РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ школске2017/2018.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ школске2017/2018.год. МАШИНСТВО И САОБРАЋАЈ

 

ГЕОГРАФИЈА (вмв)

ИСТОРИЈА (тдс)

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.70

Комисија:

 • Јовановић Добрисав
 • Вучковић Бранкица
 • Ранчић Милица

 

МУЗИЧКА  КУЛТУРА (вмв, тзку)

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.74

Комисија:

 • Милошевић Радмила
 • Јованов Злата
 • Шипетић Александар

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (тзку)

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у учионици бр.60

Комисија:

 • Живковић Владета
 • Обрадовић Нада
 • Обрадовић Виолета

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА – заваривач

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у кабинету бр. 95

Комисија:

 • Стевановић Мирослава
 • Јанојлић Ивана
 • Милићевић Срђан

 

МОДЕЛИРАЊЕ  МАШИНСКИХ  ЕЛЕМЕНАТАИ КОНСТРУКЦИЈА (мтзкк)

Полаже се у четвртак, 16.08.2018.год у 10:00 часова у кабинету бр. 95

Комисија:

 • Алексић Г. Силвија
 • Стевановић Мирослава
 • Бугариновић Владан

 

МАТЕМАТИКА

Писмени део испита се полаже у петак, 17.08.2018.год. у 08:00часова у учионици бр. 114

Дежурни наставник: Рачић Нада

Усмени део испита се полаже у понедељак, 20.08.2018.год. у 14:00 часова у учионици бр.114

Комисија:

 • Павловић Весна
 • Рачић Нада
 • Бајић Ј. Александра

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (мтзкк, тдс, омо и аутомеханичар)

Полаже се у петак, 17.08.2018.год. у 10:00часова у сали за физичко васпитање

Комисија:

 • Шулкић Светлана
 • Сикимић Невена
 • Дабулханић Милош

 

МАШИНСКА ОБРАДА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИМ МАШИНАМА (омо)

Полаже се у понедељак, 20.08.2018.год у 08:00 часова испред зборнице бр. 15

Комисија:

 • Димитријевић Момчило
 • Перишић Светислав
 • Милићевић Драган

 

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА (вмв)

ГАРАЖЕ, СЕРВИСИ И ПАРКИРАЛИШТА (тдс)

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА (тзку)

ОСНОВЕ  ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (аутомеханичар)

ПОСЛОВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДУЗЕЋА (вмв)

ШПЕДИЦИЈА (тдс)

Полажу се у понедељак, 20.08.2018.год. у 08:00 часова у кабинету бр.94

Комисија:

 • Радмиловић Марко
 • Орлић Никола
 • Терзић Ленка
 • Радојевић Слободан

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (мтзкк, заваривач и аутомеханичар)

Полаже се понедељак, 20.08.2018.год. у 10:00 часова испред бр.15

Комисија:

 • Филиповић Саша
 • Станковић Александар
 • Милосављевић Драгоје

 

МОТОРНА ВОЗИЛА (вмв)

МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА (тдс)

ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ (вмв)

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА (вмв)

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (вмв)

Полажу се у уторак, 21.08.2018.год. у 08:00часова  у кабинету бр.94

Комисија:

 • Анђелковић Бобан
 • Адамовић Владимир
 • Лазић Дарко

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Писмени део испита се полаже у уторак, 21.08.2018.год. у 09:00часова у учионици бр.82

Дежурни наставници: Рајић Наташа, Марковић Драгана и Стевановић Далиборка

Усмени део испита полаже се у среду, 22.08.2018.год. у 10:00 часова у   учионици бр.70

Комисија:

 • Марковић Драгана
 • Стевановић Далиборка
 • Рајић Наташа

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Писмени део испита се полаже у уторак, 21.08.2018.год. у 09:00часова у учионици бр.80

Дежурни наставник: Ћирић Динић Јасмина

Усмени део испита  се полаже у среду, 22.08.2018.год. у 11:00 часова учионици бр.80

Комисија:

 • Ћирић Динић Јасмина
 • Шаренац Марија
 • Бајић Ј. Александра

 

ФИЗИКА (тзку и тдс)

Полажу се  у четвртак, 23.08.2018.год. у 11:30 часовау учионици бр.82

Комисија:

 • Обрадовић Виолета
 • Стојиловић Љиљана
 • Шаренац Марија

 

ОСНОВИ ПУТЕВА И УЛИЦА (тдс)

ТЕРЕТ СА ИНРЕГРАЛНИМ ТРАНСПОРТОМ (вмв)

РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА (тдс и вмв)

Полажу се у четвртак, 23.08.2018.год. у 08:00 часова у кабинету бр.94

Комисија:

 • Бајић Ј. Александра
 • Анђелковић Бобан
 • Радмиловић Марко

 

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА (мтзкк)

РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ(мтзкк)

ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА (мтзкк)

ТЕРМИЧКА ОБРАДА (омо)

Полажу се у четвртак, 23.08.2018.год. у 08:00сати у кабинету бр.95

Комисија:

 • Тошковић Радован
 • Ђуровић Боривоје
 • Раденовић Милијана

 

АУТОМАТИЗАЦИЈА  И РОБОТИКА (мтзкк)

МАШИНСКА ОБРАДА НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА (омо)

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (тдс, тзку и аутомеханичар)

Полажу се у уторак, 03.07.2018.год. у 0800 часова у кабинету бр.20

Комисија:

 • Јовановић Александар
 • Радивојевић Милан
 • Томић Слађана
 • Милићевић Срђан

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (тдс, аутомеханичар и заваривач)

КОНСТРУИСАЊЕ (мтзкк)

Полажу се у петак, 24.08.2018.год. у 09:30 часова у учионици бр.82

Комисија:

 • Раденовић Братислав
 • Петровић М. Верица
 • Ристић Јелена

 

ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ (вмв)

СОЦИОЛОГИЈА (мтзкк и тдс)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (мтзкк и омо)

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (аутомеханичар)

ВЕРСКА НАСТАВА (тдс)

Полажу се у понедељак, 16.04.2018.год. у 1230 сати у учионици бр.80

Комисија:

 • Шипка Милена
 • Петровић Никола
 • Голић Бранивој
 • Јурић Јелица

 

МЕХАНИКА (тзку)

Писмени део испита се полаже у петак, 24.08.2018.год. у 08:00часова у учионици бр.82

Дежурни наставник: Петровић Манић Верица

Усмени део испита се полаже у понедељак, 27.08.2018.год.у 08:00 часова  у учионици бр.82

Комисија:

 • Петровић Манић Верица
 • Васић Софија
 • Динић Весна

 

МЕХНИКА (тдс)

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА (заваривач)

Испит се полаже у понедељак, 27.08.2018.год. у 11:00 часова у  учионици бр.82

Комисија:

 • Васић Софија
 • Петровић Манић Верица

–      Тошковић Радован

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ(тзку, заваривач и аутомеханичар)

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА – аутомеханичар

ТЕХНОЛОГИЈА CNC МАШИНА (мтзкк)

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА (мтзкк)

Полажу се у уторак, 28.08.2018.год. у 08:00часова у кабинету бр.95

Комисија:

 • Васић Софија
 • Томић Слађана
 • Раденовић Братислав
 • Радивојевић Милан
 • Алексић Г. Силвија

 

Помоћник директора:

Вемић Дејан

Погледајте и...

Comments are closed.