

ГЕОГРАФИЈА (1-18)

Полаже се у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.72

Комисија:

 • Јовановић Добрисав, испитивач
 • Стефанов Александра, члан
 • Анђелковић Бобан, председник комисије

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (2-11)

Полажу се у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.80

Комисија:

 • Алексић Г. Силвија, испитивач
 • Јанојлић Ивана, члан

–       Рачић Нада, председник комисије

 

СРПСКИ ЈЕЗИК (2-14)

Писмени део испита се полаже у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.74

Дежурни наставник: Марковић Драгана

 

Усмени део испита  се полаже у понедељак, 19.08.2019.год. у 08:00 часова у учионици бр.74

Комисија:

 • Марковић Драгана, испитивач
 • Шиљић Стеван, члан
 • Стевановић Мирослава, председник комисије

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1-11, 1-13, 1-15, 1-18, 2-12, 2-15 и 2-16; разредни испит 1-18 и 4-11)

Писмени део испита се полаже у петак, 16.08.2019.год у 08:00 часова у учионици бр.82

Дежурни наставник: Ћирић Динић Јасмина

 

Усмени део испита  се полаже у понедељак, 19.08.2019.год. у учионици бр.82 по следећем распореду:

 

одељење време почетка испита
1-11, 2-12

и 2-15

08:00
1-13, 1-15, 1-18, 2-16 и 4-11 09:00

 

Комисија:

 • Ћирић Динић Јасмина, испитивач
 • Шаренац Марија, члан
 • разредни старешина, председник комисије (1-11, 1-13, 1-15, 1-18, 2-12, 2-15,

2-16 и 4-11)

 

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (разредни испит 2-16)

Полаже се у понедељак, 19.08.2019.год у 08:00 часова  у учионици бр.82

Комисија:

–      Васић Софија, испитивач

–      Томић Слађа, члан

–      Адамовић Владимир, председник комисије

 

 

МЕХАНИКА (1-12, 2-11и 2-12)

Писмени део испита (1-12, 2-11 и 2-12) се полаже у понедељак, 19.08.2019.год. у 08:00 часова у учионици бр.80

Дежурни наставник: Петровић Манић Верица

 

Усмени део испита се полаже у уторак, 20.08.2019.год. у 11:00 часова у учионици бр.80

Комисија:

 • Петровић Манић Верица, испитивач
 • Васић Софија, члан
 • разредни старешина, председник комисије (1-12, 2-1 и 2-12)

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (2-14 И 3-12)

ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА (2-14)

Полажу се у уторак, 20.08.2019.год. у 08:00 часова у учионици бр.80

Комисија:

 • Петровић М. Верица, испитивач
 • Стевановић Мирослава, члан

–       разредни старешина, председник комисије (2-14 и 3-12)

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА – заваривач (2-13)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ (2-11)

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (1-14)

Полаже се у уторак, 20.08.2019.год. у 10:00  часова у учионици бр.80

Комисија:

 • Стевановић Мирослава, испитивач
 • Васић Софија, члан
 • разредни старешина, председник комисије (2-11, 2-13 и 2-14)

 

 

МАТЕМАТИКА (1-11, 1-13, 1-14, 1-15, 1-17, 1-18, 2-12, 2-13, 2-15, 2-16, 2-17, 3-11, 3-12 и 4-11)

Писмени део испита се полаже у среда, 21.08.2019.год. у 08:00 часова по следећем распореду:

 

дежурни

наставник

одељење учионица
Спасојевић Жељка 2-12, 1-15, 1-17, 3-12

и 4-11

70
Чолић Добрила 2-13, 2-15 и 2-17 80
Павловић Весна 1-11, 1-13 и 3-11 82
Рачић Нада 1-14, 1-18 и 2-16 72

 

 

Усмени деоиспита се полаже у четвртак, 22.08.2019.год. у учионици бр.80 по следећем распореду:

одељење време почетка

испита

1-15, 1-17,

3-12 и 4-11

08:00
1-11 10:00
1-13 и 2-12 12:00
3-11 14:00

 

Комисија (1-15, 1-17, 3-12 и 4-11):

 • Спасојевић Жељка, испитивач
 • Павловић Весна, члан
 • разредни старешина, председник комисије (1-15, 1-17, 3-12 и 4-11)

Комисија (1-11, 1-13,2-12 и 3-11):

 • Павловић Весна, испитивач
 • Спасојевић Жељка, члан

–        разредни старешина, председник комисије (1-11, 1-13,2-12 и 3-11)

Усмени део испита се полаже у четвртак, 22.08.2019.год. у учионици бр.82 по следећем распореду:

одељење време почетка

испита

2-13 и 2-15 08:00
2-17 10:00
1-14 и 1-18 12:30
2-16 14:00

 

Комисија (2-13, 3-11 и 3-17):

 • Чолић Добрила, испитивач
 • Рачић Нада, члан
 • разредни старешина, председник комисије (2-13, 3-11 и 3-17)

Комисија (1-14, 1-18 и 2-16):

 • Рачић Нада, испитивач

–        Чолић Добрила, члан

–        разредни старешина, председник комисије (1-14, 1-18 и 2-16)

 

 

ФИЗИКА (1-11, 1-12, 1-17, 1-18, 2-11, 2-12 и 2-14)

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА (1-13)

Полажу се у петак, 23.08.2019.год. учионици бр.70 по следећем распореду:

одељење време почетка испита
1-11, 1-13, 1-17 и 1-18 08:00
2-11, 2-12 и 2-14 11:00

 

 

Комисија:

 • Обрадовић Виолета, испитивач
 • Стојиловић Љиљана, члан
 • Разредни старешина, председник комисије (1-11, 1-12, 1-13, 1-17, 1-18, 2-11, 2-12

и 2-14)

 

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

Погледајте и...

Comments are closed.