РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МЕТАЛУРГИЈА

Maturski elektro – metalurgija 2020 – PDF PREUZIMANJE

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

дел.бр.

Смедерево

ПОДРУЧЈЕ РАДА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  И  МЕТАЛУРГИЈА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ЈУНУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК, 08..06.2020. у 9:00   часова по следећем распореду:

одељење:

IV/1       уч. бр.  106 деж.наст.           Снежана Тошковић

              уч. бр. 107 –  деж.наст.           Драгица Ивановић

              уч. бр. 108 –  деж.наст.           Вукићевић Јасна

 

IV/2       уч. бр.  109 –  деж.наст.           Шипка Милена

             уч. бр.  110 –  деж.наст.           Јоцић Жаклина

             уч. бр.  120 –  деж.наст.           Требовац Весна

 

IV/3       уч. бр.  112  деж.наст.                        Ранковић Јасмина

             уч.  бр. 113 –  деж.наст.           Панић Сања

             уч.  бр. 114 –  деж.наст.           Лазаревић Јасна

 

IV/4       уч. бр.  115  деж.наст.           Зоран Лукић

             уч. бр.  116  деж.наст.           Шакић Тања

             уч. бр.  117 –  деж.наст.           Јовановић Стефан

 

Одељењске старешине и предметни наставници српског језика и књижевности да изврше расподелу ученика по групама у учионицама (до 10 ученика у учионици)

Комисије у саставу:           

  1. Ђорђевић Силвиа
  2. Николић Милена
  3. Шиљић Стеван

 

ОДЕЉЕЊЕ 4-1  ( администратори рачунарских мрежа)

МАТУРСКИ  ПРАКТИЧНИ  РАД:

УТОРАК, 09.06.2020.год. од 08:00-13:30 часова по распореду

СРЕДА,   10.06.2020.год. од 08:00-13:30 часова по распореду

Комисије у саставу:

Марин Васиљевић                                           – Срећко Минић

    – Драган Стефановић   (кабинет бр.95)           – Марко Маћешић    (кабинет бр.102)                               

    – социјални партнер                                           – социјални партнер

 

Распоред ученика по групама и терминима  одређују одељењски старешина и предметни наставници.

ТЕСТ  СТРУЧНО ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА:

Полаже се у ЧЕТВРТАК.11.06.2020.год.од 10:00 часова

  учионица бр.106   дежурни наставник:   Стојиловић Љиљана

  учионица бр.107   дежурни наставник:   Петровић Никола

  учионица бр.108   дежурни наставник:   Ивановић Драгица

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТА  У САСТАВУ:

                                                  Васиљевић Марин

                                                  Минић Срећко

                                                   Алексић Иван

 

     ОДЕЉЕЊЕ 4-2 (електротехничар рачунара)     

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:   

МАТЕМАТИКА ,

Полаже се у УТОРАК,09.06.2020.год. у учионици бр.109

  у   09:00  часова (прва група од 10 ученика),

од 11:30  часова (друга група – преостали део ученика)

 

Комисија у саставу:  

Весна Пољарац

Коса Пецељ

Данијела Илић

 

Распоред ученика по групама одређују одељењски старешина и предметни наставници. 

 

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

ПРОГРАМИРАЊЕ

ЕЛЕКТРОНИКА

Полаже се  у УТОРАК,09.06.2020.год. у 14:00 часова у кабинету 101 по распореду и терминима које одређују одељењски старешина и предметни наставници

Комисија у саставу:

                                                 Драган Стефановић

                                                 Радмила Дракулић

                                                 Љиљана Михић

 

МАТУРСКИ  ПРАКТИЧНИ  РАД:

ПРОГРАМИРАЊЕ

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

РАЧУНАРИ

Полаже се у ЧЕТВРТАК,11.06.2020.у 09:00  часова у кабинету 102  по распореду и терминима које одреде одељењски старешина и предметни наставници.

 

Комисија у саставу:

                                              Драган Стефановић

                                              – Јасминка Надашкић

                                              – Радмила Дракулић

 

ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

Полаже се у СРЕДУ,10.06.2020.год. у 09 :00 часова у уч.бр 112

Комисија у саставу:

                                               Слађана Станковић

                                               Љиљана Михић

                                               Жарко Радовановић

 

ОДЕЉЕЊЕ 4-3 (електротехничар процесног управљања)

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:   

МАТЕМАТИКА ,

Полаже се у УТОРАК,09.06.2020.год.у 11:30 часова у учионици бр.109

Комисија у саставу:  

Весна Пољарац

Коса Пецељ

Данијела Илић

 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ

УПРАВЉАЊЕ ЕМП

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

Полаже се у УТОРАК,09.06.2020.год. у 09:00 часова у кабинету бр.13 по групама и распореду које одреде одељењски старешина и предметни наставници.

Комисија у саставу:

                                                 Савић Славица

                                                – Станојевић Зоран

                                                 Николић Јелка

МАТУРСКИ  ПРАКТИЧНИ  РАД:

ЕЛЕКТРИЧНО ПОКРЕТАЊЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ

УПРАВЉАЊЕ ЕМП

ПЛЦ КОНТРОЛЕРИ

Полаже се у СРЕДУ,10.06.2020.год. у 09:00 часова у кабинету бр.13 по групама и распореду које одреде одељењски старешина и предметни наставници.

Комисија у саставу:

                                                – Савић Славица

                                                – Станојевић Зоран

                                                – Нушевић Љуба

ОДЕЉЕЊЕ 4-4 (техничар за рециклажу)

ТЕСТ  СТРУЧНО ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА:

Полаже се  у УТОРАК,09.06.2020.год. у 10:00 часова

Кабинет  бр.38 :  дежурни наставници:  Гарић Милица  и Јовановић Добрисав

Кабинет  бр.37 :  дежурни наставници:  Ђурић Влада   и Јелена Радмиловић

 

ИЗРАДА ЗАДАТАКА

Задатак А: СРЕДА,10.06.2020.год. од 08:00-14:00 часова у кабинету бр.38 по распореду и групама које одреде одељењски старешина и предметни наставници

 

Задатак Б: ЧЕТВРТАК,11.06.2020.год. од 08:00-14:00 часова у кабинету бр.38 по распореду и групама које одреде одељењски старешина и предметни наставници.

Комисија у саставу:

                                                 Весна Радовановић

                                                – Јелена Петровић

                                                – Немања Милојевић

 

  

ЗАВРШНИ ИСПИТ

 

ОДЕЉЕЊЕ 3-5 (аутоелектричари)

Извлачење тема за завршни испит:

ЧЕТВРТАК,04.06.2020.год. (on-line)

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК ,  08.06. и 09.06.2020.год.од 12:30 часова у радионици бр.40 по групама чији распоред одређују предметни наставници.

Комисија у саставу:

                                                – Слободан Радојевић

                                                – Ненад Маринковић

                                                – Ненад Шаренац

                                                – социјални партнер

 

ОДЕЉЕЊЕ 3-6 (оператер за прераду метала)

ЗАВРШНИ ИСПИТ:

Полаже се у ПОНЕДЕЉАК,08.06.2020.год.у кабинету бр.38 и то по распореду:

од 08:00-10:00 часова  група ливци и топионичари

од 10:00-12:00 часова сви остали по распореду који одреде предметни наставници

Комисија у саставу:

                                                – Јелена Петровић

                                                – Весна Радовановић

                                                – Немања Милојевић

                                                – социјални партнер

 

ОДЕЉЕЊЕ 3-4 (емтру и еммп)

ЗАВРШНИ ИСПИТ (електромеханичар за термичке и расхладне уређаје):

Полаже се  у УТОРАК,09.06.2020.год у 09:00 часова у кабинету бр.43

Комисија у саставу:

                                               Ђорђевић Срђан

                                              – Ковачевић Голуб

                                              – Станковић Радoсав

ЗАВРШНИ ИСПИТ (електромонтер мрежа и постројења)

Полаже се у УТОРАК,09.06.2020.год. у 11:00 часова у кабинету бр.14

Комисија у саставу:

                                              Бајић Драган

                                             – Шаренац Ненад

                                              Станковић Радoсав    

                                                                                                                                                                 Помоћник директора

Иван Совтић

Погледајте и...

Comments are closed.