РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ школске2017/2018.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ И РАЗРЕДНИХ ИСПИТА

 У АВГУСТУ школске2017/2018.год.

 

МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (разредни испит 1-11)

Полаже се у среду, 15.08.2018.год у 09:00 часова у радионици бр.34

Комисија:

 • Станковић Драган, испитивач
 • Филиповић Саша, председник комисије
 • Рачић Нада, члан

 

ГЕОГРАФИЈА (1-14)

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.70

Комисија:

 • Јовановић Добрисав, испитивач
 • Вучковић Бранкица, председник комисије
 • Стевановић Мирослава, члан

 

ХЕМИЈА (1-11)

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.72

Комисија:

 • Ранковић Јасмина, испитивач
 • Петровић Јелена, председник комисије
 • Рачић Нада, члан

 

МУЗИЧКА  КУЛТУРА (1-17)

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.74

Комисија:

 • Милошевић Радмила, испитивач
 • Јованов Злата, председник комисије
 • Шипетић Александар, члан

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (1-13)

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.60

Комисија:

 • Живковић Владета, испитивач
 • Обрадовић Нада, председник комисије
 • Обрадовић Виолета, члан

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА – заваривач (3-13)

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у кабинету бр. 95

Комисија:

 • СтевановићМирослава, испитивач
 • Јанојлић Ивана, председниккомисије
 • Милићевић Срђан, члан

 

МОДЕЛИРАЊЕ  МАШИНСКИХ  ЕЛЕМЕНАТАИ КОНСТРУКЦИЈА (3-11)

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у кабинету бр. 95

Комисија:

 • Алексић Г. Силвија, испитивач
 • Стевановић Мирослава, председниккомисије
 • Бугариновић Владан, члан

ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА (1-17)

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у кабинету бр. 95

Комисија:

 • Јанојлић Ивана, испитивач
 • Алексић Г. Силвија, председниккомисије
 • Шипетић Александар, члан

 

МАТЕМАТИКА (1-4, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 2-11, 2-12, 2-17, 3-5, 3-11 ;

разредни испит: 3-11, 3-13, 3-16 и 4-11)

Писмени део испита се полаже у петак, 17.08.2018.год. у 08:00часова по следећем распореду:

 

дежурнинаставник одељење учионица
СпасојевићЖељка 1-4, 2-12, 3-5, 3-11 и 4-12

разредни испит 3-11

113
РачићНада

Ковачевић Наталија

ЧолићДобрила

1-13 и 1-16

1-14

1-15 и 4-11

разредни испит 3-13 и 4-11

114
ПавловићВесна 1-12, 2-11, 2-17, 3-14 и 3-16

разредни испит 3-16

115

Усмени део испита се полаже у понедељак, 20.08.2018.год. у учионици бр.113 по следећем распореду:

одељење времепочеткаиспита
1-4

3-5

08:00
1-14 10:00
3-11 11:00
2-12

4-12

13:00
1-15

3-13

4-11

14:00

Комисија (1-4 и 3-5):

 • Спасојевић Жељка, испитивач
 • Ковачевић Наталија, председниккомисије
 • разреднистарешина (1-4 и 3-5)

Комисија (1-14):

 • Ковачевић Наталија, испитивач
 • Спасојевић Жељка, председниккомисије

–   разреднистарешина (1-14)

Комисија (3-11, 2-12 и 4-12):

 • Спасојевић Жељка, испитивач
 • Чолић Добрила, председниккомисије
 • разреднистарешина (3-11, 2-12 и 4-12)

Комисија (1-15, 3-13 и 4-11):

 • Чолић Добрила, испитивач
 • Спасојевић Жељка, председниккомисије
 • разреднистарешина (1-15, 3-13 и 4-11)

 

Усмени део испита се полаже у понедељак, 20.08.2018.год. у учионици бр.114 по следећем распореду:

одељење времепочеткаиспита
1-13

1-16

08:00
1-12

2-11

10:00
2-17

3-14

3-16

11:00

 

Комисија (1-13 и 1-16):

 • РачићНада, испитивач
 • Павловић Весна, председниккомисије
 • разредни старешина, члан (1-13 и 1-16)

 

Комисија (1-12, 2-11, 2-17, 3-14 и 3-16):

 • Павловић Весна, испитивач
 • РачићНада, председниккомисије
 • разредни старешина, члан (1-12, 2-11, 2-17, 3-14 и 3-16)

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (1-13, 1-14, 2-12, 2-14 и 3-16)

Писмени део испита се полаже у уторак, 21.08.2018.год. у 09:00часова у учионици бр.82

Дежурни наставници: Рајић Наташа, Марковић Драгана, Шиљић Стеван и Стевановић Далиборка

 

Усмени део испита за одељења 2-14 и 2-12, полаже се у среду, 22.08.2018.год. у 09:00 часова у   учионици бр.72

Комисија:

 • Шиљић Стеван, испитивач
 • Рајић Наташа, председник комисије
 • разредни старешина, члан (2-12 и 2-14)

Усмени део испита за одељења: 1-13, 1-14 и 3-16 полаже се у среду, 22.08.2018.год. у 09:00 часова у   учионици бр.70

Комисија:

 • Марковић Драгана, испитивач
 • Стевановић Далиборка, председник комисије
 • разредни старешина, члан (1-13, 1-14 и 3-16)

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1-12, 1-15, 1-16, 2-17, 3-11, 3-13; разредни испит 3-16)

Писмени део испита се полаже у уторак, 21.08.2018.год. у 09:00часова у учионици бр.80

Дежурни наставник: Ћирић Динић Јасмина

 

Усмени део испита  се полаже у среду, 22.08.2018.год. у учионици бр.80 по следећем распореду:

 

одељење времепочеткаиспита
1-12

1-15

3-11

08:00
1-16

2-17

3-13

09:00
3-16 11:00

 

 

Комисија:

 • ЋирићДинићЈасмина, испитивач
 • ШаренацМарија, председниккомисије
 • разредни старешина, члан(1-12, 1-15, 1-16, 2-17, 3-11, 3-13 и 3-16)

ФИЗИКА (1-11, 1-12, 1-16, 1-17 и 2-12)

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА (1-13и 2-14)

Полажу се  у четвртак, 23.08.2018.год. учионици бр.82 по следећем распореду:

одељење времепочеткаиспита
1-11

1-12

2-12

08:00
1-13

1-16

1-17

10:00
2-14 11:30

 

 

 

Комисија:

 • ОбрадовићВиолета, испитивач
 • СтојиловићЉиљана, председниккомисије
 • разреднистарешина, члан (1-11, 1-12, 1-13, 1-16, 1-17, 2-12и 2-14)

 

 

 

МЕХАНИКА (1-11, 2-11и 2-12; разредни испит 1-11)

Писмени део испита (1-11, 1-12 и 2-12) се полаже у петак, 24.08.2018.год. у 08:00часова у учионици бр.82

Дежурни наставник: Петровић Манић Верица

 

Усмени део испита се полаже у понедељак, 27.08.2018.год. у учионици бр.82 по следећем распореду:

одељење времепочеткаиспита
2-11

2-12

08:00
1-11 09:00

 

Комисија:

 • Петровић Манић Верица, испитивач
 • Васић Софија, председник комисије
 • разредни старешина, члан (1-11, 2-11 и 2-12)

 

 

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА(1-17)

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (1-12)

Испит се полаже у понедељак, 27.08.2018.год. у 11:00 часова у  учионици бр.82

Комисија:

 • ВасићСофија, испитивач
 • Петровић Манић Верица, председниккомисије

–       разредни старешина, члан(1-12 и 1-17)

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

Погледајте и...

Comments are closed.